دلاوری ها و رشادت های رزمندگان ایران در ۸ سال دفاع مقدس در این چند واژه نمی گنجد. شاید حتا انتظار بی راهی باشد این که این دلاوری ها را در قالب یادداشت عنوان کنیم. یاد آوری خاطرات دوران دفاع مقدس، دلیلی است تا حقایق جدیدی از جنگ تحمیلی روشن شود.

گروه فرهنگی پیوند ایرانیان:

دلاوری ها و رشادت های رزمندگان ایران در ۸ سال دفاع مقدس در این چند واژه نمی گنجد. شاید حتا انتظار بی راهی باشد این که این دلاوری ها را در قالب یادداشت عنوان کنیم. یاد آوری خاطرات دوران دفاع مقدس، دلیلی است تا حقایق جدیدی از جنگ تحمیلی روشن شود.

یکی از این وقایع حماسی که با ویژگی های خاص خود، در روند جنگ تحمیلی و دفاع مقدس آثار و برکات تعیین کننده ای داشت و در عین حال با وجود اهمیت فراوان، مظلومانه در محاق غفلت قرار گرفته است، حماسه آزاد سازی سوسنگرد، پایتخت غیرت و مقاومت میهن، در ۲۶ آبان سال ۱۳۵۹ است ‎؛ حماسه ای که بررسی همه جانبه و واقع بینانه زوایای مختلف بویژه زمان وقوع آن، نکات مهم و عبرت آموزی برای تمامی نسل ها به همراه دارد.

این حماسه سترگ در شرایطی خلق شد که دفاع مقدس و مقاومت سلحشورانه و بی امان رزمندگان اسلام، به دلیل رویکرد بنی صدر، رئیس جمهور وقت و تفکرات لیبرالی او بر نحوه اداره جنگ، از وضعیت نگران کننده ای رنج می برد و با نفوذ دشمن به عمق خاک ایران و اشغال و تصرف بخش هایی از کشور، شهر اهواز، در معرض خطر سقوط قرار داشت؛ شهری که تصرف آن از اهداف حیاتی و اساسی صدام و حامیان وی به شمار می رفت.

از جمله حقایقی که در عرصه حماسه آزادسازی سوسنگرد می درخشد؛ ولی تاکنون مورد تبیین و شفاف سازی واقع نشده است، نقش ارزنده و محوری رهبر معظم انقلاب است.

حضرت آیت الله خامنه ای از روز پنجم جنگ در جبهه حضور مستمری داشته و آن روز در سوسنگرد در کنار فرماندهان عملیاتی بودند و از نزدیک در سنگرها اوضاع را زیر نظر داشتند. ایشان اطلاعات را در محل دریافت و مورد ارزیابی قرار می دادند و با برآورد دقیق از جبهه دشمن و نقشه ارتش بعثی برای تصرف اهواز، فرصت حمله به متجاوزان و عقب راندن آنان از شهر سوسنگرد را مناسب دانستند؛ اما با مشاهده عدم حمایت بنی صدر از عملیات طراحی شده، با گزارش وضعیت شهر و جبهه سوسنگرد در شبانگاه ۲۵ آبان ۵۹ به محضر حضرت امام خمینی(ره)، دستور و فرمان روح خدا مبنی بر این که «تا فردا سوسنگرد باید آزاد شود» را دریافت کردند و با تلاش شهید چمران و پاسخ سریع و بی درنگ رزمندگان، فردای آن روز یعنی ۲۶ آبان ماه سوسنگرد آزاد شد‎.

  • منبع خبر : پیوند ایرانیان