دکتر ناصری: دست‌های یکایک کارگران نیشکر را به گرمی می فشارم

رمز حلاوت ساقه‌های بلندقامت نی، در دل شب‌هایی نهفته است که کارگران در هیاهوی شرجی و گرما از محو خورشید در شفق تا طلوع انوار طلایی‌اش در فلق، کمر همت به آبادانی زمین بستند.

راز شهد دلنواز نی‌ها در بهاری دل‌انگیز، در دست‌های پینه بسته کارگرانی نهفته است که به هنگامه‌ی جهاد در سنگر تولید، مناجات‌کنان در خلوت خویش پروردگار را صدا زدند که برای گذر از لحظات طاقت‌فرسای خشکسالی، رهایمان نکند تا ریشه‌های نیشکر در خاک نخشکد، ساقه‌هایش در برابر ناملایمات طبیعت خم نشود و برگ‌هایش تن به زردی و پژمردگی ندهد.

سرّ ترنّم شیرین نی‌ها در خونِ دل‌ها و رنج دوران کسانی جلوه‌گر است که در سنگر تولید جان فشاندند و «جان‌بازی» کردند تا بنیانِ اقتصاد، در برابر تحریم‌ها، مقاوم و استوار بماند.

اکنون در پایان برداشت آخرین خوشه‌های سبز مزارع نیشکر، دست‌های یکایک کارگران را به گرمی می‌ فشارم، که این ترنّم شیرین، از کیمیای غیرت و همت آن‌هاست که کمر به آبادانی این سرزمین بسته‌اند تا با تلاش و همدلی در کنار هم آینده بهتری را برای کشورمان رقم زنند.

و اینک در پایان یک فصل تکاپو و تلاش، با دست‌های گشوده به درگاهش، برای این روزی پربرکتی که به ما بخشیده و چشمه‌های وسعتی که به رحمت خود بر ما جوشانیده و بر بساطی از نعمت که بر خوان ما گسترانیده، جز نمازی و نیازی و شکری چیزی نداریم که تقدیمش کنیم: « الهی، دل‌های ما را کشتزار محبّت خودت قرار بده»

  • نویسنده : صدای هم وطن