بیش از ۴۵۱ هزار تن شکر در شرکت توسعه نیشکر تولید شد مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی از تولید ۲۳هزار شکر در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خبر داد.

مدیر عامل شرکت توسعه نیشکرو صنایع جانبی گفت: با پایان عملیات برداشت نیشکر در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ حدود ۴۵۱ هزار و ۵۳۳ تن شکر در واحدهای هفتگانه توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان تولید شد.

دکتر عبدعلی ناصری افزود: این میزان تولید شکر با میزان پیش‌بینی و تولید سال زراعی گذشته حدود ۱۰۰هزار تن کاهش را نشان می‌دهد.

وی علت کاهش تولید شکر در واحدهای هفتگانه نیشکری خوزستان را کمی و شوری آب ، خشکسالی بی‌سابقه و شرایط خاص آب و هوایی بیان کرد.

تولید ۲۳ هزار تن شکر در هفت تپه

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی از تولید ۲۳هزار شکر در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خبر داد.

ناصری با بیان اینکه برداشت نیشکر در کشت و صنعت هفت تپه امروز (شنبه) به پایان می رسد افزود: این شرکت به دلیل سوء مدیریت‌ها در چند سال گذشته وضعیت مناسبی نداشت اما با همدلی و تلاش همه کارکنان توانست بازسازی شود و بر روی ریل توسعه قرار گیرد.

کشت و صنعت هفت‌تپه در ۱۸ مهر ماه در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و قوه قضاییه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد.

قرار است طبق برنامه، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سه سال آینده به سوددهی برسد.

۱۵۰هزار تن شکر در انبارها نگهداری می‌شود

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: هم اکنون ۱۵۰هزار تن شکر در انبارهای این شرکت نگهداری می شود.

وی با بیان اینکه نگهداری این میزان شکر به معنای احتکار نیست افزود: موجودی شکر در انبارهای این شرکت در سامانه سازمان صمت ثبت شده است.
ناصری با بیان اینکه مدیریت توزیع و قیمت گذاری شکر بر عهده ستاد تنظیم بازار و صمت است افزود: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی هیچ گونه دخالتی در قیمت گذاری شکر ندارد.

براساس برنامه چشم انداز ۱۴۰۴، حدود ۷۰ درصد تولید شکر مورد نیاز کشور در خوزستان از تولید دو محصول راهبردی نیشکر و چغندرقند تامین خواهد شد.

  • نویسنده : صدای هم وطن