قانون اساسی تکلیف سنگینی را برای دولت و حکومت در میدان اصلاح مناسبات اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی و سطح معیشت شهروندان تعیین کرده است. از یک سو دولت ملزم است اقتصاد کشور را در مسیری هدایت کند که هدف رشد و رونق اقتصادی با بهره گیری از کلیه ظرفیت ها و ثروت های کشور فراهم شود و از سوی دیگر با تدبیر دولت محصول این رونق بزرگ باید به گونه ای بین شهروندان توزیع شود که همگان از آن برخوردار شوند و فاصله طبقاتی در مسیر افزایش حرکت نکند.

قانون اساسی تکلیف سنگینی را برای دولت و حکومت در میدان اصلاح مناسبات اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی و سطح معیشت شهروندان تعیین کرده است. از یک سو دولت ملزم است اقتصاد کشور را در مسیری هدایت کند که هدف رشد و رونق اقتصادی با بهره گیری از کلیه ظرفیت ها و ثروت های کشور فراهم شود و از سوی دیگر با تدبیر دولت محصول این رونق بزرگ باید به گونه ای بین شهروندان توزیع شود که همگان از آن برخوردار شوند و فاصله طبقاتی در مسیر افزایش حرکت نکند.

بااین حال دشواری های تحمیل شده از جمله :

درگیری های داخلی و حمله رژیم بعثی عراق در دهه اول و انتخاب سیاست های ناکارآمد در دهه های بعد موجب شد این هدف بزرگ و ارزشمند محقق نشود. به بیان دیگر اقتصاد کشورمان در مسیری متفاوت با آنچه قانون اساسی معین کرده بود، پیش رفت. به گونه ای که اینک با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، مناسبات اقتصادی و شرایط معیشتی دهک های پایین درآمدی آن چنان نامطلوب است که آیت الله العظمی جوادی آملی هفته گذشته برای توصیف آن از عبارت «کمیته امدادی اداره کردن کشور» استفاده می کند. درواقع پس زمینه انتخاب و به کارگیری این عبارت، این برداشت از وضع موجود است که دولت ها در چهار دهه گذشته نتوانسته اند فرصت اشتغال مولد را برای همه شهروندان جویای شغل ایجاد کنند و کشور در عین برخورداری از ثروت و نعمت فراوان با رکود اقتصادی و گسترش سریع فقر روبه رو شده است. در چنین شرایطی طبعا دولت باید برای حمایت از خانوارهای کم درآمد که برای تامین مخارج زندگی خود گرفتار مشکل شده اند، چاره ای بیندیشد. اما حتی اگر توفیقی در این مسیر نصیب دولت شود، تازه به معنی اداره کشور از طریق پرداخت یارانه و نه ایجاد رونق و شکوفایی است و چنین موفقیتی حتی اگر قابل کسب هم باشد، به تعبیر ایشان «مایه ننگ» است. در نگاهی تحلیلی به کارنامه اقتصادی کشور در دهه های گذشته، می توان چهار اتفاق یا انتخاب زیر را به عنوان ابعاد مربع گسترش فقر در کشور و مسبب شرایط پیش آمده شناسایی کرد:

۱- بسته شدن دروازه رونق اقتصاد ملی: بروز دشواری در مسیر تجارت خارجی و سپس تحمیل تحریم های ظالمانه از یک سو تولیدکنندگان داخلی را از بازارهای منطقه محروم کرده و فرصت کسب سود و ثروت اندوزی را که شرط لازم بقا در میدان کارزار اقتصادی امروز است، از آنان و در اصل از اقتصاد ملی گرفته است. از سوی دیگر دشواری های روبه فزونی در مسیر تامین کالاهای واسطه ای موجب افزایش سریع هزینه های تولید شد. طبعا در چنین شرایطی امکان رشد بخش مولد اقتصاد کاهش می یابد و کشور از ایجاد فرصت اشتغال مولد برای جویندگان شغل محروم می شود.

مروری سریع بر کارنامه کشورهایی که در چند دهه اخیر رشد سریعی داشته و رتبه اقتصادی خود را در بین کشورها بهبود بخشیده اند، نشان می دهد که همه آنها تلاش خود را مصروف گشودن دروازه تجارت با جهان خارج و استفاده از این فرصت ارزشمند برای رونق بخشیدن به تولید ملی کرده اند و هیچ کشوری در شرایط بسته بودن دروازه تجارت خارجی امکان دستیابی به رونق را نداشته است. ۲- گسترش مناسبات رانتی و تبعیض آمیز: برخلاف تکلیفی که قانون اساسی بر دوش دولتمردان گذاشته و آنان را ملزم به برقراری شرایط برابر برای همه شهروندان کرده، گسترش مناسبات رانتی که ناشی از بی توجهی متولیان امر و مشغول شدنشان در حوزه های دیگر بوده، منتهی به پیدایش طبقه جدید مولتی میلیاردرها شده است که در گذشته ای نه چندان دور میزان دارایی و سطح زندگی شان با اقشار کم درآمد جامعه تفاوت چندانی نداشت. به عنوان یک نمونه بارز وقتی تسهیلات عظیم رانتی از طریق شبکه بانکی در اختیار فلان فرد نورچشمی قرار می گیرد، طبعا منابعی برای تامین تسهیلات خرد برای فعالان اقتصادی و بنگاه های کوچک وجود نخواهد داشت و این به معنی تعطیلی تدریجی بنگاه های کوچک، کاهش فرصت های اشتغال مولد و گسترش بی کاری و فقر است. ۳- فراموش کردن سیاست های بازتوزیع درآمد: یکی از ماموریت های دولت های امروزی در میدان گسترش رفاه عمومی، اصلاح عملکرد نظام توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی است. دولت با گردآوری مالیات از صاحبان درآمدهای بالا، منابع مالی لازم را برای اجرای برنامه های حمایت از اقشار کم درآمد تامین می کند. به این ترتیب حتی اگر مناسبات رانتی در سطح اقتصاد جاری باشد، دولت با ابزار مالیاتی بخشی از درآمد بادآورده افراد متنفذ و متصل به رانت را از آنان گرفته (مالیات بر رانت) و خرج برنامه های گسترش رفاه عمومی می کند. اما ناکارآمدی نظام مالیاتی در سال های گذشته موجب شده دولت ها حتی موفق به تامین هزینه های اداری خود از طریق درآمد مالیاتی نشوند، چه رسد به هدف والای تامین مالی برنامه های گسترش رفاه عمومی. در چنین فضایی به تدریج دولت از بار تعهدات خود نسبت به اقشار کم درآمد جامعه کاسته است؛ فراموش کردن تعهد آموزش رایگان، فراموش کردن تعهد تامین امکانات درمانی ارزان قیمت برای عموم مردم و فراموش کردن تعهد خانه دارکردن همه شهروندان نیازمند مسکن همه و همه دستاورد این فراموشی بزرگ است. ۴- تحمیل تورم تازنده دورقمی: در شرایطی که دولت توفیقی در مسیر ایجاد رونق اقتصادی کسب نکرده و در نتیجه نمی تواند درآمدهای مالیاتی خود را افزایش بدهد و در شرایطی که ناکارآمدی نظام مالیاتی و صدالبته اقتدار اقشار متصل به رانت در حدی است که دولت موفق به کسب مالیات از صاحبان درآمدهای بالا نمی شود، چاره ای جز دریافت مالیات از طبقه متوسط و نیز تحمیل تورم از طریق افزایش حجم نقدینگی برای تامین هزینه های روبه فزونی اداره کشور باقی نمی ماند. به بیان دقیق تر دولت چون نمی تواند از فعالان اقتصادی که در سایه رونق چشمگیر تجارت خارجی به درآمدهای بالا دست خواهند یافت یا از افراد متنفذی که متصل به منابع رانتی هستند، مالیات بگیرد، ناچار است از طبقات درآمدی پایین تر مالیات بگیرد، تا هزینه اداره کشور را تامین کند. بخش مهم این مالیات در اصل به صورت تحمیل تورم به اقتصاد ملی گردآوری می شود. تورم را می توان یک سیستم مالیاتی تلقی کرد که کمک می کند بخشی از دسترنج اقشار کم درآمد و حتی طبقه متوسط به خزانه دولت و البته بیشتر از آن به نفع اقشار مرفه جامعه مصادره شود. به طوری که ملاحظه می شود پدیده گسترش فقر و فرایند فقیرسازی در اقتصاد ملی همچون کوه یخی عظیمی است که بخش اندکی از آن به صورت یارانه ای شدن اقتصاد کشور در معرض دید قرار دارد. برنامه مقابله با فقر و تلاش برای کاهش جمعیت زیر خط فقر در کشورمان در گرو شناخت درست صورت مسئله و توجه به هر چهار ضلع مربع گسترش فقر است.

  • نویسنده : ناصر ذاکری (کارشناس اقتصادی)
  • منبع خبر : شرق