ایثار در لغت به معنی برگزیدن، غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم داشتن و منفعت غیر را بر مصلحت خود مقدم داشتن (دهخدا، ۱۳۷۷، ص ۳۶۸۲) و در اسلام به معنای تلاش، فداکاری، بخشش و اخلاص در راه خدا آمده است که بیانگر رشد و معرفت الهی انسان است و با مفاهیمی همچون شهادت، […]

ایثار در لغت به معنی برگزیدن، غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم داشتن و منفعت غیر را بر مصلحت خود مقدم داشتن (دهخدا، ۱۳۷۷، ص ۳۶۸۲) و در اسلام به معنای تلاش، فداکاری، بخشش و اخلاص در راه خدا آمده است که بیانگر رشد و معرفت الهی انسان است و با مفاهیمی همچون شهادت، خیرخواهی و دیگر خواهی همراه است.

و همین طور شهادت در لغت به معنی گواه و در اصطلاح کسی که در مورد مسئله ای گواهی و شهادت بدهد، مطرح گردیده است. (ابن منظور، ۱۴۰۵، ص ۲۲۵) با این توضیح که در این مقاله تلقی ما از ایثارو شهادت، جهاد و کشته شدن در راه خدا می باشد.

مصداق قدرت هر کشوری با کشور دیگر ممکن است متفاوت باشد؛ یک کشور به ثروت خود ببالد و کشور دیگری به دیپلماسی یا فرهنگ، اما قطعا مظهر قدرت کشور ما، شهدا هستند.معتقدم بیشترین تاثیر فرهنگ ایثار و شهادت، آگاهی بخشی به آحاد ملت است و مردم ایران با تاسی به راه شهدا در مقابل فتنه های سال گذشته و فتنه اخیر ایستادند. برای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی لازم است با الگو قرار دادن شهدا که تا پای جانشان ایستادند، برای تحقق آرمان های نظام اسلامی مان تلاش کنیم.

تاکنون اقدامات زیادی برای زنده نگه داشتن راه شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انجام شده است اما جای اقدامات اساسی همچنان خالی است. نباید از نام شهدا استفاده ابزاری کرد،بلکه باید فرهنگ ایثار و شهادت را در عرصه های ادبیات، هنر و کتب درسی، بیش از پیش وارد کرد و مسئولان نیز باید تاسی عملی و حقیقی به فرهنگ ایثار و شهادت داشته باشند. از آنجا که رفتار و گفتار مسئولان مورد ارزیابی مستمر قرار می گیرد و اغلب آنها با شهیدان آشنا و مانوس بودند، باید زندگی خود را با گفتار و منش شهدا مطابقت دهند تا موفقیت ها بیش از پیش نمود یابد.

حماسه دفاع مقدس بزرگترین رویداد تاریخی، فرهنگی و سیاسی و فراموش نشدنی است. برخی حوادث، تاریخ های بعد از خود را می سازند و اگر دفاع مقدس و فرهنگ آن به خوبی منتقل شود، ضمانت بخش و الهام بخش امنیت ملی کشورمان خواهد بود.

فرهنگ ایثار و شهادت دربردارنده آثار و برکات عظیمی است که به شکل مستقیم و غیرمستقیم جامعه ما را شامل

می شود. چرا که ایثار و شهادت یکی از غنی ترین گنجینه های فرهنگ اسلامی و شیعی است که جلوه های اعجاب انگیز آن در طول سالهای انقلاب و دفاع مقدس به روشنی آشکار گردید و شگرف ترین و عظیم ترین صحنه های از خود گذشتگی انسان ها در آن تبلور یافت.

ایثار و شهادت، به عنوان یک فرهنگ متعالی در زمره عالی ترین مفاهیم الهی و نتیجه والاترین ارزش هایی می باشند که یک انسان متعهد می تواند به آن مقام دست یابد. این مفاهیم اثر گذار و حرکت آفرین قادرند تا فضای یک جامعه را به صورت گسترده تحت تاثیر قرار دهند و والاترین برکات را برای آن به همراه داشته باشند.تقویت باورهای دینی و ملی که امروزه جزءاصلی ترین مسائل اعتقادی و فرهنگی به حساب می آید ودرردیف مهمترین وظایف ماست، از جمله مواردی است که با معرفی و تعمیق شخصیت، منزلت، عقاید و آرمان های ناب آن بزرگواران در سطحی فراگیر تحت تاثیر قرار می گیرد. فلذا همه ما مدیون شهداء و ایثار گران بوده و یکی از طرقی که

می توانیم ادای دین نماییم، شناساندن همه جانبه آنان بر نسل هایی است که شهدا و مسیری که در آن ممارست

داشته اند را به خوبی درک نکرده اند.

  • نویسنده : رضا رمضانی