چند هفته ای است که مذاکرات ایران با کشورهای چهار به علاوه یک به طور مستقیم و آمریکا به طور غیرمستقیم در وین از سر گرفته شده است. ابعاد این دور مذاکرات از زوایای گوناگونی قابل بررسی، تحلیل و تبیین است، اما یکی از آنها را که پررنگ تر می نماید و اولویت پرداختن می […]

چند هفته ای است که مذاکرات ایران با کشورهای چهار به علاوه یک به طور مستقیم و آمریکا به طور غیرمستقیم در وین از سر گرفته شده است. ابعاد این دور مذاکرات از زوایای گوناگونی قابل بررسی، تحلیل و تبیین است، اما یکی از آنها را که پررنگ تر می نماید و اولویت پرداختن می یابد، باید در غلیظ شدن نقش روسیه و به نوعی میدان داری آن کشور سراغ گرفت. اینکه آیا پررنگ شدن نقش روس ها و میدان داری آنها در این دور از مذاکرات با منافع ملی ما و نیز استقلال کشور همخوانی دارد یا خیر، موضوعی است که یادداشت حاضر قصد دارد به آن بپردازد. با این حال قبل از آن لازم است به چند نکته کلیدی پرداخته شود. نخست آنکه ایران فارغ از حکومت مستقر، برخوردار از موقعیت پادشاه ساز (kings maker) و توازن گری (Balancer) در منطقه استقرار خود است؛ به گونه ای که به هر قدرت جهانی تمایل پیدا کند، کفه ترازو به نفع آن سنگینی می کند. این مزیت ویژه و کم نظیر که در مواردی نزد خودمان هم مغفول واقع می شود، نزد آنها که حتی مفرداتی از صفحه مختصات مناسبات بین المللی و سیاست عملی می دانند، آشکار و بهای آن معلوم است. از این رو، قدرت های بزرگ برای آنکه بتوانند در مناطق برخوردار از کشور توازن گر دست بالا را داشته باشند، تلاش می کنند تا آن کشور را با خود همراه کنند. بدیهی است که کشور توازن گر هم می تواند به اعتبار برخورداری از چنین متاع با ارزشی، روابط خود را با قدرت های بزرگ به گونه ای تنظیم کند که متضمن منافع ملی آن باشد. دوم آنکه سیاست خارجی کشور با کنار گذاشتن شعار نه شرقی، نه غربی به سمت موازنه مثبت با شرق و موازنه منفی با غرب لغزیده است. چنین لغزشی نه تنها با شعار انقلابی نه شرقی و نه غربی سر سازگاری ندارد، بلکه در راستای منافع ملی کشور هم نیست؛ زیرا علاوه بر آنکه ما را از مزایای ایجاد موازنه مثبت در روابط خارجی (سرمشق غالب در سپهر سیاست عملی) محروم می کند، امکان بهره برداری از موقعیت خاص پادشاه ساز و توازن گری را هم از دست ما می گیرد. نکته سوم آنکه در جهان به شدت درهم تنیده امروز نمی توان با کشوری که در قد و قواره بزرگ ترین است، قهر کرد یا از در خصومت با آن درآمد. وقتی چنین کشوری را از سبد کشورهایی که با آنها مراوده داریم خارج می کنیم، گویی سر کوپن را سوزانده ایم و ناچاریم با کوپن های باقی مانده که هیچ کدام در تراز آن نیستند، حوائج خود را رفع کنیم؛ حوائجی که یا باید از برآورده شدن آنها چشم پوشی کنیم یا در غیر این صورت به کشورهای دیگر به عنوان واسطه توسل جوییم. شاید از همین رو است که روسیه در غیاب حضور مستقیم آمریکا در مذاکرات جاری وین، فرصت را مغتنم دانسته، خود را در جایگاه حلقه وصل قرار داده است. این در حالی است که طبق مدارک و شواهد انکارناپذیر موجود، کارشکنی روس ها در جریان مذاکرات منتهی به امضای برجام و حتی بعد از آن بر کسی پوشیده نیست. در آن موقع هنوز ترامپ در مسند ریاست جمهوری آمریکا ننشسته بود و طبعا کشورش را از برجام خارج نکرده بود که او را مسئول شکست برجام بدانیم. افزون بر این، هنگامی که رئیس جمهور وقت آمریکا آن تصمیم عهدشکنانه را گرفت، چرا دیگر کشورهای امضاکننده توافق نامه مورد اشاره و مشخصا روسیه اقدامی در جهت سر پا نگه داشتن آن صورت ندادند و با این بی عملی به واقع از آن تصمیم تبعیت کردند؟! آنها اگر نمی توانستند ایستادگی کنند، پس حالا با چه منطقی باید محل رجوع واقع شوند و اگر هم می توانستند، حال باید پاسخ ترک فعل به شدت هزینه زای خود را بدهند. در این میان، طنز تلخ آن است که نه تنها روس ها خود را در کسوت سخنگوی ما درآورده اند، در داخل هم بعضی ها گویی سخنگوی منافع روس ها شده اند. آنها با زدن نعل وارونه، منتقدان میهن دوستی را که فقط به منافع و مصالح کشور می اندیشند و خود را از رانت خواری و کاسب کاری دور نگه داشته و زی سالم را برگزیده اند، متهم به غرب زدگی و نفوذی و از این قبیل مصادیق خشونت های کلامی می کنند! در فضای خاکستری موجود که توازنی در روابط خارجی ما موجود نیست، روسیه باید هم عهده دار نقش پررنگ و حتی بیش فعالی در مذاکرات شود و نماینده آن کشور در آژانس هم با توییت های سریالی خود تحولات ناظر بر مذاکرات مزبور را اطلاع رسانی و تحلیل کند و با انواع و اقسام گمانه زنی ها در لابه لای همین توییت ها خط و ربط بدهد و منویات دولت متبوعش را زیرکانه به افکار عمومی جهان القا کند. بدیهی است وقتی ما در برابر این بلبل زبانی ها سکوت اختیار می کنیم و همچنان کوپن های خود را در سبد کشور متبوع وی می گذاریم، آن کشور هم خود را نه در حد پیام رسان، بلکه در جایگاه صاحب اجتهاد می بیند و به گونه ای عمل می کند که نماینده اش هر پیامی را که مایل است، انتقال می دهد و هرکدام را که صلاح نمی داند، انتقال نمی دهد یا دستکاری و رتوش می کند و پیام های غیرکشف خود را در لابه لای نقل قول و اظهارنظرهای دیگران می گنجاند! نماینده روسیه و سخنگوی خودخوانده ایران در همین آخرین توییت خود در رابطه با مذاکرات وین، جایی که رفع تحریم ها علیه کشورمان را آرزو می کند، کلمه lift را مورد استفاده قرار می دهد. این همان کلمه ای است که در پی مصاحبه ماه گذشته وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات برجام، توفانی به پا کرد؛ چراکه بنا بر اعتراف نام برده، lift به معنای «پایان دادن» (به تحریم) نبوده، بلکه به معنای «تعلیق» است و هیئت مذاکره کننده آمریکا با دغل کاری و سوء استفاده از به قول او «ناتوانی هیئت ایرانی از فهم واژه های تخصصی به زبان انگلیسی»، به طرف ایرانی قالب کرده است. مصاحبه جنجالی شرمن یکی، دو هفته قبل از توییت آقای اولیانوف انجام شد و بازتاب وسیعی داشت و بازنشر زیادی هم یافت. بعید و شاید هم محال است که نام برده آن را ندیده باشد. از این رو، نمی توان به کارگیری واژه ای را که مذاکره کنندگان آمریکایی با شیطنت در برجام گنجاندند، صرفا سهوی دانست. اولیانوف و دولت متبوعش باید در خصوص چیستی و چرایی این اقدام مشکوک توضیح دهند و طرف ایرانی را از اینکه واقعا سوء نیتی در کار نبوده، مطمئن کنند؛ هرچند در عالم سیاست هیچ رویدادی اتفاقی نیست. جا دارد در فراز پایانی نکته حاضر به موضوع بس اساسی و بنیادین دیگری هم اشاره کرد که ناظر به اشراف اطلاعاتی کشوری روی کشور دیگر است. این نوع اشراف که بدخیم ترین در نوع خود است، در جهان «مدرن» امروز که اشکال برده داری هم «مدرن» شده، می تواند راه را برای این پدیده شوم هموار کرده و به کیان کشور تحت اشراف آسیب های جدی وارد کند. نکته چهارم آنکه در جهانی که ضرورت استفاده از فناوری های پیشرفته بیش از پیش حیاتی تر می شود و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای توسعه یافته و برخوردار از این فناوری می تواند کاهش شاخص های فلاکت و بهبود شاخص های رفاه و پیشرفت را تضمین کند و آینده ای بهتر را برای کشور نوید دهد، ایجاد و تقویت رابطه ای متوازن با کشورهای توسعه یافته نه تنها صواب است، بلکه حداقل به دلیل تعهد به نسل های بعدی، رسالت است. تجربه جهانی و به ویژه تجربه کشورداری خودمان نشان داده که چین و روسیه روی هم رفته هم نمی توانند بسیاری از نیازمندی های توسعه ای و حتی بعضی از نیازمندی های مصرفی کشور ما را تامین کنند. فارغ از این، باز هم به شهادت تجربه چند سال اخیر، هیچ کدام از آن دو کشور نه تنها حاضر نبوده اند به خاطر ما مناسباتشان را با کشورهای غربی به ویژه آمریکا به خطر بیندازند که البته نمی توان توقعی غیر از این هم داشت، بلکه حتی سر بزنگاه ها با آنها همراهی کرده اند. این امر را می توان به این دلیل دانست که دو کشور مزبور، به ویژه روسیه، نه تنها اتخاذ سیاستی متوازن و متعادل از سوی ما در نگاه به شرق و غرب جغرافیای سیاسی را بر نمی تابند، بلکه در صددند کفه روابط خارجی ایران به سمت آنها سنگینی کند؛ طوری که در مناسبات بیرونی ما رابطه با کشورهای توسعه یافته جایگاه مناسبی پیدا نکند. روشن است که چنین انتظاری ضامن منافع ملی ما نیست؛ زیرا علاوه بر آنکه استقلال کشور را تهدید می کند، ما را از مزایای طبیعی جهت گیری به سوی موازنه مثبت متعادل هم بی نصیب می گذارد. از مطالب مندرج در نکات چهارگانه فوق می توان چنین فایده کرد که دوری گزیدن از گفتمان سیاست خارجی مدنظر انقلاب با شعار اصلی نه شرقی نه غربی و یله شدن به سمت شرق و ایجاد ناتوازنی و بی تعادلی در مناسبات خارجی را باید دلیل اصلی پر رنگ شدن نقش مسکو در مذاکرات جاری وین دانست. البته توجیه گران چنین وضعیتی شاید داعیه این را داشته باشند که رابطه راهبردی با مسکو و پکن موجب سر عقل آمدن غربی ها و مشخصا آمریکایی ها می شود و آنها را به برقراری رابطه ای متوازن با ما وادار می کند. در پاسخ باید گفت نه مفروض چنین گزاره ای از وزانت لازم برخوردار است و نه نتیجه گیری به عمل آمده مقرون به صحت است؛ زیرا تا آنجا که به مفروض (رابطه راهبردی…) مربوط می شود، باید گفت اصولا امکان ایجاد روابط راهبردی بماهو کلمه بین جمهوری اسلامی و دولتین روسیه و چین وجود ندارد و تا آنجا هم که به نتیجه گیری مورد اشاره ارتباط پیدا می کند، باید گفت آمریکا با این دلیل یا توهم که از روسیه و چین آبی گرم نمی شود و بالاخره همه راه ها به آن ختم می شود، از احتمال افتادن جمهوری اسلامی به دامن دو کشور مزبور بیم به خود راه نمی دهد. از این مطلب هم که بگذریم، باید در نظر داشت که رابطه نامتوازن با چین و روسیه، موجب می شود غربی ها هم نسبت به ایجاد روابط متوازن با تهران رغبتی نشان ندهند. جمع بندی کلام آنکه روسیه در مذاکرات وین، در دو نقش ایجابی و سلبی ظاهر شده است. نقش ایجابی آن در پاسخ گویی به ندای کشورهای غربی مبنی بر منعطف کردن مواضع ما و نقش سلبی آن در بازداشتن زیرکانه ما از نزدیکی با آن کشورها خلاصه می شود. دولتمردان روس می دانند اگر ایران و غرب به یکدیگر نزدیک شوند، کشورشان نه تنها متحد منطقه ای خود را از دست می دهد، بلکه آن متحد به سمتی که مسکو با آن زاویه دارد تمایل پیدا می کند و این موجب زیان دیدگی مضاعف آنها می شود. مسکو با درک این واقعیت، هر اقدامی در جهت بهبود روابط ما با کرانه نشینان دو سوی آتلانتیک را که با منافع خود ناسازگار ببیند، خنثی و حتی مصادره به مطلوب می کند. این تحلیل که اراده سیاسی کاخ کرملین بر آن است که علاوه بر وابسته تر کردن ایران به خود، نظاره گر و حتی تنظیم گر تنش در روابط ما با دنیای غرب، به ویژه آمریکا باشد، شاید بدبینانه به نظر برسد، اما وقتی می بینیم اعمال چنان اراده ای موجب می شود ایران نتواند قدرت توازن گری اش را در جهت منافع ملی اش به خدمت بگیرد و روابط خود را با جهان بیرون تنظیم و تعدیل کند، مقرون به صحت می نماید. چکیده کلام آنکه نه حکمت و نه مصلحت و نه عزت به ما اجازه نمی دهد روابط خارجی خود را سونگرانه به سمت و سوی دو کشور بزرگ روسیه و چین سوق دهیم و خود را از وزنه متوازن کننده ای همچون برقراری روابط متعارف و متعادل با بقیه جهان که از قضا حداقل از جهت توسعه یافتگی وزن بیشتری هم دارند، محروم کنیم. برای برون رفت از وضعیت جاری ضرورت دارد دستگاه سیاست خارجی کشورمان مناسبات خود را در چنان بافتار و چارچوبی تعریف کند که شرق و غرب در آن بگنجد و هیچ کدام از قلم نیفتد. طبیعی و بدیهی است که در جهت تحقق چنین راهبردی باید با روسیه و چین هم روابط متوازن و دوستانه ای داشته باشیم؛ روابطی که باید با سایر کشورهای جهان از جمله کشورهای غربی نیز مبتنی بر احترام متقابل و به رسمیت شناخته شدن اصل برابری در مناسبات دوجانبه باشد.

  • نویسنده : غلامرضا نظربلند (تحلیلگر)