امیر آهن جان از راه اندازی رادیو شهر شهرداری اهواز در آینده نزدیک خبر داد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز گفت: حسب دستور شهردار اهواز و با توجه به لزوم ارتباط موثر میان مدیران شهرداری و شهروندان و در راستای توسعه امور شهری و آموزش مفاهیم شهروندی برای تمام گروه‌های سنی رادیو شهر شهرداری اهواز راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه کارهای مطالعاتی راه اندازی رادیو شهر به پایان رسیده، ادامه داد: قصد داریم از تمام ظرفیت های موجود در شهر اهواز از جمله نخبگان در این زمینه استفاده کنیم.

آهن جان رمز موفقیت شهرداری اهواز را میزان ارتباط شهروندان با مجموعه شهرداری برشمرد و تصریح کرد: منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شهروندان گرامی در حوزه های مختلف هستیم تا با استفاده از نظرات و پیشنهادات آنان امور شهری را بهتر به پیش ببریم.

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز ، انتشار اخبار شهرداری، اعلام وضعیت ترافیک سطح شهر، برگزاری میز خدمت شهری از طریق حضور مدیران شهرداری در رادیو شهر به صورت روزانه و پیگیری مشکلات شهروندان را از برنامه های رادیو شهر ذکر کرد و گفت: مشکلات مناطق به صورت روزانه در رادیو شهر مطرح و پیگیری می شود .

گفتنی است، ساعت کار رادیو شهر شهرداری اهواز هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ خواهد بود.

  • نویسنده : صدای هم وطن