بدینوسیله هرگونه ارتباط ساخت، پرداخت و یا ادمین گری و مدیریت گروه واتس آپی ” گفت و گوی  سیاسی – بین الملل ”  به اینجانب  تکذیب می شود . مراتب  به پلیس  فتای  خوزستان  اطلاع داده شده است.   و روند  اداری  طی  خواهد شد. دلیل  ثبت شماره  همراه اینجانب  بعنوان سازنده ی  گروه   مجهول و […]

بدینوسیله هرگونه ارتباط ساخت، پرداخت و یا ادمین گری و مدیریت گروه واتس آپی ” گفت و گوی  سیاسی – بین الملل ”  به اینجانب  تکذیب می شود . مراتب  به پلیس  فتای  خوزستان  اطلاع داده شده است.   و روند  اداری  طی  خواهد شد.

دلیل  ثبت شماره  همراه اینجانب  بعنوان سازنده ی  گروه   مجهول و در عین حال عجیب  است.

با احترام

شهرام گراوندی

 

  • نویسنده : شهرام گراوندی