بسیاری از مشکلات مالی موجود در شهرداری نتیجه عدم مطالبه مناسب حق و حقوق اهواز از بخش‌های دولتی و صنایع است که اگر این موضوع محقق شود، مشکلات مالی شهرداری اهواز هم رفع خواهد شد.

رضا امینی، با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، ضمن پاسخگویی به مطالبات و سوالات آنان، درباره مسائل مهم مالی شهر اظهار داشت: مسائل شهری اهواز گستره و تعدد بالایی دارد که بخش اعظمی از آنها نتیجه عدم پیگیری مناسب مطالبات شهرداری از بخش دولتی و پرداخت مطالبات پیمانکاران و کارکنان خود است.

وی افزود: اگر مطالبات به خوبی پیگیری و وصول شود، علاوه بر پرداخت تمام بدهی شهرداری به پیمانکاران و کارکنان خود، سهم بسیار مناسبی برای توسعه شهر و اجرای طرح‌های عمرانی در شهر باقی می‌ماند.

شهردار اهواز تصریح کرد: بخش مهمی از مطالبات شهرداری اهواز از دولت، شامل موارد آلودگی هوا و آلایندگی صنایع دولتی در شهر است که متاسفانه مطالبه نشده و در اثر آن شهرداری با انبوهی از بدهی‌ها و مسایل مالی مواجه شده است.

امینی در خصوص مسائل فرهنگی و فرهنگ شهروندی در اهواز گفت: شاید اگر از فرهنگ شهری در اهواز انتقاد کنم، برخی آن را توهین قلمداد می‌کنند چرا که من را شهردار اصفهانی می‌خوانند، اما بسیاری از تخلفات در شهر اهواز از جمله سرقت تاسیسات شهری و گزارش آن به نهادهای انتظامی یک موضوع فرهنگی است که اگر همه از جمله قشر فرهیخته در فرهنگ سازی سنت گزارش تخلف و جلوگیری از آن و یا به تعبیری امر به معروف و نهی از منکر انجام بشود شاهد رفع بسیاری از مسائل مهم از جمله اینگونه سرقت‌ها خواهیم بود.

وی ادامه داد: در خصوص شناخت وظایف شهروندی و حقوق حقوق شهروندی نیز قشر فرهیخته به علاوه نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای در شناخت حق و حقوق شهروندان و قوانینی که باید شهروندان از آنها تبعیت کنند برای توسعه شهر، نیز وظیفه دارند.

شهردار اهواز در خصوص سکونت‌گاه‌های غیررسمی در اهواز گفت: بخش مهمی از شهر در اثر تدابیر غلط، دچار محرومیت و کم برخورداری از منابع شهری است که نتیجه چند دوره مدیریتی است که اگر بر اثر رشد ناهمگون شهر در کنار مسائل بی‌عدالتی در اختصاص منابع شهری و نگاه عدالت محور بر نقاط مختلف شهر است.

وی در ادامه اجرای عدالت در جامعه را ضمیمه ساز برقراری نظم در شهر خواند و افزود: به یقین با نگاه عدالت محوری و همچنین اجرای موفق عدالت در شهر، همراهی مردم و همفکری نخبگان جامعه بیشتر و در نتیجه زمینه برقراری نظم عمومی در شهر فراهم می‌شود.

امینی فساد ستیزی را مهمترین درخواست شهروندان از خود خواند و افزود: درخواست همگان از من و تمام مجموعه شهرداری، پایان دادن به مسائل فسادی در سیستم اداری شهرداری است که اگر بتوان با مدیریت صحیح نظم را چه در سیستم اداری شهرداری و چه در شهر حکم فرمان کرد، فساد جایی در سیستم شهرداری نخواهد داشت.

در ادامه این نشست برخی از دانشجویان، با طرح سوالات و مسائل خود از شهردار اهواز در خواستار پایان دادن به مسائل موجود در شهر شدند.

از جمله مهمترین مسائل مطرح شده توسط دانشجویان در این نشست، موضوع فاضلاب شهری، آسفالت معابر، سیستم حمل و نقل عمومی، فضای سبز، ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه کارون، سرقت تاسیسات شهری و مسائل مربوط به شفافیت در شهرداری اهواز بودند که شهرداری یک به یک به تمام سوالات پاسخ داد.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان