از شروع عملیات تا کنون حدود ۴۰۰ متر مکعب بتن ریزی در سطح کانالهای شبکه های آبیاری سلامات و ویس صورت پذیرفته که با انجام این عملیات از هدر رفت و تلفات ناشی از شکستگی های کانالها جلوگیری به عمل آمده و این روند جهت دیگر کانال های شبکه آبیاری شمال شرق ادامه خواهد داشت.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،”بهرام جعفری”، مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ گفت : به منظور ترمیم بتن های مستهلک و تخریب شده کانال های شبکه آبیاری شمالشرق اهواز ،ضمن هماهنگی با معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان و برنامه ریزی انجام عملیات توسط معاونت فنی مهندسی و تعمیرات شرکت، عملیات ترمیم و بتن ریزی کانال های آبیاری در سطح شبکه آبیاری شمال شرق اهواز آغاز گردیده است.

جعفری افزود : از شروع عملیات تا کنون حدود ۴۰۰ متر مکعب بتن ریزی در سطح کانالهای شبکه های آبیاری سلامات و ویس صورت پذیرفته که با انجام این عملیات از هدر رفت و تلفات ناشی از شکستگی های کانالها جلوگیری به عمل آمده و این روند جهت دیگر کانال های شبکه آبیاری شمال شرق ادامه خواهد داشت.

گفتنی است طول کانال های شبکه آبیاری شمال شرق اهواز ۱۶۵ کیلومتر بوده و حدود ۱۸ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را تحت پوشش خود دارد.