برای منی که پدرم بختیاری، مادرم یزدی و خودم متولد و بزرگ شده اصفهانم، هیچ چیز خوشایندتر و غرورآمیزتر از این نبود که از سرچشمه زلال کوهرنگ هر سه استانی که خودم را از آنها می دانم و به جان و دل دوست شان دارم، سیراب و آباد می شوند و از همه مهم تر نگین درخشان این مسیر حد فاصل دو پل تاریخی و زیبای سی و سه پل و خواجو هر بیننده ای را مسحور خود می کند و جهانیان ایران را به آن می شناسند.

برای منی که پدرم بختیاری، مادرم یزدی و خودم متولد و بزرگ شده اصفهانم، هیچ چیز خوشایندتر و غرورآمیزتر از این نبود که از سرچشمه زلال کوهرنگ هر سه استانی که خودم را از آنها می دانم و به جان و دل دوست شان دارم، سیراب و آباد می شوند و از همه مهم تر نگین درخشان این مسیر حد فاصل دو پل تاریخی و زیبای سی و سه پل و خواجو هر بیننده ای را مسحور خود می کند و جهانیان ایران را به آن می شناسند. هیچ چیز هم ناامیدکننده تر و ناراحت کننده تر از این نیست که کمبود همین آب زندگی را بر ساکنان شان سخت کرده و موجب تفرقه و اختلاف میان شان بشود! واقعیت آن است که قسمت عمده این مسئله نه ناشی از کاهش نزولات آسمانی است و نه زیاده خواهی و ناحق گویی مردمان این استان ها که زندگی شان را سال هاست بر مبنای این خوان گسترده الهی تنظیم کرده اند؛ کما اینکه برای اصفهان قرن ها و برای یزد دهه ها این امر بدون هیچ مشکلی محقق شده بود! صرف نظر از قصور مسئولان در خدمت رسانی به استان سرچشمه که موجب شده مردمانش احساس اجحاف و غبن فاحش کنند! عامل اصلی این وضعیت، تصمیمات و اقدامات خلق الساعه و غیر کارشناسی مدیران بی علم و تدبیر است که راهکاری برای کشاورزی آن هم به روش سنتی و پر مصرف در دل کویر نداشتند و ندارند و به جای اینکه صنایع سنگین را که بیشترین مصرف آب را دارند، نزدیک دریاهای شمال و جنوب کشور احداث کنند، در استان های مرکزی و بدون آب تاسیس کردند! و با زدن تونل های متعدد غیرکارشناسی، دریای آب زاینده رود را به جویی خشک تبدیل کرده، اکو سیستم منطقه را به نابودی کشانده اند. ما فراموش کرده ایم آب، خاک و هوا امنیتی ترین مسائل کشور ما هستند و کوچک ترین اهمال درمورد آنها باید اقدام علیه امنیت ملی و چه بسا فساد فی الارض قلمداد و با شدیدترین مجازات ها همراه باشد. اگر طراحان و مجریان اصلی پل دریاچه ارومیه و سد گتوند که موجب شدند دریاچه ارومیه خشک و نمک زار شود و کوه نمک در رودخانه کارون سرازیر شود و خوزستان را به تباهی بکشاند، تعقیب کیفری و به اشد مجازات محکوم می شدند، حال و روزمان چنین نبود! تا دیر نشده به خود بیاییم و به جای آدرس غلط و عتاب و خطاب به مردم مظلومی که برای حفظ وطن و جلوس مسئولان بر صندلی های مدیریتی بیشترین شهید و جانباز و اسیر را داده اند، عاملان اصلی این مصیبت ها را شناسایی و مجازات کنیم و کارشناسان و دانشمندان واقعی را قدر نهیم. تا دیر نشده به توصیه های شان توجه کنیم و بر آنها جامه عمل بپوشانیم.

  • نویسنده : فرشاد فارسانی (وکیل دادگستری)
  • منبع خبر : شرق