گوگرد موجود در مازوت ایران ۷ برابر استاندارد است

اسماعیل کهرم، کارشناس محیط‌زیست:

آنقدر سوخت مایع مازوت داریم که انبارها پر می‌شود. به هر حال باید مصرف شود. به همین دلیل این سوخت را برای مصرف به نیروگاه‌ها می‌فرستند تا برق تولید کنند. این سوخت را قبلا به امارات می‌فروختیم که بعد از این که امارات متوجه شد گوگرد موجود در آن ۷ برابر استاندارد جهانی ست از ما خرید نکرد و در نهایت مال بد ماند بیخ ریش صاحبش ریشه اصلی آلودگی هر سال تهران بی‌خیالی مسوولان است. در ۱۰ ماه گذشته هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده‌است

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان