با وجود این که برخی از رسانه ها به شدت خبر فروش و صادرات ناگزیر نخل را به قطر تکذیب کرده بودند، ولی کاشف به عمل آمد که خبر درست بود، ولی اگر نگران نخل های ایرانی بودید که به قطر رفته اند، دیگر نگران نباشید، قطر نخل ها را پس زد و حالا نخل های ایرانی در حال بازگشت به کشور هستند.

با وجود این که برخی از رسانه ها به شدت خبر فروش و صادرات ناگزیر نخل را به قطر تکذیب کرده بودند، ولی کاشف به عمل آمد که خبر درست بود، ولی اگر نگران نخل های ایرانی بودید که به قطر رفته اند، دیگر نگران نباشید، قطر نخل ها را پس زد و حالا نخل های ایرانی در حال بازگشت به کشور هستند.

روز گذشته معاون فنی گمرک تایید کرد که نخل به قطر صادر شده؛ امری که تاکنون و با وجود گزارش های فراوان رسانه ای از سوی گمرک تایید نشده بود. به هرحال قطری ها مشتری وفاداری از کار درنیامدند و نخل ها را پس فرستادند؛ یعنی سخنان مهرداد ارونقی از این حکایت دارد که نخل های صادراتی از سوی قطر پذیرفته نشده است. او گفت که با وجود صادرات صورت گرفته تعداد کل نخل های صادرشده یعنی مجموع ۵۸۸ اصله به قطر، به ایران برگشت خورده است. به گفته ارونقی «بعد از برگشت خوردن نخل ها، صاحب کالا بار دیگر نسبت به اظهار این محموله ها از محل اظهارنامه صادرات برگشتی تحت عنوان کالای صادرات برگشتی اقدام و مجددا مجوزهای لازم ازجمله قرنطینه سازمان جهاد کشاورزی استان را اخذ کرده و در حال انجام تشریفات برای ورود به کشور است».

پیش از این با انتشار فیلم هایی در فضای مجازی که بارگیری نخل ها را نشان می داد، غائله به پا شد و شبکه استانی بوشهر با انتشار گزارشی تصویری به ماجرا دامن زد. در این فیلم کشاورزی به خبرنگار می گوید ۲۰ نفر از نخل هایش را به علت بی آبی فروخته است و اگر می شد همه را می فروخت. درباره قیمت هم با لحنی که انگار یعنی مفت، می گوید یک میلیون و نیم. اظهارات ضدونقیض مسئولان دراین باره سبب ابهام در این زمینه شد. ماجرا از روز ۱۷ آبان به رسانه های رسمی رسید. در این روز گزارش هایی منتشر شد که در آن مسئولان محلی فروش نخل به قطر را تایید کردند اما یکی می گفت فروش این نخل ها سرخود بوده است و دیگری می گفت کلا یک نفر ۱۸ نخل خود را فروخته آن هم به این دلیل که مثمر نبودند. مسئول دیگری گفت امسال به دلیل خشک سالی و نزدیکی برگزاری جام جهانی این روند بالا گرفته است و بیش از سه هزار نخل تاکنون قطع شده و به قطر رفته و این به دلیل شمار زیاد مجوزهایی است که جهاد کشاورزی صادر می کند. «شرق» با پیگیری ماجرا به نقطه ای رسید که صادرات درخت ها را تایید می کرد، اما مسئولان مربوطه معتقد بودند این موضوع نظر به غیرمثمربودن نخل ها بلااشکال است. ازجمله «احمد مستعان»، رئیس پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری، در گفت وگو با «شرق» درباره جنجالی شدن موضوعف آن را رفتار طبیعی شبکه های اجتماعی دانست که موضوعات را سریع داغ و احساسی می کنند که بعضا بحق هم هست اما مسائل را با هم خلط می کنند. او معتقد است این کار کاملا اقتصادی است و اصلا بحث محیط زیست و منابع طبیعی در آن دخالت ندارد. مثل اینکه کشاورزی بخواهد به جای سیب که برایش صرفه ندارد، میوه دیگری بکارد که می صرفد. تصمیم شخصی است و کسی نمی تواند بگوید چرا. او همچنین گفت دو موضوع هست که باید تفکیک شوند؛ یکی جنبه اقتصادی که توضیح داده شد؛ مثلا نخلی که این قدر بلند شده که دیگر برداشت نمی شود کرد، ماندنش چه فایده ای دارد؟ یک زمانی هست که محیط دچار تغییر می شود، مثلا کم آبی است و مربوط به محیط زیست می شود که در این مورد نیست. کسانی که از آتش دورند این مسائل را خلط می کنند. باغدار باید پول دربیاورد. باغدار بی پول که نمی خواهیم! اما بعد دیگر حاکمیتی است. سربسته بگویم چیزی را که باارزش باشد، ما صادر نمی کنیم. خیالتان را راحت کنم اگر نخلی سودده باشد باغدار اجازه نمی دهد نزدیک نخلش بروید! در بعد حاکمیتی هم ما ارقامی داریم که به ما می گوید چه کاری استفاده دارد. امسال بعد از گذراندن هزار خان یک رقم کوچکی نخل صادر شد.

البته سخنان سربسته آقای مستعان گویا به گوش قطری ها هم رسیده و آنها نخل ها را برگشت زده اند. به گفته معاون فنی گمرک در فاصله مهر تا آبان امسال در گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر چهار فقره اظهارنامه صادراتی نخل ثبت شده که در مجموع ۵۸۸ اصله نخل به وزن ۶۰۰ تن به ارزش ۱۳۶.۱ هزار دلار است. ارونقی گفت در صادرات نخل از گمرک بوشهر، با توجه به حساسیت کالای اظهاری، قبل از اتمام تشریفات گمرکی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی استان بوشهر از آن بازدید کرده بودند و به گفته او این محموله ها بعد از اخذ مجوز لازم از جمله قرنطینه نباتی و مجوز سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر و بارگذاری آن در سامانه جامع امور گمرکی صادر شده است. اما سوال این است که چرا از روز اول مقام های گمرکی این اطلاعات را در اختیار رسانه ها نمی گذارند و فضا را غرق در ابهام و سوال می کنند؟

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان