شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان در راستای توسعه گردشگری آبی پیرامون منابع، تاسیسات آبی، رودخانه ها و سازه های آبی تاریخی، اقدام به برگزاری فراخوان جهت ارزیابی کیفی سرمایه‌گذاران پروژه بسته سرمایه گذاری، تکمیل و بهره برداری از کمپ گردشگری آریوبرزن به روش مشارکت عمومی- خصوصی (BOLT ) کرد.

 

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۷۱۹۴۰ ، کد اقتصادی ۴۱۱۳۱۹۷۱۸۸۹۸ و کد پستی ۶۱۳۴۸۱۳۹۵۶ در نظر دارد در راستای توسعه گردشگری آبی(بر مبنای تفاهم نامه فی ما بین وزارت نیرو و وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی) پیرامون منابع، تاسیسات آبی، رودخانه ها و سازه¬های آبی تاریخی، نسبت به برگزاری فراخوان جهت ارزیابی کیفی سرمایه‌گذاران پروژه بسته سرمایه گذاری، تکمیل و بهره برداری از کمپ گردشگری آریوبرزن به روش مشارکت عمومی- خصوصی (BOLT ) با مشخصات مشروح زیر اقدام نماید :

۱) عنوان پروژه : بسته سرمایه گذاری، تکمیل و بهره برداری از کمپ گردشگری آریوبرزن بهبهان

۲) شرح و مشخصات کار:

– تکمیل و بهره¬برداری از کمپ گردشگری آریوبرزن به مساحت حدودا ۵ هکتار و اعیانی ۱۰۰۰۰ متر مربع شامل بازسازی و تجهیز مجموعه ویلایی برای ۶۰ نفر، رستوران و کافی شاپ، سوله ورزشی و فروشگاه، فضای بازی کودکان و گیم نت، فروشگاه صنایع دستی، انبار، نگهبانی، استراحتگاه کارکنان و اتاق مدیریت، فضای خدماتی و فرهنگی به مدت ۱۶ سال به روش مشارکت عمومی– خصوصی ( BOLT ) با دوره تنفس مشخص

– برآورد اولیه هزینه سرمایه گذاری حدود : ۱۲۶،۵۲۵ میلیون ریال

۳) سرمایه‌پذیر : سازمان آب و برق خوزستان

۴) سرمایه‌گذار : سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی

۵) زمان و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار : اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار از تاریخ ۶/۱۱/۱۴۰۰ لغایت پایان وقت اداری ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ در سازمان آب و برق خوزستان به آدرس اهواز بلوار گلستان، ۱) پشت ساختمان ۵ طبقه، دفتر مدیریت گردشگری و مهندسی عمومی ۲) ساختمان ۵ طبقه ، دفتر مدیریت قراردادها طبقه دوم( اتاق ۲۰۹) ، جهت دریافت موجود می باشد.

۶) اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار به نماینده سرمایه‌گذار با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد.

۷) قیمت اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار: مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ریال می‌باشد که باید به شماره حساب ۴۰۰۱۰۵۰۷۰۴۰۲۲۱۲۴ و شماره شبا ۸۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۷۰۴۰۲۲۱۲۴ IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شناسه واریز ۳۹۱۰۵۰۷۵۷۲۱۴۵۰۰۹۷۹۰۰۰۰۳۶۳۹۲۶۱۷ به نام شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان واریز شده و رسید بانکی آن به مسئول دفتر مدیریت مهندسی عمومی و گردشگری یا دفتر قراردادها تحویل شود.

۸) زمان و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار : داوطلب شرکت در ارزیابی کیفی سرمایه گذار باید اسناد و مدارک خواسته شده را در پاکت سر بسته لاک و مهر شده، تنظیم و حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۵/۱۲/۱۴۰۰ به شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان به آدرس : اهواز بلوار گلستان، ساختمان ۵ طبقه سازمان آب و برق خوزستان، دبیرخانه سازمان، تسلیم نماید.

۹) متقاضیان می توانند می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و بیان سوالات احتمالی خود با شماره تماس سرمایه‌پذیر (دفتر مهندسی عمومی و گردشگری): ۳۳۱۵۲۳۰۶ (۹۸۶۱)+ و یا ( دفتر قراردادها) : ۳۳۱۵۲۱۱۹ (۹۸۶۱)+ تماس حاصل نمایند.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان