عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به تصویب طرح قیر رایگان در مجلس، دونرخی کردن قیمت محصولات همچون قیر را فسادآفرین دانست. میرسلیم با اشاره به تصویب طرح قیر رایگان در مجلس، دو نرخی کردن قیمت محصولات همچون قیر را فسادآفرین دانست و گفت: در طرح توزیع قیر رایگان اگرچه هدف قانون گذار حمایت […]

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به تصویب طرح قیر رایگان در مجلس، دونرخی کردن قیمت محصولات همچون قیر را فسادآفرین دانست. میرسلیم با اشاره به تصویب طرح قیر رایگان در مجلس، دو نرخی کردن قیمت محصولات همچون قیر را فسادآفرین دانست و گفت: در طرح توزیع قیر رایگان اگرچه هدف قانون گذار حمایت از مناطق محروم، عمران و آسفالت راه ها و کاهش هزینه است، اما در نهایت خروجی آن متفاوت با اهداف اولیه و فسادآفرین بوده است. سیدمصطفی میرسلیم افزود: «ممکن است نیت اولیه پیشنهاددهندگان طرح توزیع قیر رایگان یا دیگر طرح ها که در آنها معافیت هایی در نظر گرفته شده یا برخی کالاها رایگان یا با دو نرخ متفاوت عرضه می شود، مثبت و برای خدمت به مردم باشد، اما سال هاست فسادآفرین بودن این روش ها به دلیل دونرخی شدن بازار به اثبات رسیده است». نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به رغم اثبات فسادآفرین بودن این گونه طرح ها و مصوبات، باید پرسید که چرا باز هم بر تصویب و اجرای آنها اصرار داریم، گفت: «ما باید از تکرار روش های اشتباه پرهیز کنیم، یعنی هر کالا و خدماتی به قیمت واقعی عرضه شود تا جلوی انحراف، فساد و قاچاق از سرچشمه آن گرفته شود».

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : تسنیم