مشکلات و بحران آب به وجود آمده منحصر به حوضه زاینده رود نیست و بیشتر مناطق کشور، از جمله کارون بزرگ، تالاب بختگان، دریاچه ارومیه، هیرمند، دشت مشهد و خراسان جنوبی و... را به نوعی درگیر مشکلات فراوانی کرده است. این مسائل بیانگر آن است که بحران آب، بحرانی فراگیر بوده و علت اصلی آن نیز توسعه ناپایدار در ابعاد مختلف است که برای رفع آنها در کنار راه حل های کوتاه مدت، باید به راه حل های بلندمدت و ریشه ای نیز اندیشید.
عکس: فارس

بازوی پژوهشی مجلس برای نجات زاینده رود نسخه کوتاه مدت فوری ارائه کرد. این نهاد پژوهشی با آسیب شناسی بحران آب در اصفهان، ریشه این موضوع را در مسائلی چون ضعف اقتصاد آب، فقدان سند آمایش سرزمین و به دنبال آن الگوی کشت نامناسب و خارج از حد توان اکولوژیک منطقه دانست. نتیجه این معضلات ایجاد بحران آب فراگیر است که منحصر به زاینده رود نبوده و بسیاری از مناطق دیگر از جمله دریاچه ارومیه، کارون بزرگ، تالاب بختگان، دشت مشهد و… را نیز درگیر کرده است.

چرا حوضه آبریز زاینده رود به مرحله بحران رسید؟ مبنا و الزام مدیریت بحران آب در اصفهان چیست؟ بحران آب و چالش های ناشی از آن، چه مناطقی از کشور را درگیر کرده و ریشه بروز این معضلات چیست؟ بازوی پژوهشی مجلس ضمن پاسخ به این سوال ها، در گزارشی عمده ترین چالش ها و مسائل حوضه زاینده رود را آسیب شناسی کرده و راهکارها و پیشنهادهایی را که امکان عملیاتی شدن آنها در کوتاه مدت و در نهایت بلندمدت وجود دارد، ارائه کرده است.

یک بررسی اجمالی نشان می دهد که سپری شدن سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با خشکسالی شدید و کاهش حدود ۴۰درصدی منابع آب سد زاینده رود، همچنین پیش بینی تداوم خشکسالی از سوی سازمان هواشناسی کشور، شرایط مساعدی را از نظر تامین منابع آب برای این سد در سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نشان نمی دهد. با توجه به آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو تا ۷آبان ماه ۱۴۰۰، ورودی سد زاینده رود نسبت به سال گذشته تاکنون ۸درصد بیشتر بوده، اما میزان حجم آب موجود در مخزن سد کمتر از ۱۷۰میلیون مترمکعب است که کمتر از ۱۵درصد حجم مخزن را نشان می دهد. ارزیابی کارشناسان حاکی از این است که طی دهه های گذشته، مداخلات توسعه ای گسترده ای در این رودخانه شکل گرفته که شامل اجرای پروژه های سازه ای و بارگذاری مصارف جدید در بخش های کشاورزی (بیش از ۶برابر)، شرب و صنعت است. این رودخانه از گذشته نیز با دوره های خشکسالی روبه رو بود، با این حال مداخلات گسترده سبب شده است تا در دهه های اخیر کمبود آب به خشکی مستمر بستر رودخانه و تالاب گاوخونی بینجامد و علاوه بر مشکلات تامین آب ذی نفعان به خصوص کشاورزان، به ایجاد مسائل گسترده اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی منجر شده است. در حال حاضر، عمده ترین چالش های حوضه آبریز زاینده رود، شامل بروز خشکسالی های متعدد، مشکلات تامین آب شرب حدود ۶میلیون نفر در استان های اصفهان و یزد، مساله تامین آب موردنیاز صنایع (که به شدت روند افزایشی داشته)، عدم امکان توزیع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان با توجه به حجم ذخیره مخزن سد زاینده رود و مصارف یادشده و عدم امکان تامین نیازهای زیست محیطی تالاب گاوخونی و تهدید تبدیل شدن آن به کانون ایجاد ریزگرد است.

   معرفی حوضه آبریز زاینده رود

حوضه آبریز گاوخونی با مساحت حدود ۴۳هزار کیلومترمربع در مرکز ایران و در چهار استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس و یزد قرار گرفته است. این حوضه به چهار زیرحوضه تقسیم می شود که یکی از آنها حوضه آبریز رودخانه زاینده رود است. سطح حوضه این رودخانه حدود ۲۷هزار کیلومترمربع است که ۷درصد آن در استان چهارمحال و بختیاری و ۹۳درصد آن در استان اصفهان واقع شده است. رودخانه زاینده رود به بارش های سالانه وابسته است و نوسانات سالانه بارش بر مجموع آورد رودخانه در همان سال اثرگذار است. رودخانه زاینده رود، بزرگ ترین رودخانه فلات مرکزی است که از کوه های زاگرس مرکزی، به ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد و در کویر مرکزی به تالاب گاوخونی منتهی می شود. این رودخانه در مسیر خود از سرچشمه تا انتها ۳۶۰کیلومتر طول دارد و در دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان قرار می گیرد. طی ۶۰سال گذشته، جمعیت پیرامون این حوضه آبریز از کمتر از یک میلیون نفر به بیش از ۴میلیون نفر افزایش یافته است. علاوه بر این، صنایع مهم فولاد، پالایشگاهی، سیمان و… در کنار این رودخانه توسعه یافته اند.

البته باید بر این موضوع نیز تاکید کرد که مشکلات و بحران آب به وجود آمده منحصر به حوضه زاینده رود نیست و بیشتر مناطق کشور، از جمله کارون بزرگ، تالاب بختگان، دریاچه ارومیه، هیرمند، دشت مشهد و خراسان جنوبی و… را به نوعی درگیر مشکلات فراوانی کرده است. این مسائل بیانگر آن است که بحران آب، بحرانی فراگیر بوده و علت اصلی آن نیز توسعه ناپایدار در ابعاد مختلف است که برای رفع آنها در کنار راه حل های کوتاه مدت، باید به راه حل های بلندمدت و ریشه ای نیز اندیشید.  در این گزارش با اشاره به مدیریت بخش آب تاکید شده است که طی سال های اخیر با وجود اقدام های صورت گرفته، روند مسائل و مشکلات این بخش نه تنها بهبود نیافته، بلکه به مراتب پیچیده تر نیز شده است. اسنادی که برای مواجهه با معضلات آبی در ادوار مختلف تهیه شده اند، غالبا نتایج قابل قبولی در بر نداشته اند. بنابراین قبل از ورود به الزامات مدیریت شرایط حال حاضر باید به علل و عوامل به وجود آورنده وضعیت موجود اشاره کرد. این عوامل که در طول پنج دهه اخیر شکل گرفته اند، شامل «نداشتن برنامه ریزی مناسب مبتنی بر آمایش سرزمین و توسعه پایدار»، «ضعف های مدیریتی (حکمرانی-ساختاری و نهادی، تعامل کنشگران، مشارکت ذی نفعان و هماهنگی)»، «ضعف اقتصاد آب و حسابداری»، «اشکالات موجود در قوانین و مقررات»، «نداشتن ساختار مناسب داده ها و اطلاعات (بیلان و وحدت رویه)» و «نبود ارزیابی و نظارت» می شوند.

   ریشه بحران و الزامات  فوری

در ادامه این گزارش، عمده ترین چالش ها و مسائل حوضه زاینده رود در هفت بخش دسته بندی شده اند. تداخل موضوع حکمرانی در ابعاد مختلف در استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و به نحوی استان خوزستان، اولین چالش است. بروز خشکسالی های متعدد طی ۱۵سال اخیر و سپری کردن سال آبی گذشته با خشکسالی شدید، کاهش حدود ۴۰درصدی منابع آب سد زاینده رود و پیش بینی تداوم خشکسالی از سوی سازمان هواشناسی کشور دومین چالش این حوضه است. تامین آب مطمئن برای مصارف شرب جمعیتی در حدود ۶میلیون نفر در استان های اصفهان و یزد مساله سوم به شمار می رود. لزوم تامین آب صنایع استراتژیک منطقه نظیر فولاد مبارکه، ذوب آهن، صنایع نظامی و پالایشگاه اصفهان، مساله چهارم است. عدم امکان توزیع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان با توجه به حجم ذخیره مخزن سد زاینده رود و مصارف یادشده و بیش از ۶برابر شدن سطح زیرکشت مزارع و باغات در دهه های اخیر مساله پنجم به شمار می رود. عدم امکان تامین نیازهای زیست محیطی تالاب گاوخونی و تهدید تبدیل شدن به کانون ایجاد ریزگرد به عنوان مساله ششم مطرح شده است. در نهایت استقرار شمار زیادی از صنایع آب بر، از جمله ذوب آهن، پتروشیمی، پالایشگاه، لوله سازی و نساجی مساله هفتم است. با توجه به این مسائل، بازوی پژوهشی مجلس راهکارها و پیشنهادهایی را که امکان عملیاتی شدن آنها در کوتاه مدت وجود دارد ارائه کرده است. ایجاد هماهنگی جامع و کامل در زمینه منابع، مصارف، بیلان، پایش و داده ها و برنامه ریزی منابع آب بین استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و به نحوی استان خوزستان و بازنگری طرح جامع سه استان مذکور در برش های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت، اولین راهکار است. بازتخصیص مصارف شرب و صنعت و اعمال محدودیت های لازم با توجه به شرایط جدید و در صورت لزوم کاهش آنها با استفاده از ابزار تشویق و در موارد رخداد تخلفات استفاده از ابزار مجازات راهکار دوم است. تمرکز بر کاهش مصارف بخش کشاورزی و افزایش بهره وری با اعمال الگوی کشت به عنوان راهکار سوم اعلام شده است. ممنوعیت کشت محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا در حوضه زاینده رود و برنامه ریزی برای اجرای الگوی کشت بهینه بر اساس برنامه مصوب سازگاری با کم آبی راهکار چهارم بازوی پژوهشی مجلس است. بررسی و تدقیق میزان برداشت آب در بخش کشاورزی، شرب، صنعت و محیط زیست در استان های ذی نفع حوضه آبریز زاینده رود از یکسو و شفاف سازی وسعت اراضی کشاورزی و نوع کشت و بررسی روند تغییرات از سوی دیگر به عنوان راهکارهای پنجم و ششم اعلام شده است. شناسایی مصرف کنندگان مجاز و غیرمجاز آب در حوضه آبریز زاینده رود، جایگزینی آب مصرفی صنایع از حوضه زاینده رود با پساب شهری، ضرورت اولویت دهی به تامین مصارف شرب و صنعت و حفظ باغات استان اصفهان، راهکارهای هفتم تا نهم هستند. از سوی دیگر، تامین خسارات از طریق جابه جایی حق آبه های کشاورزی مابه ازای تامین آب پایدار صنایع از محل اعتبارات صنایع استان، هماهنگی کامل بین وزارتخانه های نیرو، جهادکشاورزی و صمت، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری ها و استانداری ها راهکارهای دهم و یازدهم اعلامی به شمار می روند. در نهایت همکاری و هماهنگی نهادها و دستگاه ها برای رفع بحران و ادامه همکاری در راستای رفع موقت و سپس دائمی مشکلات مردم به عنوان راهکار آخر پیشنهاد شده است.

   الزامات بلندمدت چیست؟

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گزارش با توجه به صورت وضعیت فعلی، الزامات بلندمدت را نیز متناسب با مباحث حکمرانی مطلوب، آمایش سرزمین، مشارکت ذی نفعان، فرهنگ سازی و یادگیری اجتماعی، اقتصاد آب و حسابداری در جهت حل معضلات موجود و افزایش بهره وری آب اعلام کرده است که در ادامه می آید:

۱) مساله آب در ایران در مقیاس کلان اضافه مصرف (بیشتر از ظرفیت آب تجدیدشونده) و در مقیاس محلی توزیع نامتوازن بارگذاری ها بر منابع آب است. در مورد اول، بیشتر بخش کشاورزی مخاطب مساله قرار می گیرد و مخاطب دوم بیشتر بخش شرب، صنعت و شهری است. هر یک از مسائل کلان بالا، در بطن شبکه گسترده ای از خرده مسائل قرار می گیرد که از شبکه درهم تنیده ای از علل و معلول های متنوع و پیچیده تشکیل شده اند. این مساله اهمیت اصلاح نگرش ها به منابع آب، تغییر رفتارهای مصرفی و اصلاح جانمایی استقرار کانون های جمعیتی و بارگذاری را بیش از پیش روشن می کند.

۲)   امروزه با انتقال های بین حوضه ای، معضل آب های زیرزمینی و سایر مشکلات، می توان گفت مسائل حوضه های آبریز درهم آمیخته است. برای مثال در حال حاضر نمی توان مشکلات حوضه زاینده رود را مستقل از حوضه کارون و نیز مستقل از مسائل استان های چهارمحال و بختیاری و یزد مورد بررسی قرار داد. صنعت فولاد اصفهان به معادن یزد و در مقابل، صنعت یزد نیز به آب زاینده رود وابسته است؛ در حالی که همه معادن و صنایع لزوما در حوضه آبریز زاینده رود قرار ندارند. به همین دلیل باید مرزبندی مدیریتی بر مبنای مسائل باشد. بسته به ماهیت مسائل و ذی نفعان و ذی مدخلان درگیر، این مرز می تواند بسیار متنوع باشد. به همین ترتیب دولت در شکل نوین خود باید آمادگی مواجهه با این مسائل متنوع را داشته باشد که این امر، مساله ای بسیار دشوار است که با رویکرد استانداردسازی و دستورالعمل واحد همخوانی ندارد. بنابراین در رویکرد جدید، دولت باید آمادگی و انعطاف کافی داشته باشد تا بتواند به تناسب هر مساله، سازمان مربوط به آن را ساماندهی کند و با رویکردی منعطف و درخور، واکنش نشان دهد.

۳) در درک مسائل آب توجه به بستر تاریخی شکل گیری مسائل بسیار مهم است. معضلات امروزی در بستر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی در طول تاریخ شکل گرفته اند و نمی توان بدون توجه به سابقه به تعریف درستی از مسائل رسید.

۴) مسائل حوزه آب از جنس مسائل پیچیده و بعضا بدخیم هستند و به ویژه برای مسائل بدخیم راه حل واحد درست و غلط وجود ندارد؛ بلکه مساله بسته به سطح ورود و درک مداخله گر قابل شناسایی است و راهکار نیز متناسب با این درک اتخاذ می شود. مساله در طول زمان تغییر ماهیت می دهد و نمی توان لزوما آن را حل کرد؛ بلکه در یک فرآیند تکاملی می توان مساله را به یک حد قابل قبول رساند.

۵) در همین راستا، مسائل پیچیده در طول زمان و متناسب با کنش کنشگران و تغییر در بسترهای اجتماعی-سیاسی تغییر ماهیت می دهند. از این رو، هر مساله آبی در واقع یک مساله منحصر به فرد است که بعضا برای اغلب آنها تجربه قبلی موجود نیست. بنابراین در برخورد با این گونه مسائل، باید با رویکرد یادگیری اجتماعی اقدام کرد. یادگیری اجتماعی به معنای فراهم شدن زمینه و فرصتی برای هم افزایی تجربیات و دانش افراد است.

۶) در راستای تغییرات در بستر یادگیری اجتماعی لازم است فرصت ظرفیت سازی سازمان نیز فراهم شود؛ زیرا بهترین طرح ها نیز بدون ظرفیت سازی قابلیت اجرا نخواهند داشت.

۷) زمانی که موضوع مشارکت مطرح می شود، باید به این نکته توجه کرد که شاکله مشارکت تقسیم قدرت و منافع است و تقسیم قدرت و منافع باید از دولت شروع شود. نمی توان از مردم انتظار مشارکت داشت؛ بدون اینکه دولت بخواهد در ساختار قدرت و منافع خود تغییری ایجاد کند. البته این موضوع، نیازمند ظرفیت سازی است و برای اینکه مسیر بر مبنای یادگیری پیش رود، لازم است از نمونه های پایلوت در موضوع های مختلف انجام شود و سپس به تناسب گسترش یابد.

۸) مساله آب با جریان منافع و اقتصاد سیاسی آب به شدت درآمیخته و این امر اجتناب ناپذیر است. مساله مهم این است که رویه های تصمیم گیری و اجرا باید از شفافیت لازم برخوردار باشند و فرآیندهای نظارت های مدنی باید به آسانی ممکن شوند تا زمینه های بروز فساد و سوءاستفاده از بین برود.

۹) مهم است که هر یک از کنشگران (اعم از مردم و دولت) سهم خود را در شکل گیری وضع موجود بپذیرند و با یادگیری از اشتباهات گذشته و قبول مسوولیت، مانع تکرار اشتباهات در آینده شوند. به ویژه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه بسیار مهم است که در رویه های در پیش گرفته شده در ۶برنامه قبلی و تاثیر و تاثرات آنها با بخش آب بازنگری و تامل شود.

۱۰) مسائل آب ماهیت منطقه ای دارند. حتی در دو منطقه با اقلیم مشابه به دلیل تفاوت های فرهنگی، اقتصادی، تکنولوژیکی و…، ماهیت مسائل متفاوت خواهند بود. بنابراین دولت در شکل جدید خود باید انعطاف و آمادگی لازم را داشته باشد تا بتواند با ناهمگنی های مکانی به درستی مواجه شود و به دنبال دستورالعمل های واحد نباشد.

۱۱) با وجود اینکه به ظاهر به نظر می رسد مسائل آب مشخص هستند و بر سر آنها اتفاق نظر وجود دارد، در واقعیت این گونه نیست. نداشتن درک مشترک از مسائل، یکی از چالش های حوزه آب است. بنابراین اجماع سازی و رسیدن به درک مشترک از مسائل، پیش نیاز اولیه مواجهه صحیح با مسائل است.

۱۲) در تجویز راهکارها نباید تنها به اظهارنظر خبرگان بسنده کرد، بلکه باید تاثیرگذاری آنها بر مساله، ارزیابی و صحت سنجی شود. مواردی از قبیل بازچرخانی پساب و سیستم های تحت فشار آبیاری لزوما به کاهش مصرف آب منجر نمی شوند. تاثیرات این گزینه ها باید در مقیاس بیلان حوضه آبریز از طریق شبیه سازی و مدل های محاسباتی مورد بررسی و آزمون قرار گیرد.

۱۳) امنیت غذایی در گرو امنیت آبی است. امنیت آبی چهار مولفه دارد: تامین آب کافی برای نیازهای حیاتی انسان، تامین آب برای فعالیت های اقتصادی و تولید غذا، تامین آب برای اکوسیستم های طبیعی و کاهش آسیب پذیری در برابر بلایای با منشا آب. در هر طرحی که با هدف امنیت غذایی و جمعیت ارائه می شود، توجه به این چهار مولفه ضروری است.

مرکز پژوهش ها معتقد است، در مقام عمل، ناهمگنی ها و کسب آمادگی برای مواجهه با چالش های بخش آب، می تواند بزرگ ترین تحول در دولت جدید محسوب شود. به این منظور پیشنهاد می شود تعدادی از مسائل به تفکیک منطقه مشخص شوند؛ به عنوان مثال مساله آب زاینده رود، مساله دریاچه ارومیه، مساله کارون بزرگ، مساله هیرمند، مساله آب زیرزمینی رفسنجان، مساله خشک شدن تالاب بختگان، مساله آب زیرزمینی مشهد و… . منظور از مساله، ترکیب مولفه های مختلف در آن است. برای هر یک از این مسائل، سازمان مواجهه با آن تمهید شود و برای هر مساله متناسب با ماهیت و اقتضائات آن، سازوکار و سازمان لازم طراحی و پیاده سازی شود. از فصل مشترک این مسائل مولفه هایی در سطح ملی به دست خواهد آمد. اتخاذ رویکرد مساله محور دستاوردهای زیادی خواهد داشت، به خصوص اینکه در این رویکرد، تنها بخش آب بررسی نمی شود و سایر حوزه های تاثیرگذار و تاثیرپذیر نیز لحاظ می شوند. این رویه تا به حال مرسوم نبوده و نظام بوروکراتیک دولت هم به آن عادت ندارد، اما باید به این نکته توجه شود که رویکرد ساده انگارانه متداول نیز سرانجامی در پی نخواهد داشت و تنها به از بین رفتن فرصت محدود باقی مانده منجر خواهد شد.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد