استمرار عرضه سیمان در رینگ صنعتی بورس کالا ظرف هفته های اخیر و برطرف شدن نگرانی نسبت به تولید این محصول به دلیل برقراری برق واحدهای تولیدی باعث شده است تا جو عمومی معاملات سیمان در کشور آرام شود. روز گذشته حدود ۶۰درصد از حجم معاملات با نرخ پایه انجام شد.

استمرار عرضه سیمان در رینگ صنعتی بورس کالا ظرف هفته های اخیر و برطرف شدن نگرانی نسبت به تولید این محصول به دلیل برقراری برق واحدهای تولیدی باعث شده است تا جو عمومی معاملات سیمان در کشور آرام شود. روز گذشته حدود ۶۰درصد از حجم معاملات با نرخ پایه انجام شد.

این در حالی بود که ۵۶درصد حجم معاملات سیمان در رینگ صنعتی بورس کالا ظرف هفته قبل با قیمت پایه انجام شده بود. استمرار عرضه های مداوم سیمان در رینگ صنعتی بورس کالا ظرف هفته اخیر باعث شده است تا به شکل هفتگی بر حجم معاملاتی که بدون رقابت یا با رقابتی معقول انجام می شود، افزوده شود. این موضوع به خوبی بیانگر قدرت کنترل بازار بر اساس مکانیزم های عرضه و تقاضا و بدون استفاده از سیاست های دستوری است. تجربه موفق کنترل بازار سیمان بر اساس عرضه و تقاضا می تواند نمونه ای قابل تعمیم به سایر بازارهای کالایی کشور باشد که مسوولان درصدد کنترل آنها با سیاست نادرست و بی نتیجه اعمال فشار بر قیمت ها و درواقع نرخ گذاری دستوری هستند. در دو روز ابتدایی هفته جاری، یعنی طی دیروز و امروز، بورس کالا میزبان عرضه بالغ بر یک میلیون و ۳۲۱ هزار تن انواع سیمان است که از این میزان محصول یک میلیون و ۱۸۸هزار تن روز گذشته راهی رینگ صنعتی بازار فیزیکی شد و ۱۳۳هزار تن امروز راهی این بازار می شود. این در حالی است که هفته قبل بورس کالا میزبان عرضه قطعی یک میلیون و ۴۳۹هزار تن انواع سیمان بود که در نهایت به معامله یک میلیون و ۲۲هزار تن انواع سیمان از این بازار منجر شد. ظرف هفته قبل حدود ۵۶درصد حجم معاملات در نرخ پایه و ۲۶درصد حجم فروش ها با رقابت کمتر از ۱۰درصد انجام شد. البته متقاضیان سیمان برای خرید چند کارخانه، رقابت قابل توجهی داشتند. عمده رقابت خریداران بر سر سیمان برای محصول عرضه شده از سوی واحدهای تولیدی واقع در استان های کرمان، مرکزی و برخی شهرهای شمالی کشور بود. کمبود تولید نسبت به تقاضا مهم ترین دلیل رقابت خریداران برای محصول عرضه شده در این بازار ظرف هفته گذشته بود. بررسی روند معاملات سیمان در روز گذشته حاکی از آن بود که جو کلی بازار آرام و بدون هیجان بوده و اغلب معاملات نیز در نرخ پایه انجام شد، به گونه ای که در زمان تنظیم این گزارش، از کل معاملات انجام شده حدود ۶۰درصد با نرخ پایه بود.

  • نویسنده : راضیه احقاقی