تصور مدیران ایرانی از فضای مجازی به اندازه ای مبتذل و نازل است که گمان می کنند هر فردی که در فضای مجازی حضور دارد در حال ارتکاب اعمال منافی عفت عمومی یا براندازی است. در یک چنین جامعه ای با یک چنین سیاستگذارانی، صحبت کردن از ارتباط ابزارهای ارتباطی نوین با توسعه، یک بحث انحرافی است. ما در مرحله پیشاتوسعه هم قرار نداریم. دغدغه سیاستگذاران ایرانی توسعه نیست، بنابراین نهادهای توسعه گرا در کشور شکل نگرفته اند.

 تلاش هایی که این روزها در مجلس و برخی محافل خاص برای محدودسازی و مسدودسازی فضای مجازی می شود، ابعاد گوناگونی دارد که اساتید و کارشناسان حوزه های سیاسی، ارتباطی، اقتصادی و… این روزها به تشریح زوایای مختلف آن پرداخته اند. اما یکی از وجوه بسیار کلیدی این نوع تصمیم سازی ها مرتبط با حوزه جامعه شناختی و نسبت آن با توسعه است. اساسا در جامعه ای که هیچ الگویی از توسعه ارایه و اجرایی نشده است، یک چنین رفتارهایی از سوی سیاستگذاران صورت می گیرد. در یک چنین جامعه ای زمانی که دولت اصلاح طلب (یا میانه رو) روی کار است، مساله تقویت پهنای باند، حقوق شهروندی، تنش زدایی، مطالبات مدنی و… مطرح می شود، اما با تغییر دولت و حضور جناح مقابل، ناگهان قطار مدیریت و برنامه ریزی کشور کاملا تغییر پیدا می کند و ناگهان طرح هایی از جنس «صیانت از فضای مجازی» از صندوقچه اسرار بیرون می آید. بدون اینکه مشخص شود دولت قبلی چرا از تقویت پهنای باند حمایت کرده و دولت بعدی چرا، سعی در محدودسازی این فضا دارد. نه رفتار دولت قبلی مبتنی بر یک الگوی کلان توسعه محور بوده و نه رفتار دولت فعلی از منظر معنایی، واجد ویژگی های خاصی است. در واقع در یک چنین ساختاری، رفتارهای جناحی، سیاسی و گروهی بر الگوی توسعه چربش دارد. بر این اساس است که ابزارهای نوین ارتباطی در ایران به عنوان ابزاری در مسیر توسعه به کار گرفته نمی شوند. باید توجه داشت، جوامع مختلف مبتنی بر ویژگی های اقلیمی، هویتی، تاریخی و… خود اقدام به طراحی الگوی توسعه می کنند. هر دولتی هم که روی کار می آید (با هر طرز تفکری)، ناچار از این الگوی توسعه تبعیت می کنند. تنها تفاوتی که وجود دارد در روش های دستیابی به اهداف است و درخصوص اصل الگوی توسعه، نزاعی میان جریانات مختلف وجود ندارد. فرقی ندارد که دموکرات ها روی کار باشند یا جمهوری خواهان، حزب کارگر قدرت را در دست دارد یا محافظه کاران، سوسیال دموکرات ها پیروز انتخابات شده اند، دموکرات مسیحی ها و… همه این جناح ها، ملزم هستند تا مبتنی بر الگوی کلان توسعه ای که توسط نخبگان و اساتید جامعه طراحی شده، پیش بروند. در ایران اما بررسی تحلیلی، مسیر طی شده نشان می دهد که در هر عصر و دوره ای، نزاع های دامنه داری میان سیاستگذاران و مردم شکل گرفته است. تنها در دوره اصلاحات (۷۶ تا ۸۴) است که لحن کلام دولت با مطالبات مردم، نزدیک تر شد. به عنوان نمونه، ۳ دهه قبل در سال های ابتدایی دهه ۷۰ خورشیدی، حاکمیت نسبت به گسترش دیش های ماهواره ای در کشور احساس نگرانی می کند. در سال ۷۳ برای مقابله با این ابزار رسانه ای جدید، قانونی در مجلس درخصوص ممنوعیت استفاده از ماهواره تصویب می شود. نیروی انتظامی نیز مامور می شود که نمادهای ماهواره را از بام خانه ها جمع آوری کند. اما نکته ای که سیاستگذاران به آن توجهی نکردند، ماهیت ابزارهای نوین ارتباطی است که در بطن خود ضد سانسور و ضد مانع هستند. بلافاصله دیش هایی وارد بازار شدند که کوچک و منعطف بودند و نیازی به نصب آنها در پشت بام ها نبود. در واقع مدیران ایرانی متوجه نبودند که ساحت مواجهه با رسانه و ابزارهای ارتباطی، حوزه فرهنگ است، نه حوزه برخوردهای سلبی و انتظامی. این روند ادامه داشت تا اینکه در دهه های بعدی، اینترنت و فضای سایبری از راه رسید و مدتی گذشت تا اینکه شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در امتداد دنیای واقعی، ظهور و بروز پیدا کرد. مطابق معمول، سیاستگذاران ایرانی احساس خطر کردند و نخستین فکری که به مخیله آنها خطور کرد، مقابله سلبی با این پدیده های نوین است. چرا به فکر برخورد سلبی با این پدیده های می افتند؟ چون درکی از توسعه ندارند و برنامه ای نیز برای استفاده از این ابزارها در مسیر توسعه تدارک ندیده اند. این در حالی است که امروزه کشورها با استفاده از فضای مجازی و ابزارهای نوین ارتباطی، سطح فرهنگ، بهداشت، مدیریت شهری، اشتغالزایی و… را ارتقا داده اند، اما تصور مدیران ایرانی از فضای مجازی به اندازه ای مبتذل و نازل است که گمان می کنند هر فردی که در فضای مجازی حضور دارد در حال ارتکاب اعمال منافی عفت عمومی یا براندازی است. در یک چنین جامعه ای با یک چنین سیاستگذارانی، صحبت کردن از ارتباط ابزارهای ارتباطی نوین با توسعه، یک بحث انحرافی است. ما در مرحله پیشاتوسعه هم قرار نداریم. دغدغه سیاستگذاران ایرانی توسعه نیست، بنابراین نهادهای توسعه گرا در کشور شکل نگرفته اند. به همین خاطر است که طبقه متوسط نیز در ایران جدی گرفته نمی شود. در همه جوامع کشیدن بار توسعه بر دوش طبقه متوسط، است. این طبقه است که از ابزارهای نوین ارتباطی بهره می برد تا ارزش افزوده فرهنگی، اقتصادی، هنری و… ایجاد کند. این طبقه است که تشکل های بخش خصوصی را شکل می دهد و اجتماعات اثرگذار می سازد. اما با توجه به این واقعیت که سیاستگذاران فرهنگی ایران، اهمیتی برای توسعه قائل نیستند، بنابراین، طبقه متوسط و فضای مجازی با یک نوع رفتار به حاشیه رانده می شود. معتقدم، میدان اصلی، پرسشگری از سیاستگذاران، میدان توسعه و اخلاق است. زمانی که ضرورت توسعه در کشور درک شد، ابزارهای توسعه محور نیز اهمیت خاص خود را پیدا می کنند و حاکمان ضرورتی برای مقابله با آنها احساس نمی کنند، چراکه هدف اصلی توسعه است. به همان اندازه که جامعه درخصوص طرح صیانت از خود حساسیت نشان می دهد، باید درخصوص الگوی پایدار توسعه هم مطالبه گری داشته باشد تا از طریق الگوی توسعه به ابزارهای توسعه نیز دست پیدا کنیم.

  • نویسنده : دکتر تقی آزاد ارمکی
  • منبع خبر : اعتماد