ما چو ناییم و نوا در ما ز توست/ ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست (مولانا) نخستین باری که به آن پیکرک سفالین مرد آوازه خوان در موزه ملی که در کاوش های تپه گیان نهاوند پیدا شده و مربوط به هزاره سوم پیش از میلاد مسیح است برخوردم، حیرت کردم […]

 

ما چو ناییم و نوا در ما ز توست/ ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست (مولانا)

نخستین باری که به آن پیکرک سفالین مرد آوازه خوان در موزه ملی که در کاوش های تپه گیان نهاوند پیدا شده و مربوط به هزاره سوم پیش از میلاد مسیح است برخوردم، حیرت کردم از اینکه مگر می شود این مرد، چند هزار سال پیش در حال خواندن آواز بوده باشد! دیری نپایید که باز از خودم پرسیدم اصلا مگر می توانیم روزگاری را تصور کنیم که اهل این سرزمین سوز دل شان را به صدای خوش بیان نکرده باشند. اگر کمتر از یک سده است که می توانیم صداها را ثبت و ضبط کنیم، در عوض بسیار بودند آوازهایی که شنیده شدند و ثبت نشدند؛ اما ثبت نشدن شان به معنی زوال شان نیست. صلابتی که در این پیکره هست، می گوید او خود هم متصل به ریشه هایی چند هزار ساله است. تصور اینکه او استادی بوده و به شاگردانی درس آموخته و این تسلسل به امروز رسیده و یکی از ثمره های چشمگیرش استاد محمدرضا شجریان شده، دشوار نیست. با این تعبیر استاد شجریان زبان حال بسیاری از صداهایی بود که آمدند و رفتند و خاموش شدند و آن شعر و کلامی که به آواز می خواند، چه از حافظ باشد و چه از مولانا یا گوشه ای از ترانه های محلی، در هر صورت تجدید آشنایی با قدماست. اما کاری که استاد شجریان با شعر مولانا و سعدی و خیام کرد، فراتر از بیان دوباره آن به صدایی خوش بود.

این مانند کاری است که میرعماد با اشعار حافظ کرده است. غزلیات حافظ مانند جواهری بوده که قریب به سه سده، انتظار دستان هنرمندی را می کشیده که چنانکه شایسته است، تراشش دهد. خط میرعماد تلالو اشعار حافظ را دوچندان کرده و اصلا با خط میرعماد است که سخن حافظ شعر مجسم می شود و در ذهن و دل می ماند. به همین قیاس هر بار وقتی آواز مثنوی افشاری (این دهان بستی دهانی باز شد/ کو خورنده لقمه های راز شد) را با صدای شجریان می شنوم، به این فکر می کنم که این شعر را باید همین طور خواند؛ حتما مولانا این شعر را با همین وزن و آهنگ سروده است. ساده بگویم وقتی این آواز را می شنوم از حنجره ایشان صدای زمزمه های مولانا به گوشم می رسد؛ آبی را که مولانا روان ساخته، از دست شجریان می نوشم، گویی او نی ای است که بر دهان مولانا قرار گرفته و صدای نفس های مولانا از خلالش به گوشم می رسد. پس وقتی مولانا می گوید او خودش نایی است که نوایش نه از خودش که از «اوست»، برایم مسجل می شود که تاثیر این نوا نه از صدای خوش شجریان است و نه حتی از قدرت بیان مولانا؛ بلکه از خلال این صدا و این بیان، «آوای دوست» به گوشم می رسد. مولانا در مثنوی تعبیر زیبایی دارد. او سرودن مثنوی را مانند ساختن جویی می داند که قرار است آبش تا قرن ها آیندگان را مستفیض کند. بی شک جویی که مولانا، خیام، حافظ و سعدی و بزرگان دیگری مانند ایشان، سده ها پیش ساخته بودند، نیاز به میرآب هایی داشته؛ کسانی که در این مدت طولانی هردم راه آب را هموار کنند، سنگ ها و موانع را از مسیرش بردارند تا چیزی سد راهش نشود و هرچه زلال تر و بهتر به آینده برسد و گوارای وجودشان شود. یکی از بهترین میرآب های این جوی استاد شجریان است. حتما بزرگان فرهنگ ما از آن جهتی که شجریان باعث انس و تجدید آشنایی امروزیان با آثارشان شده، از او خشنودند. هر قدر که بعد و فاصله زمانی میان ما و قدما هست، در صدای شجریان برداشته می شود و او می شود سطح تماس ما با آن گفته ها و اندیشه ها. شجریان می شود آن میوه خوش عطر و رنگی که ما را از سلامتی و زایایی درخت فرهنگمان مطمئن می کند.

از نخستین کارهای استاد شجریان تا به امروز، همه کارهایی که از ایشان شنیده ایم، درخشان بوده است؛ یعنی ایشان کار متوسط ندارد، به همین سبب هیچ تعریفی از ایشان اغراق نیست. سخن گفتن درباره ایشان خواه ناخواه توصیفی شاعرانه می شود؛ پس همان بهتر که شاعران راجع به ایشان سخن بگویند. ضمن اینکه تعریف از شخصیت شجریان مثل این است که صدای خوش نی را به مجرایی چوبین نسبت دهیم و از یاد ببریم که اصل این نوای زیبا از کجاست. اگر تعریفی از ایشان می کنیم، من باب تهی شدن او از خودش است؛ چیزی که سبب شده احوالاتی در او حلول کند و او محمل بیان چیزهایی باشد که شوری در ما می انگیزد و حالی در ما پدید می آورد. لازم نیست خیلی با او صمیمی باشیم تا بفهمیم برای تجدید و به بیان آوردن این معانی لاجرم باید به مقام «بی خویشی» رسید و این صفت مخصوص آینه است؛ آینه از فرط بی خویشی است که به جای نقش خود، نقش های دیگر را نشان می دهد و در آن ظرفیتی پدید می آید برای انعکاس حقایق. ما در تجربه تاریخی شاهدیم که جاها و کسان و چیزها و رویدادهایی تبدیل می شوند به آینه هایی تمام قد پیش روی فرهنگ ایرانی؛ از این دست است میدان نقش جهان، شاهنامه فردوسی، جشن نوروز یا دیوان حافظ. شاید نسل ها زمان نیاز باشد که حافظ و فردوسی ای بزاید یا میدان نقش جهانی طرح انداخته شود؛ ولی این آینه های کم تعداد تبدیل می شوند به مهم ترین نمایندگان فرهنگ برای همیشه. استاد محمدرضا شجریان از قبیل همین آینه ها بود که در دوره معاصر ورای موسیقی ایرانی به بهترین وجه فرهنگ ایرانی را نمایندگی کرده است. روحشان قرین رحمت.

  • نویسنده : دکتر سید محمد بهشتی