توده ی مردم در خوزستان صرفنظر از تعلق قومی، کوچکترین مشکل و تضادی با هم ندارند؛ و هر اختلافی هست میان طبقه ی  الیت و به اصلاح نخبه ی اقوام خوزستان مشاهده می شود!

شهرام گراوندی مدیر برنامه ریزی خانه مطبوعات در آیین پایانی جشنواره شهد رسانه ، با اشاره به تغییرات و ترکیب مدیریتی شرکت ها و صنایع و کارخانه های  بزرگ خوزستان، گفت:  رسانه  کاری  به تغییرات مدیریتی از نظر قومی  ندارد؛ و این وظیفه ی هیات مدیره ی شرکت است که چه کسی را بعنوان مدیر برای  یک مجموعه برگزینند و از این نظر برای رسانه ی سالم هیچ تفاوتی ندارد چه کسی از چه قومیتی انتخاب شود؛ ولی همین رسانه اگر شاهد بی عدالتی و نقض حقوق شهروندی  و تبعیض در هر دستگاهی شود، باید عکس العمل نشان دهد.

وی با اشاره به این که در خوزستان تنوع قومی  کم نظیری در مقایسه با دیگر نقاط کشور وجود دارد، گفت: تنوع قومی  در خوزستان  نه تنها فرصت نیست که تهدید هم  هست. چرا که برای مدیریت این مساله هیچ اندیشه ای وجود ندارد.  و ما می بینیم  توسط  طبقه ی نخبه و یا روشنفکر و یا مدیریت کلان استان  از تنوع قومی  به شکل ناصحیحی  استفاده شده و این  باعث تولید مشکلات متنوع در خوزستان شده است و به انسجام و پیوست های  فرهنگی  اجتماعی  خوزستان ضربه زده است.

تزاحم و اختلاف میان نخبگان قومی در خوزستان به حدی  است که کمتر مدیربومی  می تواند قدرتمند عمل کند؛ چرا که مدیران لایه های  میانی  متعلق به اقوام دیگر بر سر راه مدیریت  سنگ اندازی و مانع تراشی می کنند؛ و از همین روست که گاه ، مدیر غیربومی  بهتر می تواند در خوزستان کار کند  تا یک مدیر بومی و آشنا با خوزستان.

گراوندی، پیوستن کشت و صنعت هفته تپه را به دیگر زیرمجموعه های  شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی را اتفاق بزرگ و شایسته ی  تمجید  دانست و افزود: رضایت مندی کارگران هفت تپه و حل شدن اعتراضات کارگری  در این منطقه و فعالیت دیگرباره ی این شرکت شاید مهم ترین اتفاق سال جاری  در خوزستان باشد.
شهرام گراوندی، پیشرفت صنعت نیشکر در خوزستان را با صنعت نفت مقایسه کرد که می تواند هم از نظر درآمد و ارز آوری و هم اشتغال  بسیار مفید واقع شود.

وی افزود: نمی توان  کتمان کرد که امروز قطار مدیریت کشت و صنعت نیشکر در خوزستان روی  ریل افتاده و در اکثر حوزه ها ، شاخص های  استاندارد مدیریتی  مراعات شده است.  وی از مدیریت روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی  بعنوان نمونه ی  موفقی از تحویل کار به کاردان  یاد کرد و آرزوی  امیدواری  کرد  تعامل این شرکت با رسانه ها روز به روز  افزایش یابد و جشنواره شهد رسانه نیز بعنوان یک حرکت زیبا و ماندگار هر سال تکرار شود.

عکاس: وهاب کروشاوی

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان