بررسی عملکردها و نحوه مدیریت و سیاستگذاری در بخش های مختلف مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست کشور نشان می دهد، آنچه امروز به عنوان تنش ها، چالش ها و بحران های گوناگون محیط زیستی عنوان می شود، دور از انتظار نبوده و دستاورد نظام تصمیم گیری غیرکارشناسانه، کوته نگرانه و سطحی است.

رویکردی که در آن توسعه در سطحی ترین بعد خود و بدون ملزم دانستن آن به پایداری، در بخش های کشاورزی و صنعت و بی توجهی محض به رعایت آمایش سرزمینی شکل گرفته و حیاتی ترین ابعاد وجودی این سرزمین را قربانی خود ساخته است. فارغ از نقشی که صنعت به ویژه صنعت آب بر در پیدایش شرایط کنونی داشته است، در این میان کشاورزی و سیاست های اتخاذی مرتبط با این بخش جدی ترین نقش را در ایجاد چالش های موجود ایفا کرده است. وجود جمعیت بالای شاغل در بخش کشاورزی ایران و عدم سیاستگذاری صحیح در زمینه ایجاد اصلاحات لازم در این بخش (چه از لحاظ ارتقای سطح بهره وری و چه از لحاظ توانمندسازی در جهت سوق دادن بخشی از این جمعیت شاغل به دیگر بخش ها با مولدسازی اقتصاد) از یک سو و سیاستگذاری های جدی در زمینه لزوم خودکفایی در محصولات کشاورزی و ملزم دانستن کشور به خودکفا بودن در بخش کشاورزی در چند دهه اخیر، سبب شده است این بخش به عنوان جدی ترین عامل مخرب منابع طبیعی و محیط زیستی کشور ایفای نقش کند. در واقع دولت ها به دلیل آنکه هم امکان تغییر در شرایط بخش کشاورزی را در تمامی ابعاد آن نداشته و هم در سودای رسیدن به خودکفایی در محصولات کشاورزی بوده اند، زمینه را برای به کارگیری هر چه بیشتر منابع طبیعی در این راستا فراهم کرده و نتیجه آن روند تخریب بسیار سریع منابع طبیعی، به ویژه منابع آب کشور بوده است. تخریبی که خود را به اشکال مختلف از خشک شدن منابع آبی زیرزمینی تا خشک شدن تالاب ها، رودها، چشمه ها، فرونشست زمین و… نشان داده است. از سوی دیگر، این شرایط باعث شده جمعیت بالای شاغل در بخش های مختلف کشاورزی امکان فعالیت نداشته و از این رو نظام حکمرانی نه تنها نتوانسته است به هدف خود در زمینه خودکفایی در محصولات کشاورزی دست یابد، بلکه با دو مساله جدی به نام بحران آب و بیکاری جمعیت کثیری از شهروندان خود و در نتیجه افزایش نارضایتی عمومی مواجه شود. اما این نقطه می تواند نقطه تاریخی تصمیم گیری سیاستی در کشور باشد. آنچه مسلم است بخش های وسیعی از کشور تاب آوری لازم را برای تداوم فعالیت کشاورزی ندارد و هر گونه هزینه کرد در زمینه رفع مسائل این بخش نه تنها به حل آن کمکی نخواهد کرد، بلکه در آینده اثرات جدی تر و پرهزینه تری ایجاد خواهد کرد. شرایط محیط زیستی و منابع طبیعی بخش های گسترده ای از کشور نشان می دهد در این بخش ها باید بین حیات سرزمینی و تداوم کشاورزی یک مورد را انتخاب و تصمیم گیری کرد. در این نقطه تاریخی است که می توان اشتباه گذشته را در زمینه عدم توسعه بخش های سازگار با محیط زیست تکرار نکرده و در این بخش ها با سرمایه گذاری زمینه را علاوه بر ایجاد افزایش درآمد برای توسعه اشتغال فراهم کرد. برای مثال در استان اصفهان که یکی از پرچالش ترین استان های کشور در زمینه تامین آب در بخش های مختلف مصرفی حتی در بخش شرب است، سرمایه گذاری در زمینه توسعه بخش های گردشگری و صنایع دستی و دیگر بخش های سازگار با اقلیم این استان بیش از هر گونه هزینه کردی برای تامین آب کشاورزی (که بسیار پرهزینه و فاقد نتیجه بلندمدت خواهد بود)، باید مدنظر باشد. از سوی دیگر، در معدود مناطق و بخش هایی از کشور که وضعیت منابع آبی بهتری دارند، فعالیت کشاورزی نه بر مبنای فعالیت سابق بلکه مبتنی بر کشاورزی طبیعت مدار بازتعریف شود. در واقع به جای هدررفت کل هزینه های توسعه کشاورزی در سراسر کشور که نتیجه آن شرایط کنونی منابع طبیعی و محیط زیستی استان های مختلف کشور است، در چند استان و حتی اگر نیاز به سرمایه گذاری بیشتری هم نسبت به قبل بود، به فعالیت های کشاورزی مبتنی بر نگاه طبیعت مدار (شامل کشاورزی اکولوژیک یا بوم شناختی، کشاورزی آلی یا ارگانیک، کشاورزی پویا یا بیودینامیک، کشاورزی جایگزین، کشاورزی طبیعی، کشاورزی زیست شناسی و…) اقدام کرد و هزینه های بخش کشاورزی را مبتنی بر نیازهای کشور تخصیص داد. این امر مستلزم آن است که سیاستگذار بداند اولا با تداوم شرایط موجود علاوه بر سایر مسائل و مشکلات محیط زیستی، نه تنها در بخش کشاورزی دستاوردی نخواهد داشت، بلکه بحث تامین آب شرب در بسیاری از مناطق کشور بسیار پرچالش خواهد بود و می تواند بحران های امنیتی جدی ایجاد کند. از این رو، حتی با رویکرد خودکفایی، خودکفایی در آب یا تامین آب با هزینه مناسب بسیار حائز اهمیت تر از خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی است که می توان آن را به راحتی تامین کرد. از سوی دیگر، تنها رویکردهای نوین کشاورزی است که می تواند به تامین برخی از کالاهای استراتژیک کشاورزی در بخشی از مناطق کشور منجر شود.

* (دکترای اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست)

  • نویسنده : سروش کیانی قلعه سرد
  • منبع خبر : صبح اقتصاد