نوری، وزیر آموزش و‌پرورش در پاسخ به این سؤال که، باتوجه به نقش نظارتی آموزش و پرورش در اداره مدارس غیرانتفاعی و نظر به رعایت نکردن قوانین حقوق و دستمزد توسط موسسان این مدارس، چه برنامه‌ای برای سامان بخشیدن و پیگیری حقوق معلمان مدارس غیرانتفاعی که شامل نحوه انعقاد قرارداد، حقوق، بیمه، سنوات، عیدی و… […]

نوری، وزیر آموزش و‌پرورش در پاسخ به این سؤال که، باتوجه به نقش نظارتی آموزش و پرورش در اداره مدارس غیرانتفاعی و نظر به رعایت نکردن قوانین حقوق و دستمزد توسط موسسان این مدارس، چه برنامه‌ای برای سامان بخشیدن و پیگیری حقوق معلمان مدارس غیرانتفاعی که شامل نحوه انعقاد قرارداد، حقوق، بیمه، سنوات، عیدی و… می‌شود، دارید؟، گفت :

? به استناد ماده ۹ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر‌دولتی مصوب سال ۱۳۹۵ یکی از وظایف موسسان مدارس و مراکز غیردولتی تامین منابع انسانی، فضا و امکانات مورد نیاز طبق قوانین و مقررات می‌باشد. همچنین ماده ۲۶ این قانون تامین حقوق و مزایای کارکنان غیر‌رسمی و رسمی غیر موظف این مدارس و مراکز را به موجب قانون کار و ضوابط آن تعیین نموده است و در تبصره ۲ ماده ۲۵ همین قانون شرایط تمام وقت و پاره وقت بودن کارکنان را مقرر نموده که در آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌بینی شود، که این موضوع در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی به تصریح بیان گردیده است.

? لذا قانون‌گذار محترم حقوق و مزایای نیروهای آزاد را صراحتا به ضوابط و مقررات قانون کار موکول کرده بنابراین پرداخت دستمزد پایین‌تر از مقررات قانون کار وجاهت قانونی ندارد اما هرگونه پرداخت مازاد برآن تابع توافق طرفین و قرارداد فی‌مابین بوده و در شمول مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۲۰ قانون مدنی می‌باشد.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان