توليد يخِ خشک، در کنار صرفه اقتصادی، گامی مهم در راستای صیانت از محیط زیست است که این اقدام با راه‌اندازی کارخانه بازیابی گاز بیو دی اکسید کربن محقق شده است.

احتمالا شما هم مثل ما، دودِ سفید‌رنگِ زیبا در کنارِ بشقابِ غذاهای رنگارنگِ رستوران‌ها، شیفته و متعجب‌تان می‌کند و نمی‌دانید که منشا این جلوه‌‌ی زیبای دودی چیست و از کجاست.
سرچشمه این دود، محصولِ جادویی یخ خشک است که یک افزودنی افسون‌گر هم برای رستوران‌ها و مهمانی‌هاست و هم کاربرد فراوانی در صنایع غذایی و دارویی دارد.
یخِ خشک هر چند سرد و سفید است اما هیچ ربطی به یخ معمولی ندارد. این یخ، در واقع، کربن دی اکسید سرد و فشرده شده است که برعکسِ یخِ یخچالی، به جای ذوب شدن دود می شود و به هوا می‌رود و هیچ ردّی هم از خودش به جای نمی‌گذارد.
تا همین چند وقت پیش، دانشِ تولید این یخِ جادویی، در دست آمریکا و آلمان بود اما چند سالی است که فوت و فن آن در کشور بومی شده و حالا هم در قلب شکرستانِ ایران در شرکت خمیرمایه و الکل رازی، به دست متخصصانِ نیشکر، تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.
تولید یخِ خشک، در کنار صرفه اقتصادی، گامی مهم در راستای صیانت از محیط زیست است که این اقدام با راه‌اندازی کارخانه بازیابی گاز بیو دی اکسید کربن محقق شده است.
دی اکسید کربن حاصل از فرآیند تخمیر اتانول و خمیرمایه، در این کارخانه جمع‌آوری و پس از طی مراحل مختلف، به دی اکسید کربن جامد یا همان یخ خشک تبدیل می‌شود.

  • نویسنده : صدای هم وطن