ایران متاسفانه به دلیل ناکارآمدی دولت ها اخذ مالیات همواره دچار انحراف می شود و از افرادی که باید مالیات کمتری گرفته شود (که عمدتا در بخش های تولیدی فعالیت دارند) مالیات بیشتری اخذ می شود و از فعالیت های غیرمولد که باید مالیات بیشتری اخذ شود معمولا فرار مالیاتی بیشتری دیده می شود. 

در تمامی کشورهایی که در شرایط عادی به سر می برند، درآمدهای مالیاتی از جمله منابع اصلی بودجه این دولت هاست، البته علاوه بر اینکه مالیات یک منبع عمده و اساسی برای خدمات دولت ها باشد، کارکردهای دیگری نیز دارد؛ یکی از این کارکردها از درآمدهای مالیاتی در قبال خدماتی است که به جامعه ارایه می شود، در وهله دوم در بخش سیاستگذاری هاست به گونه ای که دولت می تواند با بازی با نرخ ها و پایه های مالیاتی هم میزان تولید و هم میزان مصرف را هدایت کند تا بنگاه هایی که به آن نیاز دارند را به تولید بیشتر تشویق کند یا مالیات کالاهایی که مصرف شان برای مردم مضر هستند را افزایش دهد، البته باید دید واکنش مالیات دهندگان (مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) در قبال تغییرات مالیاتی چگونه است که این موضوع هم به کشش قیمتی آن کالاها بستگی دارد اما کارکرد دیگر آن در توزیع درآمدها و گسترش عدالت است که با افزایش مالیات بر ثروتمندان امکان این قضیه فراهم می شود تا برای افراد ناتوان سوبسید یا یارانه و کمک های بلاعوض فراهم شود. آنچه مسلم است نرخ مالیات و پایه های مالیاتی بسیار حساس هستند و این نرخ و پایه ها هم در میزان درآمدهای دولت و هم در سیاست گذاری ها و گسترش عدالت و جهت دهی در تولید و مصرف کالاها تاثیرگذارند تا دولت ها به اهدافی که درنظر دارند برسند. همه این موضوعاتی که مطرح شد در یک شرایط نرمال در همه کشورها عادی به نظر می رسد که درنهایت صرف ایجاد خدمات مطلوب برای جامعه می شود. اما در ایران متاسفانه به دلیل ناکارآمدی دولت ها اخذ مالیات همواره دچار انحراف می شود و از افرادی که باید مالیات کمتری گرفته شود (که عمدتا در بخش های تولیدی فعالیت دارند) مالیات بیشتری اخذ می شود و از فعالیت های غیرمولد که باید مالیات بیشتری اخذ شود معمولا فرار مالیاتی بیشتری دیده می شود.

ضمن آنکه اصولا دولت نمی تواند در اخذ مالیات و در مصارف آن برای خدمت رسانی کارایی بالایی داشته باشد. در کشور ما «نان خورهای اضافی» یعنی نهادها و افرادی که به بودجه عمومی متصل هستند اما کمک چندانی به رفاه جامعه نمی کنند، کم نیستند و این فزونی مصارف نسبت به ارایه خدمات و تولید و رفاه همواره کسری بودجه را به همراه دارد. کسری بودجه در سال هایی که درآمد نفتی وجود داشت و اضافه مصرف از سوی نان خورهای اضافی انجام می گرفت از طریق درآمدهای نفتی پوشش داده می شد، اما در حال حاضر درآمدهای نفتی کم و محدود شده است و وجود این بودجه بگیران اضافی فشار مضاعفی بر بودجه عمومی و بر سفره های مردم وارد کرده است. یک نگاه کلی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می دهد عملا این بودجه نیز همانند بودجه های گذشته سفره مردم را به تحریم ها گره زده است، زیرا اگرچه درآمدهای نفتی به صورت نسبی کم شده اما برای جایگزینی این منابع مالیات ها و نرخ ارز را افزایش داده اند تا این کاهش درآمدی جبران شود که هر دوی اینها سفره مردم را باز هم کوچک تر می کند بنابراین سفره مردم با این لایحه نیز کوچک می شود. از جمله اقدامات دیگر در این بودجه این است که افزایش درآمدها برخلاف قانون برنامه ششم متناسب با تورم صورت نگرفته است و به نظر می رسد راه بی عدالتی را طی کرده است. چنانکه میزان درآمد افراد متوسط را بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش داده اند و گفته شده افرادی که بیش از ۲۰ میلیون تومان درآمد دارند تنها ۵درصد رشد خواهد کرد، این درحالی است که میزان تورم هنوز بیش از ۴۰درصد است و این یعنی ۳۵درصد سفره این قشر از جامعه کوچک تر می شود. همچنین دولت روی افزایش ۷۰درصدی درآمدهای مالیاتی مانور می دهد و مکرر هم اعلام کرده که این افزایش مالیات از طریق بخش تولید و پایه های موجود نیست بلکه از طریق پایه های جدیدی است که در راه است اما بعید به نظر می رسد دولت بتواند پایه های جدیدی کشف کند یا فرار مالیاتی را کاهش دهد.

یکی از دلایلی که دولت نمی تواند این افزایش مالیات را به خصوص از بخش های غیرمولد داشته باشد ناکارآمدی دستگاه ها و سیستم های اداری و اجرایی و وجود فساد در این دستگاه هاست ضمن آنکه در سال های گذشته نیز تلاش دولت ها این بود که پایه های جدیدی را کشف کنند اما به دلیل ناتوانی دولت و سیستم اداری و اجرایی تاکنون نتوانسته اند به این میزان از مالیات دست یابند. در بخش فرار مالیاتی نیز بعید است بتوانند جلوی این فرار را بگیرند زیرا دولت تسلط کافی به اطلاعات بخش غیرمولد جامعه ندارد. و با توجه به تمکن مالی این قشر از جامعه امکان پرداخت رشوه و گسترش فساد در این بخش هم وجود دارد و در صورت کشف پایه های مالیاتی جدید باز هم به صورت غیرمستقیم به سفره های مردم فشار وارد می شود و همه این موارد زمینه افزایش قیمت ها را فراهم خواهد کرد. در مجموع پیش بینی این میزان افزایش مالیات در سال های آتی قابل تحقق نبوده و تنها افرادی که امکان فرار مالیاتی ندارند و دستگاه ها و افراد ضعیف تر در چنگال این بخش گرفتار خواهند شد این در حالی است که افراد پرتوان تر باز هم از دادن مالیات خود را رها می کنند و در مجموع با این سیاست در شرایط فعلی بعید است رفاهی به جامعه تزریق شود.

  • نویسنده : دکتر سید مرتضی افقه
  • منبع خبر : اعتماد