اصلاح قیمت حامل های انرژی یکی از بزرگ ترین و پرچالش ترین اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران است. از همین رو گفت وگوی عمومی در این مورد بسیار ضروری است.

دو گزینه متفاوت برای اصلاح قیمت های انرژی در ایران وجود دارد. گزینه نخست افزایش تدریجی قیمت های انرژی است که در دولت دوم اصلاحات اجرا شد. در این گزینه قیمت انرژی سالانه افزایش می یابد تا به سطح عمومی قیمت های جهانی نزدیک شود و منابع حاصل از آن صرف اصلاح شبکه حمل و نقل عمومی و اصلاح ناکارآمدی های بخش های اقتصادی شود. گزینه دوم افزایش یک باره قیمت انرژی و توزیع منابع آن میان مردم است. این گزینه در دولت احمدی نژاد و روحانی به اجرا درآمد. در اینجا گزینه اول را تخصیصی و گزینه دوم را توزیعی می نامیم. علاوه بر دولتمردان در میان پژوهشگران نیز هر دو گزینه طرفداران خاص خود را دارد. مقاله عباس عبدی در این روزنامه در تاریخ ۲۰ دی ماه تحت عنوان «چه موضعی باید گرفت؟» در حمایت از گزینه اصلاح قیمت حامل های انرژی گزینه توزیعی را انتخاب کرده اند و برآورد کرده اند با اصلاح قیمت انرژی به طور کامل می توان ۶۰۰ دلار به هر ایرانی سالانه پرداخت کرد. مبانی نظری و نتایج عملی این دو گزینه بسیار متفاوت است. در اینجا فهرستی از اختلاف میان این دو دیدگاه آورده می شود: دیدگاه توزیعی بر این باور است که با اصلاح قیمت انرژی می توان به سمت اصلاح ناکارآمدی های انباشتی در ایران حرکت کرد. دیدگاه تخصیصی هر چند اصلاح قیمت را امری ضروری می داند اما در کنار اصلاح قیمت ها آن هم به صورت تدریجی آن را امری اداری و اجتماعی می داند. دولت باید منابع لازم برای اصلاح شبکه حمل و نقل و بخش صنعت و کشاورزی در اقتصاد داشته باشد در غیر این صورت با ورشکستگی بیشتری روبه رو می شویم. قیمت های نادرست انرژی جبران ناکارآمدی های مختلف است، ناکارآمدی هایی که قیمت نادرست در پیدایش آن موثر بوده است اما با ایجاد قیمت های درست ناکارآمدی ها اصلاح نمی شوند. صنعت فولاد و پتروشیمی که براساس قیمت های نادرست جایابی شده اند با اصلاح یک باره قیمت ها عموما باید تعطیل شوند. به طور مثال قیمت گاز در ایران یک سوم ترکیه است و اگر این قیمت چنان که در بودجه سال جاری زمزمه آن وجود دارد به قیمت ترکیه افزایش یابد بسیاری از صنایع فلزی باید تعطیل شوند. دیدگاه توزیعی استدلال می کند که توزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی میان مردم موجب حمایت مردم از این سیاست می شود اما اصلاح تدریجی دیدگاه تخصیصی حمایت مردم را به دنبال نخواهد داشت.

در پاسخ باید گفت که در تجربه احمدی نژاد حمایت از این سیاست به این علت بود که دولت دو برابر منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی را میان مردم توزیع کرد (قیمت انرژی به صورت سرانه ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان گران شد اما ۴۵ هزار تومان میان مردم توزیع شد). دولت وقت با جمع آوری درآمد شرکت های نفتی و حتی آب و فاضلاب و اختصاص آنها به یارانه های نقدی حمایت مردم را به دست آورد و در دولت روحانی که تنها منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی میان مردم توزیع شد نه تنها حمایت مردم را به دنبال نداشت بلکه یکی از تلخ ترین تجارب سیاست گذاری تاریخ ایران را موجب شد. دیدگاه توزیعی ادعا می کند اجرای این سیاست گامی به سوی کاهش فقر است. چنان که، فقر زیر خط یک دلار در دوره احمدی نژاد با یارانه ای معادل ۴۰ دلار در ایران از بین رفت. در پاسخ می توان گفت ابعاد فقر در ایران بسیار عمیق تر و گسترده تر است. در کشور حداقل سه دهک زیر خط فقر ملی هستند و با اجرای یارانه های فراگیر دولت منبع مالی لازم برای مقابله با فقر نخواهد داشت. بسیاری از طرفداران گزینه توزیعی دولت رانتیر را مساله مهم اقتصاد سیاسی ایران می دانند. در این نظریه در کشورهای نفتی دموکراسی و توسعه با موانع بیشتری روبه رو است، زیرا عدم نیاز دولت به مالیات ها او را بر سر جامعه نشانده است و از پاسخگویی به مردم بی نیاز ساخته است، بنابراین هر قدم به سوی حذف این رانت و فاصله گرفتن از دولت نفتی، قدمی به سوی دولت پایدار است. جدا از نقدهای وارد بر نظریه دولت رانتیر مساله کنونی اقتصاد ایران ناکارآمدی های انباشتی و دولت ضعیف است. اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورهای با درآمد متوسط با ناکارآمدی های مختلف و ضعف فزاینده دولت روبه رو است. با اصلاح یک باره قیمت های انرژی و توزیع درآمد حاصل از آن، دولت در ایران ضعیف تر خواهد شد. دولت ایران از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها و طرح معیشتی روحانی وارد یک دوران تورمی سخت شده است و نه تنها برای سرمایه گذاری در بخش آموزش، بهداشت و زیرساخت ها منبعی دراختیار ندارد بلکه برای تامین نیازهای بودجه ای به روش های مختلف تامین مالی تورم زا پناه برده است. اما نقد مهم تر دیدگاه تخصیصی به دیدگاه توزیعی در این عناوین می گنجد: مساله اصلی اقتصاد ایران کنترل مخارج عمومی است و تا زمانی که مخارج عمومی کنترل نشود هر ساله تورم موجب کاهش ارزش پول ملی می شود و همواره باید پول بیشتری میان مردم توزیع شود. این سیاست (یارانه فراگیر) که جز مغولستان و در ایالت مغولستان هیچ جا تجربه نشده است هر ساله باید ادامه یابد. بسیاری از اقتصاددانان در ایران سال هاست که به دولتمردان توصیه می کنند که با اصلاح قیمت انرژی می توانند ایران را بر ریل توسعه قرار دهند. دیدگاه توزیعی بر پوپولیسم ایرانی دامن می زند که خود یکی از مشکلات اساسی سیاست و اقتصاد در ایران شده است و آخر آنکه اقتصاد و جامعه ایران تحمل شوک های بزرگ را ندارد و بهتر است به همان روش دولت اصلاحات برگردیم که قیمت انرژی را به تدریج به قیمت های فوب خلیج فارس برسانیم.

  • نویسنده : صدای هم وطن