دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با بیان اینکه «ما هنوز کارتن خواب داریم و اخیرا خبر می دهند که بعضی چون حتی کارتن هم پیدا نمی کنند، مجبورند که شب ها در اتوبوس ها بخوابند»، گفته که «این وضع شایسته جامعه ما نیست.» به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی جماران، سیدهادی خامنه ای که سخنران مراسم سومین شب عزاداری حضرت فاطمه(س) در دارالزهرا بود، معتقد است که «این وضعیت و این مسائل از آسیب های «ناآگاهی» است» و تاکید دارد که «جهل عمومی» سرچشمه همه مفاسد است و بر این اساس و با بیان اینکه «به یک معنا و در یک کلمه جهل از نظر اسلام و همه متفکران، سرچشمه همه فسادهاست»، انحراف ها در طول تاریخ و در همه زمینه ها را نشات گرفته از جهل خوانده و با مقایسه دوران صدر اسلام و دنیای امروز و روزگار معاصر می گوید: «انحراف در انقلاب ها نیز از همین نوع است.»

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با اشاره به انحراف گروه ها و جمعیت های وابسته به انقلاب اسلامی می گوید: «از جمله این انحراف ها پیدایش قدرت طلبان در قالب گروه های مسلح بود که به ظاهر شعارهای مردمی دادند ولی در واقع به دنبال قدرت بودند. پیدایش اندیشه های تحجرآمیز و ضدتحرک و پویایی قبل و بعد از انقلاب به نام انجمن حجتیه و اندیشه های انحرافی امام زمانی و مژده دهنده ظهور و امثال اینها که متاسفانه در صداوسیما به نوعی همان تفکر دنبال می شود. ناامن کردن فضای عمومی و اجبار مدیران به اجرای کارهای امنیتی از خود که منجر به فاصله بین مردم و آنها شد و طبعا در چنین فرصت تلخ و ناگواری شخصیت هایی مثل آقای بهشتی، مطهری و دیگران را از دست دادیم.» او با تاکید بر نقش مردم در جمهوری اسلامی، رای مردم را منشا اصلی تصمیمات کشور و سرنوشت ساز خواند و گفته است: «زینتی بودن رای مردم، رواج تبلیغات دروغ همراه با تهمت در ایام تبلیغات انتخاباتی و اهتمام به خواص پدیده هایی هستند که به نوعی به «استبداد نوین» منتهی شد؛ استبدادی با چهره دموکراسی!» سیدهادی خامنه ای با بیان اینکه «جهل مخصوصا در رهبران و تصمیم گیران که غالبا منجر به رفتار مستبدانه آنها می شود، می تواند خسارت های عظیمی به بار بیاورد که ریشه خود آنها و دیگران را بسوزاند»، از این گفت که «این بلا، همه حتی بی گناهان را خواهد سوزاند» و ادامه داد: «نمونه آن را همه جای دنیا و جامعه خودمان می بینیم که یک موضع گیری غلط، یک سخن بی جا یا یک حرکت دیپلماتیک ناشیانه و نادرست می تواند خسارت های بزرگ به کشور وارد کند.»

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام در خصوص زمینه های فرهنگی عدم پذیرش عدالت نیز به مطالبی اشاره کرده و با بیان اینکه «فرهنگ هایی که از پرستش قدرت یا تمایل به قدرت یا منفعت طلبی برای هم پیاله های خود الهام گرفته باشند، معمولا آمادگی برای قبول عدالت اجتماعی و دموکراسی ندارند»، تاکید کرد که «فرهنگی که به علم و دانایی حرمت می گذارد و با جهل ضدیت می کند، می تواند ضد دیکتاتوری باشد» و بر این اساس نتیجه گرفت: «بنابراین بین احترام به دموکراسی و عدالت و تعهد به کسب دانش و ترویج دانش یک رابطه مثبت و همبستگی وجود دارد و می توانیم بگوییم دیکتاتوری استدلال از دیکتاتوری اراده های خودخواهانه قوی تر است. از این رو احترام فرهنگی به علم و علما، نه تنها یک ارزش دموکراتیک و مردمی است، بلکه زمینه مساعدی برای رشد علم هم هست. اما جهل زمینه ساز انحراف در مفاهیم خدایی و انسانی است.» او با بیان اینکه «بعضی با شعار عدالت به جنگ آزادی می روند و جلوی آزادی ها را می گیرند»، گفت: «در حالی که عدالت و آزادی با هم توام هستند و در برابر هم نیستند و فقط چیزی که در مقابل عدالت و آزادی قرار می گیرد، قدرت است.» او با اشاره به تقدم آزادی نسبت به عدالت گفت: «به نظر می رسد انسان اول باید آزاد باشد، تا بتواند عدالت را برقرار کند و خودش باید عدالت را اقامه کند و قرآن هم می گوید مردم باید اقامه قسط کنند و حکومت را نگفته است. اگر روزی چهره عدل هویدا شود، طبعا مستبدان از سخن و استدلال بازمی مانند.» او که معتقد است حرف های ناصواب و مهم تر از آن تصمیمات ناصواب است که جامعه را به تدریج به شکل کنونی درآورده و با اشاره به سخنان اخیر فرشاد مومنی، اقتصاددان سرشناس که با اشاره به میزان مصرف سالانه گوشت در سال ۶۶ و ۱۴۰۰ گفته بود که در سال ۶۶ و دوران جنگ که همزمان به دلیل جلوگیری غرب از فروش نفت ایران، درآمد نفتی کشور نیز کاهش یافته بود، میزان مصرف گوشت برای هر نفر، ۱۷۰ کیلو و این میزان در سال ۱۴۰۰، به تنها ۴ کیلو رسیده، به برخی اقداماتی که علیه دولت جنگ صورت می گرفت، پرداخت و گفت: «به رغم وجود همه مشکلات اقتصادی جنگ لوازم و ارزاق با سهمیه بندی به همه می رسید و حداقل ها را همه داشتند، در عین حال عده ای علیه دولت شعار می دادند و سهمیه بندی و کوپن را کوپنیسم و کمونیسم می گفتند و حالا وضعیت به این شکل درآمده است.» او در این بخش از سخنانش به آنچه درباره پدیده اتوبوس خوابی معروف شده، اشاره کرد و در ادامه گفت: «وقتی گروه ها و دولت ها عدل را به نیت توجیه کار و قدرت خودشان به کار می گیرند، طبیعتا اینجاست که همه چیز رنگ عوض می کند. ولی اگر عدل در چهره واقعی ظاهر شود، هیچ کس مخالف نیست.»

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام در ادامه سخنانش با اشاره به انواع جهل گفت: «جهلی که قرآن با آن مبارزه می کند، «جهل مقدس» است. وقتی که جهل با مذهب و مقدسات قاطی شود، خطرناک و لاعلاج می شود. یعنی هر بدی که با شعار و لباس دین می آید، می تواند خطرناک باشد. مرحوم نایینی در باب استبداد همین را می گویند که استبداد بسیار خطرناک است ولی خطرناک ترین و لاعلاج ترین نوع آن «استبداد دینی» است. خوارج اسلام را منحصر به خودشان و بقیه را کافر می دانستند و طبیعتا حکم شان این بود که باید بکشند.» او که معتقد است «جهل در هر لباسی خانمان سوز است ولی در رنگ و لعاب دینی بسیار خطرناک تر است»، به نمونه هایی از تکفیر بزرگان تاریخ از حضرت علی (ع) تا ابن سینا و برخی دیگر از بزرگان علمی اشاره کرد و گفت: «در زمان خود ما، امام می گوید دیدم کوزه ای را که آقا مصطفی در آن آب خورده، تطهیر می دهند؛ چون پدرش فلسفه درس می داد. قبل از انقلاب کتابی را که شهید مطهری به نام «نظام حقوق زن در اسلام» نوشت، تکفیر کردند.» سیدهادی خامنه ای در پایان گفت: «برداشت های غلط از دین منشا همه جنگ های مذهبی است. چنین افراد و جریان هایی خودشان را محور ارزش ها و تشخیص دهنده حق و باطل می دانند. لذا به خودشان حق می دهند که به مردم امر و نهی کنند ولی غافل هستند از اینکه خودشان هم باید عامل به چیزی که می گویند، باشند.»

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان