به نظر من تنها راه رونق بخشیدن به جریان نگارش و انتشار آثار مرتبط با دفاع مقدس آن است که مراکزی متولی انتشار چنین آثاری شوند.

ابراهیم حسن بیگی معتقد است تنها راهکار توسعه کتاب های دفاع مقدسی، حمایت از انتشار آن ها و ترغیب نویسندگان به نوشتن آثار خوب از این طریق است.

ابراهیم حسن بیگی، درباره اهمیت ترغیب نویسندگان به فعالیت در حوزه دفاع مقدس گفت: برگزاری جشنواره ها، مسابقات، کلاس های آموزشی یا اعزام نویسندگان به مناطق جنگی؛ همه و همه می تواند به ادبیات دفاع مقدس و پویایی آن و بازآفرینی موضوعات مربوط به آن کمک می کند ولی به نظر من آنچه شاخصه اصلی است، خود نویسنده است و ما باید کاری بکنیم که نویسندگان ما باید برای کارکردن در این حوزه، رغبت پیدا کنند.

وی ادامه داد: در دهه ۶۰ که ما در حال جنگ بودیم، نه جشنواره ای بود و نه کسی به آن صورت از نویسندگان می خواست که در حوزه دفاع مقدس کتاب بنویسند؛ بلکه خود اهل قلم تهییج به نوشتن می شدند. در دهه ۷۰ هم با اندک تفاوتی این رویه وجود داشت و مردم همچنان تحت تاثیر دفاع مقدس بودند.

حسن بیگی همچنین درباره اهمیت حمایت از آثار مکتوب دفاع مقدس نیز گفت: به نظر من تنها راه رونق بخشیدن به جریان نگارش و انتشار آثار مرتبط با دفاع مقدس آن است که مراکزی متولی انتشار چنین آثاری شوند.

  • منبع خبر : مهر