ساماندهی سگ‌های ولگرد موضوعی است که باید عمیق‌تر به آن توجه شود؛ زیرا در قانون شرح وظایف دستگاه ها در این خصوص  مشخص‌ شده  و  وظیفه‌ی جمع آوری و کنترل سگهای بلاصاحب  با شهرداری است و قانون کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد، دستورالعمل مصوب پاییز 87 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است که قبلا اتلاف و جدیدا هم زنده گیری به عنوان روشهای کنترل جمعیت حیوانات ولگرد ناقل بیماری مطرح شده است.  ولی متاسفانه درحال حاضر هیچکدام از روشهای عنوان شده به صورت عملیاتی و موثر اجرا نمی­ شود و همین مساله سبب ازدیاد این حیوانات در سطح شهر و روستا ها شده است. 

افزایش بی رویه سگهای بلاصاحب  و پرسه زنی آنها در بیشتر محله ها ، میدان ها ، و خیابانهای سطح شهر معضلی است که این روزها موجب نگرانی و ایجاد مشکلاتی برای شهروندان شده است که این اتفاق می تواند تبعات بهداشتی و اجتماعی ناخوشایندی به همراه داشته باشد این معضل بزرگ مخل آسایش شهروندان وسب نارضایتی آنان از وضعیت موجود شده است و در این رابطه تماسهای تلفنی بسیاری از جانب مردم به مرکز بهداشت صورت می گیرد.

شیوه‌های مصوب و تائید شده‌ای که در کشور به کارگروه­های مرتبط با موضوع  ابلاغ‌شده جمعیت سگ‌ها را  می­ توان کنترل کرد. ساماندهی سگ‌های ولگرد موضوعی است که باید عمیق‌تر به آن توجه شود؛ زیرا در قانون شرح وظایف دستگاه ها در این خصوص  مشخص‌ شده  و  وظیفه‌ی جمع آوری و کنترل سگهای بلاصاحب  با شهرداری است و قانون کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد، دستورالعمل مصوب پاییز ۸۷ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است که قبلا اتلاف و جدیدا هم زنده گیری به عنوان روشهای کنترل جمعیت حیوانات ولگرد ناقل بیماری مطرح شده است.  ولی متاسفانه درحال حاضر هیچکدام از روشهای عنوان شده به صورت عملیاتی و موثر اجرا نمی­ شود و همین مساله سبب ازدیاد این حیوانات در سطح شهر و روستا ها شده است.

مهمترین معضلات و مشکلات ناشی از افزایش جمعیت سگهای ولگرد، شیوع بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان ، افزایش آن در جمعیت دامی و انسان و انتقال بسیاری از بیماری‌ها از سگ به انسان است و از جمله مهمترین آنها می‌توان به بیماریهایی نظیر هاری، کیست هیداتیک، سالک، و ….اشاره نمود که برضرورت اجرای دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب بیش ازپیش تاکید می ورزد.

زنده گیری و عقیم سازی سگهای ولگرد اگرچه در درازمدت می­تواند سبب کنترل جمعیت سگهای ولگرد شود ولی مانع از انتقال بیماریهای فوق الذکر ودیگر بیماریهای مشترک انسان ودام نمی شود، این مسیر و اقدامات را بهبود بخشید و و ساماندهی کرد. وضعیت کنونی مخاطره آمیز است و  سازمانهای ذیربط و متولیان این امر باید قبل از بروز خطرات ناگوار چاره اندیشی صورت دهند و بر اساس دستورالعمل و آئین نامه های موجود نسبت به کنترل و کاهش سگهای بلاصاحب در سطح شهر اقدام لازم صورت بگیرد .

  • نویسنده : مهرداد شریفی
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان