در راستای اجرای طرح شهید سلیمانی برای خانواده های آسیب دیده از کرونا، ۵۰۰ بسته معیشتی توسط فولاد اکسین خوزستان اهدا شد.

طبق مصوبات ستاد استانی کرونا و اهدا کمکهای مومنانه در راستای اجرای طرح شهید سلیمانی برای خانواده های آسیب دیده از کرونا و انجام مسولیت های اجتماعی، امروز یکشنبه ۲۸ شهریور ماه این شرکت با همکاری سپاه پاسداران تعداد ۵۰۰ بسته معیشتی اهدا کرد.