این نماینده مجلس گفت: به نظر من قرار نیست خودرو وارد شود یا حتی قیمت خودروی خارجی کاهش یابد.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تایید اخیر اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر نبود برنامه در خصوص واردات خودرو گفت: قرار نیست اتفاقی با مصوبه اخیر مجلس بیفتد چرا که میزان صادرات ما کمتر از حد تصور بوده و تنها در این صورت امکان واردات خودروی خارجی وجود دارد.

بهزاد رحیمی در مورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر واردات مشروط خودروهای خارجی اظهار کرد: به نظرم قرار نیست با این مصوبه اتفاق خاصی بیفتد چرا که ما صادرات خاصی نداریم. مجلس واردات خودروی خارجی را بدون تعهد ارزی و با صادرات قطعات خودرو مصوب کرده است و این در حالی است که صادرات ما کمتر از چیزی است که تصور کنیم.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی به نظر یک شهروند ایرانی ما چه صادراتی در زمینه‌ی خودرو داریم؟ گفت: سابقا می‌توانستیم بعضی از قطعات پژو را به فرانسه صادر کنیم اما با وجود شرایط تحریمی صادرات قطعات ما کاهش یافته است. بنابراین به نظر من قرار نیست خودرو وارد شود یا حتی قیمت خودروی خارجی کاهش یابد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش واردات خودروهای خارجی و به دنبال آن کاهش قیمت تنها در صورتی ممکن است که تولید کنندگان داخلی ما تولیدات خود را ارتقاء دهند و دست کم به کشورهای همسایه قطعه صادر کنند تا بتوانند به جای دریافت ارز به کشور خودروی خارجی وارد کنند. اینگونه نیست که بعضی دو کامیون میوه به کشوری صادر کنند و از آن طرف خودروی خارجی وارد کند.

وی در خصوص صحبت‌های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر نبود برنامه در خصوص واردات خودرو اظهار کرد: به نظرم صحبت‌های وزیر درست و دقیق است و اتفاقی قرار نیست بیفتد.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس شورای اسلامی برای تصویب این مورد وقت صرف کرد، گفت: این مصوبه اعاده شده از شورای نگهبان بود و در مجلس دهم بررسی شده بود. از طرف دیگر این مصوبه یک مشوق برای خودروسازان است در واقع ما توپ را در زمین خودروسازان انداختیم تا بلکه بتوانند با افزایش کیفیت خودرو و قطعات آن صادرات را زیاد کنند و به جای واردات ارز خودرو به کشور وارد کنند.