شاعری در وصف وزیر صنعت شعری اغراق آمیز می خواند! و رئیس بهزیستی پس از دریافت حکم انتصابش از وزیر کار، آن را بر سر می گیرد! اینها نشانه های افول اخلاق است، اخلاقی که یکی از بدترین آفاتش چاپلوسی است تا آنجا که نبی مکرم اسلام که «اتمم مکارم الاخلاق» بود، فرمود: «بر صورت چاپلوسان خاک بپاشید».

رئیس قوه قضائیه در سفر اخیر استانی و در مقابل فردی که او را آیت الله خواند، چنین گفت: «من آیت الله نیستم» . این نخستین باری نیست که محسنی اژه ای از هنگام انتصاب به عنوان رئیس قوه قضائیه در برابر چنین افرادی واکنش نشان داده است. هنگامی که در یکی از جلسات برای او تابلوفرشی با تصویر خودش آماده کرده بودند، از پذیرفتن و حتی دیدن این تابلوفرش امتناع و راه تملق را مسدود کرد.

به نظر می رسد در کوران تغییرات و انتصابات دوره جدید شرایط تظاهر بیش از پیش فراهم شده است اما رئیس قوه قضا با تکیه بر تجربه های دوران پرفرازونشیب مسئولیت های پیشین و به دور از تعصب، بدبینی و بالانشینی در ساحت ادب و فرهیختگی قدم بر می دارد.

نشانه های چنین تحولی در رفتار ایشان در ارتباط با طیف های مختلف رسانه ای، رسیدگی سریع به پرونده های حساس، رصد رسانه ها و واکنش به موقع به تذکر و نصایح دلسوزان، فروتنی و نشست و برخاست با طیف های مختلف و حتی منتقد و در آخر دفاع از ساحت مرجعیت شیعه در ماجرای توهین به آیت الله صافی گلپایگانی هویداست. این در حالی است که در روزهای اخیر نمونه های زیادی از مظاهر تملق در رسانه ها منتشر شده است. آنجا که نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روش رئیس جمهور را همان روش و سیره ائمه می داند!

شاعری در وصف وزیر صنعت شعری اغراق آمیز می خواند! و رئیس بهزیستی پس از دریافت حکم انتصابش از وزیر کار، آن را بر سر می گیرد! اینها نشانه های افول اخلاق است، اخلاقی که یکی از بدترین آفاتش چاپلوسی است تا آنجا که نبی مکرم اسلام که «اتمم مکارم الاخلاق» بود، فرمود: «بر صورت چاپلوسان خاک بپاشید». بی تردید یکی از عوامل ایجاد رانت و سوء استفاده، رشوه و ارتشا، اختلاس، چاپلوسی و البته چاپلوس پروری است که متاسفانه در جامعه ما رایج است. این آفت، مدیر و مسئول و مردم عادی هم نمی شناسد بلکه عادت مذمومی است که در همه طیف های جامعه ریشه دوانده و موجد پدیدآمدن رذایل فراوانی شده است و باید در برنامه های اصلاح و ترمیم فرهنگ عمومی مورد توجه و تاکید قرار گیرد. اما آنچه در این میان بر همه مسئولان و دولتمردان واجب و مهم تر از سد راه چاپلوسان است دوری از پدیده مذموم «چاپلوس پروری» است. اگر مسئولی از ذکر عناوین پرطمطراق و اغراق آمیز خوشش آید و تصور کند تعریف و تمجید طرفداران، علاقه مندان یا مدیران زیردست از سر خلوص نیت، بیان حقیقت و اطلاع رسانی صادقانه است، سخت در اشتباه است. در حقیقت اینجاست که پدیده چاپلوس پروری رخ می نماید و چاپلوسان فوج فوج وارد این مسیر تباه می شوند. به نظر می رسد رئیس قوه قضائیه، فارغ از همه عناوین اغراق آمیز مثل حضرت آیت الله، دکتر و قاضی القضات، راه متملقان را برای نفوذ به ساحت قضاوت و عدالت مسدود کرده است. این رویکرد صائب و سلیم برای من که بیش از دو دهه است در ساحت فرهنگ تنفس می کنم و چاپلوسی و چاپلوس پروری را آفت بزرگ فرهنگ عمومی ایرانیان می دانم، مایه خرسندی و امیدواری است. بدون اغراق و تملق می گویم این تغییر رویکرد و رفتار مبتنی بر اخلاق و معرفت بسیار خوشایند است. امیدوارم این روش و منش به تمامی ارکان حاکمیت، مدیریت و فرهنگ عمومی ملت تسری یابد و کمترین تنبیه چاپلوسان برکناری از مناصب شان باشد.

  • نویسنده : سید جمال هادیان طبایی زواره
  • منبع خبر : شرق