اخیرا رئیس جمهور برای بار دوم، نشستی سه ساعته با مدیران رسانه‌های “اصلاح‌طلب” برگزار کرده است. خیلی هم خوب! نگاه فراجناحی سیدابراهیم رئیسی به رسانه‌ها را به فال نیک می گیریم و از آن استقبال می کنیم. اما حق آن بود که رئیس جمهور، در گعده‌ها و دیدارهای رسانه‌ای، نشست دوم را به سایر مدیران […]

اخیرا رئیس جمهور برای بار دوم، نشستی سه ساعته با مدیران رسانه‌های “اصلاح‌طلب” برگزار کرده است. خیلی هم خوب!

نگاه فراجناحی سیدابراهیم رئیسی به رسانه‌ها را به فال نیک می گیریم و از آن استقبال می کنیم. اما حق آن بود که رئیس جمهور، در گعده‌ها و دیدارهای رسانه‌ای، نشست دوم را به سایر مدیران رسانه‌ها اختصاص می‌داد تا گفتمان “عدالت‌محوری” دولت سیزدهم درعرصه رسانه انعکاس یابد. چرا که مدیران اصلاح‌طلب ظرف سه ماه این دومین بار است که به سهولت با رئیس جمهور دیدار کرده و مشکلات و مطالبات خود را از نزدیک به رئیس دولت منتقل کرده‌اند.

کاش رئیس جمهور آن سه ساعت وقت جلسه با مدیران رسانه‌های مرکز نشین را تقسیم بر سه می کرد؛

یک ساعت برای مدیران رسانه‌های اصلاح‌طلب ، یک ساعت برای مدیران رسانه‌های اصولگرا و یک ساعت هم به مدیران رسانه‌های ” استانی” اختصاص می‌داد تا در سپهر رسانه‌ای کشور، رسانه‌های استانی، به عنوان شهروند درجه دوم، تعبیر وتفسیر نشوند.

  • نویسنده : ✍خداداد ابراهیمی/ روزنامه‌نگار