معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامه ای به دستگاه ها، اعلام کرد:

حقوق و مزایای آذرماه بالاترین مقام هر دستگاه و همه مدیران مربوطه در صورتی پرداخت می شود که اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه «پاکنا» وارد شود. حسین عرب اسدی، در این بخشنامه تصریح کرد: پیرو تاکیدهای قبلی این سازمان مبنی بر تکمیل سامانه پاکنا و سامانه ثبت حقوق و مزایا حداکثر در مدت ۱۵ روز از تاریخ تخصیص اعتبار و پرداخت حقوق و مزایای آبان ماه سال ۱۴۰۰  در صورت وارد نکردن اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه ها، حقوق آذرماه بالاترین مقام دستگاه و مدیران مربوطه پرداخت نمی شود.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان