احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اظهار داشت: در خصوص زمان تغییر یارانه ها و افزایش میزان پرداخت یارانه ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است. وی همچنین در خصوص افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: تاکنون تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. در برخی اخبار ادعا شد که قرار بوده از آذر ماه میزان مبلغ پرداختی […]

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اظهار داشت: در خصوص زمان تغییر یارانه ها و افزایش میزان پرداخت یارانه ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است. وی همچنین در خصوص افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: تاکنون تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. در برخی اخبار ادعا شد که قرار بوده از آذر ماه میزان مبلغ پرداختی یارانه به مردم به دوبرابر افزایش پیدا کند که به دلیل برخی مشکلات برای صدور کارت اعتباری انجام آن به دی ماه موکول شده است.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : اعتماد