از اهداف تدوین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس، تقویت و توسعه «فرهنگ و ارزش های اسلامی» در معماری و شهرسازی و وضع «مقررات ملی ساختمان» به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره […]

از اهداف تدوین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس، تقویت و توسعه «فرهنگ و ارزش های اسلامی» در معماری و شهرسازی و وضع «مقررات ملی ساختمان» به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع موارد و انرژی و سرمایه های ملی است. همچنین الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه های دولتی، شهرداری ها، سازندگان، مهندسان، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر همه روابط و فعالیت های آنها و فراهم کردن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و تشکل های مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان از اهداف این قانون برشمرده شده است. همچنین طبق آیین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۸۳ هیئت وزیران مقررات ملی ساختمان دارای «اصول مشترک و یکسان لازم الاجرا در سراسر کشور» است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بنا حاکم است. بیش از ۲۵ سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بیش از ۱۷ سال از تصویب آیین اجرائی آن با موضوع مقررات ملی ساختمان در بخش های اداری و فنی می گذرد، اگر امروز نگاهی به وضعیت و نحوه اجرای ساخت و سازهای شهری و روستایی بیندازیم، کمااینکه قانون و مقررات مذکور دامنه شمول کشوری دارند، از نحوه اجرای ساختمان ها چه برداشت می کنیم؟ اینکه مجموعه ضوابط و مقررات در حوزه ساختمان و همچنین نحوه اجرا و نظارت بر آنها با هزینه هنگفتی که صرف تدوین و ضوابط مقررات، ایجاد و نگهداری فرایندها و ارکان نظامات اداری، تولید مصالح، تهیه و نگهداری وسایل و تجهیزات و در نهایت تولید ساختمان در ابعاد ملی می شود، تا چه میزان توانسته اند ساختمان هایی استاندارد به دارایی و سرمایه های فیزیکی کشور اضافه کنند؟

کشوری که به لحاظ قرارگیری در برابر انواع مخاطرات طبیعی (مانند زلزله و سیل) و انسانی (تهدیدات نظامی) شرایط ویژه ای دارد. تجربیات شخصی نگارنده که به سبب نحوه اشتغال و بازدید از ساختمان های متعددی درون و خارج شهرها حاصل شده، چنین است که نحوه تدوین و روند اجرای قوانین و مقررات برای تمام کشور متناسب و یکسان نبوده و نیست. اگرچه در میان ساختمان های شمالی تهران بناهای شگفت انگیز به لحاظ معماری و مهندسی دیده می شود اما اغلب ساختمان های جنوبی شهر و اکثر ساختمان هایی که در شهرها و روستاهای اطراف تهران ساخته شده و می شوند، فاقد الزامات فنی و اجرائی که به تولید ساختمان های استاندارد منجر شود، هستند. ساختمان هایی استاندارد که علاوه بر تامین ایمنی و آسایش ساکنان در شرایط معمول طبیعی، در برابر نیروها و بحران های پیش بینی شده در آیین نامه ها نیز مقاوم باشند. درباره نحوه تدوین مقررات چنین به نظر می رسد که آیین نامه ها به روز می شوند تا با پیشرفت مباحث علمی و فنی آنها، بر مقاومت ساختمان های بلندمرتبه و بزرگ افزوده شود. افزایش مقاومتی که علاوه بر نیاز به اطلاع و آگاهی از آنها برای مدیران و مهندسان، با افزایش هزینه های ساخت همراه است. ساختمان ها و ابنیه مناطق برخوردار شهری به لحاظ فنی پیچیده تر و به لحاظ معماری کاراتر و زیباتر می شوند تا «رفاه» بیشتری برای زندگی ساکنان و بهره برداران از آنها به ارمغان بیاورند. اما در آن سو، مردمی که از توان مالی زیادی برخوردار نیستند و در مناطق جنوبی شهر با مختصات خاص محلات آن مناطق زندگی می کنند، کمتر از عطاها و امتیازات «معماری و مهندسی» نصیب می برند، زیرا چه طرح و اجرای بناها با ویژگی های معماری و مهندسی هزینه بر و گران است و در ساختمان های کوچک و ساده مردم محلات جنوبی و حاشیه ها به کار نمی آید! آیین نامه هایی که مباحث فنی و مهندسی طرح و اجرای ساختمان های کوچک با مصالح بنایی ارزان قیمت را اشاعه می دهند یا اصلا وجود ندارند یا از مطالعات و تحقیقات و به تبع آن نوآوری و روزآوری در جهت توامان مقاوم سازی و ارزان سازی نصیب نمی برند. چه خود «مطالعات و تحقیقات» مانند «معماری و مهندسی» امری لاکچری محسوب می شود و به کار قشر خاصی از مردم می آید! معماری و مهندسی ارتباط تنگاتنگی با شرایط اقتصادی دارد. ضوابط فنی و نظامات اداری در مناطق جنوبی و حاشیه ای همان است که در همه کشور جاری است و در مناطق برخوردار حاکم است. مهندسانی که با همان شرایط و نظاماتی که در مناطق برخوردار حاکم است، در مناطق جنوبی و حاشیه ای طراحی و نظارت ساختمان ها را می پذیرند، با چالش های بسیاری در زمینه رعایت ضوابط و مقررات توسط مالکان و مجریان ساختمان ها مواجه اند، زیرا معماری و مهندسی ما در کشور، مهندسی و معماری «رفاه» است و مهندسی و معماری «ضرورت» در آن جایگاهی ندارد. نحوه انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی، تدوین مقررات، نحوه تنظیم امور ادارای، نحوه عمل مدیران و ارائه دهندگان خدمات (توجه شود که امکان ارائه خدمات حرفه معماری و مهندسی به سبب تحصیلات عالیه نیز خود پدیده ای لاکچری است) به نحوی نبوده است که مردم کم برخوردار از دستاوردهای علمی و فنی نفع برده و از سرپناه و ساختمان های استاندارد بهره مند شوند. نوسازی بافت های فرسوده در شهرهای مختلف تا چه میزان ساکنان آن محلات را از شاخصه های فرسودگی نجات داده است؟ افزایش دو، سه برابری ظرفیت معابر و دسترسی ها، ضمن افزایش دو، سه برابری ظرفیت سکونت، به صرف تعویض ساختمان های یکی، دو طبقه مصالح سنتی با ساختمان هایی مرتفع که در برآورد الزامات فنی آنها اطمینان وجود ندارد، تنها شکل و صورت فرسودگی را تغییر داده است. ساختمان های مسکن مهر چه بهره ای از «معماری و مهندسی» دارند؟ «معماری و مهندسی» در ساختمان های اطراف تهران که روی زمین های سست و نمور کشاورزی بنا شده اند، چه نمودی دارد؟ «معماری و مهندسی» با ساخت و سازهای جنوب شرق استان تهران و مخاطرات نوظهور فرونشست، چه برخوردی می کند؟ اینها پرسش هایی است که از مشاهده ساخت و سازهای استان تهران با مشخصه نزدیکی به مرکزیت سیاسی و اقتصادی کشور پدید آمده است. وضعیت ساختمان ها در شهرها و نواحی دورافتاده کشور به مراتب نامناسب تر است. طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، «وزارت راه و شهرسازی» مسئول تدوین مقررات ملی ساختمان و نظارت عالیه بر اجرای این مقررات و «شهرداری ها و دهیاری ها» مسئول کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان ها هستند. همچنین ذیل ماده ۳۳ قانون مذکور آمده است «سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان می توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذی ربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود». این ظرفیت های قانونی طی سه دهه اخیر چگونه موجب تقویت و توسعه معماری و شهرسازی شده است؟

 

 

 

  • نویسنده : مهندس حامد خانجانی (کارشناس ارشد مدیریت ساخت)
  • منبع خبر : شرق