اقتصاد ایران، یک اقتصاد تک محصولی متکی به نفت و گاز است. بخش اعظم درآمد ارزی ایران از صادرات مستقیم نفت خام به دست می آید و تقریبا باقی مانده درآمد ارزی نیز یا صادرات فراورده نفت و گاز است یا صادرات فراورده ای است که بدون استفاده از نفت و گاز ارزان به عنوان […]

اقتصاد ایران، یک اقتصاد تک محصولی متکی به نفت و گاز است. بخش اعظم درآمد ارزی ایران از صادرات مستقیم نفت خام به دست می آید و تقریبا باقی مانده درآمد ارزی نیز یا صادرات فراورده نفت و گاز است یا صادرات فراورده ای است که بدون استفاده از نفت و گاز ارزان به عنوان حامل های انرژی، امکان تولید ندارد. اینکه اقتصاد تک محصولی تا چه اندازه فسادزاست و فراگیر نبودن، چه درمورد نهادهای اقتصادی و صنعتی فعال در این کسب وکار و چه درباره نهادهای تصمیم گیر و قانون گذار تا چه حد به این فساد عمق می دهد، در اینجا موضوع بحث ما نیست؛ اما آنچه در اینجا بناست تا مورد بحث قرار گیرد، این است که این وابستگی چه تبعاتی داشته و تا به کجا بناست ادامه یابد. اوضاع ایران پیش از کشف نفت نیازی به بازتعریف ندارد؛ حتی تا سال ها پس از آن، دولت ایران از اهمیت نقش نفت و درآمدهای حاصل از آن به عنوان موتوری در اقتصاد آگاه نبود تا اینکه پهلوی اول به این صرافت افتاد که برای تامین نقدینگی مورد نیاز پروژه های زیربنایی و بلندپروازانه خود فشار بیشتری به انگلیسی ها بیاورد تا سهم ایران را افزایش دهد. از اینجا به بعد نفت اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران را به شدت ارتقا داد و از یک کشور عشایری متکی به سیستم خوانین، یک ایران صنعتی ساخت. پس از انقلاب شرکت ملی نفت تبدیل به وزارت نفت شد و قانون انفال در قانون اساسی رابطه مالی بین دولت و وزارت نفت را ترسیم کرد. در واقع بنا بر قانون انفال هر آنچه نفت و گاز است مربوط به همه ملت ایران است و از آن استدلال شد که می توان پول نفت را از وزارت نفت به سایر نهادها منتقل کرد و در آنجا این پول تقسیم شود. از اینجا به بعد علاوه بر اینکه سهم نفت از درآمد خودش روزبه روز بیشتر و بیشتر آب رفت، هر طرح و برنامه ای در کشور بر اساس نفت یا گاز یا سوخت ارزان طراحی شد. مثلا برای چهار دهه خودروی بی کیفیت تولید شد، انحصار به وجود آمد و این خودروها با بالاترین قیمت به مردم فروخته شد، با این توجیه که قیمت سوخت آن قدر پایین نگه داشته شود که بهره وری پایین خودروها توجیه اقتصادی پیدا کند و همچنین دولت ها یکی از مهم ترین محل های درآمدی خود را روی افزایش ساخت و عرضه همین خودروها برنامه ریزی کردند…

از یک سو وزارت نفت پولی برای بهسازی و نوسازی و هزینه کرد پالایش و پخش خود ندارد، از سوی دیگر هر قدر فراورده و با هر کیفیتی تولید کند، با توجه به سرعت افزایش ساخت و توزیع خودرو باز هم به صادرات نمی رسد. درمورد گاز، روزگاری تصور بر آن بود که گاز در مقابل نفت ارزش چندانی ندارد، گازهای همراه سوزانده می شد و درمورد مخازن گازی پیشنهاد می شد تا تولید شده و به مخازن نفتی تزریق شود تا نفت بیشتری تولید شود. از زمانی که ارزش و اهمیت گاز در ایران درک شد، وضعیتی بدتر از نفت و فراورده برای آن رقم خورد. جنبش گازکشی شهری، نیروگاه های با راندمان پایین، فولاد، سیمان و پتروشیمی با قیمت خوراک ناچیز سناریویی برای میادین گازی ایران چید که توسعه شتاب زده، بدون توجه به الزامات زیست محیطی نتیجه آن شد. درمورد اشکالات این مدل توسعه، فجایع زیست محیطی به وجودآمده و میزان گاز سوزانده شده در فلرها، نگارنده مطالب زیادی در جراید به چاپ رسانده است که همگی قابل جست وجو است؛ اما مراد از این یادداشت و مطالب بیان شده تا به اینجا این است که اثبات شود هر قدر وزارت نفت در راه تولید نفت و گاز و فراورده ساعی باشد و هر قدر با وجود تحریم، نبود نقدینگی، مشکلات انتقال تکنولوژی در راه انجام ماموریت خود بکوشد، باز هم بدهکار خواهد بود. ما همواره با پیک مصرف در نفت و گاز و فراورده مواجهیم و همواره هر اتفاقی در مملکت از پیک سرما در زمستان گرفته تا پیک مسافرت در تعطیلات تابستان، این وزارت نفت است که باید به نوعی مشکلات و بحران را به دوش بکشد. قطعا این پدیده به دلیل مدیریت غلط، رانت و فساد فراگیر، نهادهای غیرفراگیر که اتفاقا تصمیم گیر نیز هستند، رخ داده است و با توجه به جدی شدن مشکلات مملکت در پی افت تولید طبیعی میادین نفت و گاز در آینده تبدیل به بحرانی جدی خواهد شد. می شود گفت بحث راهکار یا بررسی برون رفت از این شرایط بحث مفصلی است که مجالی دیگر را می طلبد.

  • نویسنده : سعید ساویز (کارشناس انرژی)