ما می گوییم فضای مجازی باید مدیریت شود و صحبت ما فیلترینگ نبود

دادستان کل کشور عصر دیروز در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب گفت: «اگر شما دانشجویان عزیز بقا و عزت کشور خود را دوست دارید و می پسندید، اگر راه دانشجویان شهید روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و راه امام خمینی را می پسندید باید خود را به علم مجهز کنید.» دادستان کل کشور همچنین با بیان اینکه «دشمن دریافت که برای پیشبرد اهداف خود باید جوانان ما را تحت تاثیر خود قرار دهد»، گفت: «یک ابزار مهم که اکنون در اعماق جان من و شما تاثیرگذار است و به همه خانه ها، به همه اتاق های خواب شما و اطلاعات شما و زندگی شما این سلاح پرتاب می شود و خیلی باید مراقب بود، فضای مجازی است.» او ادامه داد: «فضای مجازی یک توانمندی و فناوری بسیار ارزشمند است، اما به همان مقدار ارزشی که دارد و در زندگی انسان می تواند موثر باشد خطر فراوانی هم دارد. دشمن امروز قصد هجمه به فرهنگ شما، به اعتقادات شما، به ارزش های معنوی شما، به دین شما، به نوامیس شما، به عفت و پاکدامنی شما را دارد.» او اظهار کرد: «از زمانی که این سمت را پذیرفتم، به عنوان مدعی العموم وارد معرکه شدم و بسیاری از مسائلی که دنبال کرده و می کنم مسائلی است که بیان نشده و اقتضا نداشته که در مجامع عمومی و رسانه ها بیان کنم.»دادستان کل کشور همچنین در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به سخنان یکی از دانشجویان حاضر در این نشست درخصوص فیلترینگ تلگرام گفت: «بنده رییس کارگروه مصادیق مجرمانه هستم، در دوره آقای روحانی هرچه کردم که این کارگروه را با حضور وزرا تشکیل دهم، فقط دو بار توانستم.» او عنوان کرد: «درخصوص وی پی ان ها تصمیمی طبق قانون گرفتیم که دستگاه های نیازمند به وی پی ان براساس آن تعریف و ابلاغ شدند و به وزارتخانه ها ابلاغ کردیم؛ اما تا امروز هیچ کدام از دستگاه های مورد خطاب به وظیفه خود عمل نکردند. ما می گوییم فضای مجازی باید مدیریت شود و صحبت ما فیلترینگ نبود.» او همچنین درباره ترک فعل مسوولان گفت: این مطالبه بحقی است، اما متاسفانه در قوانین ما ترک فعل جرم تلقی نشده است که البته ما با کمک مجلس به دنبال رفع آن هستیم تا بتوانیم براساس قانون عمل کنیم.»منتظری در پاسخ به اینکه چرا برخی مقامات به رغم گزارش های نظارتی مجلس تحت تعقیب قرار نگرفتند، گفت: «از زمانی که مجلس یکسری گزارشاتی به قوه قضاییه ارسال کرده و ازسوی مردم نیز شکایاتی به دست مان رسیده است اقداماتی صورت گرفته، اما واقعیت آن است که ما می خواهیم یکسری ترک فعل ها را تعقیب کنیم، اما این ترک فعل ها تخلف است و جرم تلقی نشده است.» دادستان کل کشور با تاکید بر خورد با فساد در درون دستگاه قضایی گفت: «هر کسی از یک قاضی یا یک کارمند، فسادی را به صورت مستند سراغ دارد، به بنده گزارش دهد و مطمئن باشید آن را رسیدگی خواهیم کرد.»

  • نویسنده : صدای هم وطن