سهم واحد های اجرایی شهرداری اهواز از پیام های دریافتی ۱۳۷ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ اعلام گردید .

سهم واحد های اجرایی شهرداری اهواز از پیام های دریافتی ۱۳۷ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش اداره ی آمار و فناوری اطلاعات ۱۳۷ در ۹ ماهه سال جاری، در مجموع تعداد ۲۲۸۹۲ پیام در بانک اطلاعاتی سامانه ۱۳۷ به ثبت رسیده است که از این تعداد ، بیشترین میزان پیام دریافتی در میان مناطق هشتگانه مربوط به منطقه ۳ شهرداری اهواز با تعداد ۳۹۶۷  پیام ( ۱۷ درصد از پیام ها ) و کمترین دریافت پیام مربوط به منطقه ۶ با تعداد ۱۶۵۸ پیام ( ۷ درصد از کل پیام ها ) بوده است .

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : صدای هم وطن