با ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱ از سوی وزیر کار، همه کارگاه های مشمول قانون کار از فروردین ماه سال آینده مکلف به اجرای مصوبه افزایش ۵۷،۴درصدی حداقل دستمزد کارگران هستند. اعضای شورای عالی کار ۱۹ اسفند ماه با افزایش ۵۷،۴درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ موافقت کردند و پایه حقوق کارگران با این تصمیم، از دو […]

با ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱ از سوی وزیر کار، همه کارگاه های مشمول قانون کار از فروردین ماه سال آینده مکلف به اجرای مصوبه افزایش ۵۷،۴درصدی حداقل دستمزد کارگران هستند. اعضای شورای عالی کار ۱۹ اسفند ماه با افزایش ۵۷،۴درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ موافقت کردند و پایه حقوق کارگران با این تصمیم، از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به بیش از ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید. با مصوبه ۱۹ اسفند ماه شورای عالی کار، مبلغ بن خواربار نیز به ۸۵۰ هزار تومان افزایش یافت. این میزان پیش از این ۶۰۰هزار تومان تعیین شده بود.

  • نویسنده : صدای هم وطن