استان خوزستان با ۱۳۸ مورد تعرض، تهران با ۶۹ مورد، جنوب سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) با ۴۱ فقره تعرض به ترتیب بیشترین تعرض را در بین استان ها داشتند.

آذرماه امسال ۴۷۹ مورد تعرض به زمین های دولتی به مساحت ۳۲۳ هکتار صورت گرفت که از نظر تعداد افزایش محسوسی نسبت به ماه گذشته نداشت اما به لحاظ مساحت تقریبا دو برابر شد. جواد خردمند فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن از وقوع ۴۷۹ مورد تعرض و رفع فوری آنها در زمین های دولتی به مساحت ۳۲۳ هکتار در آذرماه ۱۴۰۰ خبر داد. این آمار در آبان ماه به ترتیب از نظر تعداد ۴۴۵ مورد و از نظر مساحت ۱۱۵ هکتار بود که نشان می دهد در آذرماه با رشد ۱۸۰ درصد مواجه شده است. جمع اجرای احکام در آذرماه نیز ۵۷ مورد به مساحت بیش از ۹۷ هکتار و ارزش ۸۲۶ میلیارد تومان بوده است. آن طور که جواد خردمند گزارش داده، استان خوزستان با ۱۳۸ مورد تعرض، تهران با ۶۹ مورد، جنوب سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) با ۴۱ فقره تعرض به ترتیب بیشترین تعرض را در بین استان ها داشتند. در استان های سمنان، و اردبیل نیز هیچگونه تعرضی ثبت نشد. او میزان دریافت گزارش مردمی از وقوع تصرف را ۶۷۳ مورد عنوان کرد.  بر اساس اعلام فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن تعرض به اراضی دولتی در استان های مختلف و عملکرد یگان حفاظت سازمان، آذر امسال (۱۴۰۰)، شامل رفع ۳ مورد تعرض از ۲۸ هزار و ۱۸۲ مترمربع اراضی در آذربایجان شرقی، رفع ۸ مورد تعرض از ۶۱ هزار و ۴۷۶ مترمربع اراضی در آذربایجان غربی، رفع ۱۲ مورد تعرض از ۹۴ هزار و ۸۲۴ مترمربع اراضی در اصفهان، رفع ۱۵ مورد تعرض از ۵۰ هزار و ۵۰۱ مترمربع اراضی در البرز است. همچنین رفع ۴۱ مورد تعرض از ۱۱ هزار و ۵۷۴ مترمربع اراضی در ایرانشهر، رفع ۱۰ مورد تعرض از ۲ هزار و ۸۳۴ مترمربع اراضی در ایلام، رفع ۳۶ مورد تعرض از اراضی به مساحت ۵۳۰ هزار و ۶۲۰ مترمربع اراضی در بوشهر، رفع ۶۹ مورد تعرض از اراضی به مساحت ۹۸ هزار و ۸۱۰ مترمربع در استان تهران، رفع یک مورد تعرض از ۲۵۰ مترمربع اراضی در جنوب کرمان، رفع ۲ مورد تعرض از ۱۴۸ هزار و ۷۴۳ مترمربع اراضی چهارمحال وبختیاری، رفع ۶ مورد تعرض از ۴۰ هزار و ۸۷۵ مترمربع اراضی خراسان جنوبی، رفع ۹ مورد تعرض از ۴۹ هزار و ۱۵۰ مترمربع اراضی خراسان رضوی، رفع ۲ مورد تعرض از ۱۰۰ هزار و ۵۲۰ مترمربع اراضی خراسان شمالی، رفع فوری تعرض از ۱۳۸ مورد از ۹۰۶ هزار و ۷۱۶ مترمربع زمین در استان خوزستان بخش دیگری از عملکرد یگان حفاظت در آذر ۱۴۰۰ گزارش شد.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : اعتماد