یک فوق تخصص عفونی کودکان گفت: با توجه به سیر روزافزون انجام واکسیناسیون در کشور، واکسن سینوفارم می تواند کاندیدای خوبی برای انجام واکسیناسیون در کودکان باشد. این واکسن برای تزریق در کودکان ایمن در نظر گرفته می شود. دکتر فریبا شیروانی افزود: واکسن های مختلفی مجوز تزریق در کودکان را به دست آورده […]

 

یک فوق تخصص عفونی کودکان گفت: با توجه به سیر روزافزون انجام واکسیناسیون در کشور، واکسن سینوفارم می تواند کاندیدای خوبی برای انجام واکسیناسیون در کودکان باشد.

این واکسن برای تزریق در کودکان ایمن در نظر گرفته می شود.

دکتر فریبا شیروانی افزود: واکسن های مختلفی مجوز تزریق در کودکان را به دست آورده اند. واکسن سینوفارم مجوز تزریق را در چین، امارات و ایران و واکسن سوبرانا مجوز تزریق را در کوبا و ایران گرفته است. واکسن فایزر نیز برای افراد ۵تا ۱۶ساله و مدرنا برای۱۲تا ۱۷ساله مجوز اضطراری از سازمان بهداشت جهانی دارد. در مورد واکسن های جانسون اندجانسون و آسترازنکا هم تلاش برای گرفتن مجوز انجام شده است. وی تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از کشورها تزریق واکسن را برای کودکان شروع کرده اند و به خصوص در کشورهایی که مدارس بازگشایی شده اند در مواردی برای ورود به مدرسه انجام واکسیناسیون اجباری است.

  • منبع خبر : جام جم دیلی