ایران در حالی در قیاس با بقیه کشورهای دنیا، گران ترین و یا دست کم یکی از گران ترین نظام های دسترسی به دادگستری را دارد که رئیس دستگاه قضا به مرکز وکلا و کارشناسان ماموریت داده تا در راستای کاهش هزینه های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به ویژه اقشار کم […]

ایران در حالی در قیاس با بقیه کشورهای دنیا، گران ترین و یا دست کم یکی از گران ترین نظام های دسترسی به دادگستری را دارد که رئیس دستگاه قضا به مرکز وکلا و کارشناسان ماموریت داده تا در راستای کاهش هزینه های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به ویژه اقشار کم بضاعت اقدام و تلاش کنند.

در همین راستا محسنی اژه ای دیروز با تاکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که هزینه های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به ویژه اقشار کم بضاعت کاهش یابد، گفت: مجموع هزینه های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری زیاد است؛ بعضا برخی افراد به سبب بضاعت مالی محدود از گرفتن وکیل یا درخواست کارشناسی خودداری می کنند و ممکن است این امر در احقاق حق آنها تاثیر منفی بگذارد لذا ضرورت دارد تا هر میزان که امکان دارد، از هزینه های دادرسی، اخذ وکیل و درخواست کارشناسی کاسته شود.

محسنی اژه ای ۲۸ شهریور ماه هم در نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی با تاکید بر تسریع در روند هوشمندسازی نظام قضائی در راستای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اعلام کرده بود: خدمات قضائی باید با ارزان ترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود.

رئیس عدلیه دیروز هم به مسئولان و اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه توصیه کرد که با انضباط کاری و حرفه ای مترقی و رفیع، برخورد مناسب و اخلاق مدارانه با مردم و مراجعان و اتخاذ راهکار جهت کاهش هزینه های وکالت و کارشناسی، خدمات مطلوب تری را به مردم ارائه دهند و دستگاه قضائی را در امر گسترش و بسط عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان بیش ازپیش یاری کنند. رئیس قوه قضائیه گفت: «گزارشات متعارض کارشناسی پیرامون یک موضوع واحد، ایجاد رانت در موضوع پرونده های ارجاعی به کارشناسان، کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی و پذیرش همزمان پرونده های ارجاعی توسط یک کارشناس بخشی از آسیب ها و معضلات فرایند فعلی کارشناسی است».

به گفته کارشناسان حقوقی اگر هزینه دادرسی سنگین باشد، چه بسا افراد ذی حقی از طرح دعوا منصرف شوند، حالا یا امکان تامین هزینه دادرسی را نداشته باشند یا در محاسبه هزینه – فایده، قادر به پذیرش ریسک ازدست رفتن هزینه دادرسی نباشند. در در دو دهه اخیر، در یک رویکرد نادرست، مستمرا هزینه دادرسی افزایش یافته است، به نحوی که اکنون اگر دعوایی همه مراحل را از دادگاه بدوی و تجدیدنظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی طی کند، بخش قابل توجهی از موضوع دعوا باید به عنوان هزینه دادرسی به دادگستری پرداخت شود.

پیش تر اعلام شده بود که تدابیری برای کاهش هزینه های مردم برای دستیابی به عدالت از سوی دستگاه قضائی در حال اتخاذ است. ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه ۲۱ مهر در نشست خبری درباره اقدامات قوه قضائیه برای کاهش هزینه دادرسی گفته بود: ریاست قوه قضائیه به موضوع سهولت دسترسی مردم به مراجع قضائی و کاهش هزینه دادرسی ها برای مردم تاکید دارد و البته باید توجه داشت که هزینه دادرسی به موجب قانون تعیین می شود؛ بنابراین اگر بخواهیم تحولی جدی در این زمینه داشته باشیم و هزینه های دادرسی را به نحو ملموس کاهش دهیم، نیاز به همکاری دولت و مجلس داریم. او گفته بود: لایحه جامع هزینه های دادرسی در معاونت حقوقی قوه قضائیه در دست بررسی است و پیش نویس این لایحه تهیه شده و به محض اتمام بررسی به دولت و از آن طریق به مجلس ارسال می شود.

به گفته او همچنین معاونت حقوقی قوه قضائیه ماموریت یافته تا بررسی کند در وضعیت موجود و بدون تصویب قانون در چه مواردی رئیس قوه قضائیه می تواند در راستای تعدیل برخی از هزینه های دادرسی اقدام کند که دستورالعمل این موضوع نیز در آینده نزدیک صادر می شود.

علی اصغر تدین، مدیرعامل دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هم پیش تر گفته بود که مراجعان به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی وقتی وجهی را پرداخت می کنند، تصورشان این است که این مبلغ به دفاتر پرداخت می شود؛ در حالی که در دادخواستی که یک نسخه از آن در اختیار آنها قرار داده می شود، به تفکیک نوع هزینه و علت دریافت را مشخص می کنیم و آنچه دریافت می شود، به عنوان هزینه دادرسی به مراتب بسیار بیش از تعرفه خدمات است. به گفته او هزینه دفاتر خدمات الکترونیک قضائیه به دلیل اینکه مراجعان به دادگستری و دفاتر، افراد ستمدیده ای هستند که برای تظلم خواهی به نظام قضائی مراجعه می کنند، نباید نامتعارف و غیرمعمول باشد به همین دلیل از ابتدا تعرفه خدمات در دفاتر اندک دیده شده است. تدین خاطرنشان کرده بود که تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی سالانه به موجب آیین نامه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با پیشنهاد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و این تعرفه ها قابل تعدیل است.

  • نویسنده : صدای هم وطن