بعد از اظهارات توهین آمیز مدیرعامل نماوا به سینماگران ، خانه سینما تصمیم در این مورد را به شورای صیانت واگذار کرد.حالا شورای صیانت خانه سینما نظرش را اعلام کرد.

در متن پیام خانه سینما آمده : پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص اظهارات خارج از عرف و اخلاق حرفه ای آقای شانه ساز زاده ( نایب رئیس هیات مدیره ی پلتفرم نماوا) ، رای شورای صیانت خانه سینما متشکل از سینماگران و حقوقدانان که با بررسی جوانب مختلف این موضوع صورت گرفت، منجر به صدور حکم تعلیق عضویت و قطع همکاری صنوف سینمایی با ایشان تا پایان سال ۱۴۰۴ شد.

در رای صادره ضمن تقبیح سخنان نامبرده چنین آمده :

جامعه ی اصناف سینمایی عضو خانه سینما حسب مورد نسبت به تعلیق عضویت و عدم همکاری با نامبرده در کلیه ی امور سینمایی و پلتفرهای نمایش خانگی و امور صنفی تا پایان سال ۱۴۰۴ اقدام نمایند .

هیات ریسه خانه سینما ، ضمن نکوهش سخنان خارج از اخلاق نامبرده ، تاکید می کند حق شکایت فردی در محاکم قضایی برای سینماگران محفوظ است و این رای با توجه به جوانب حقوقی و صنفی جامعه ی اصناف سینمایی صادر و منتشر شده است.

  • منبع خبر : سینما اعتماد