در رابطه با معیشت مردم و بهبود آن لازم است چند توصیه به تیم اقتصادی و دولت جدید ارائه شود. دولت باید برای کنترل نرخ ارز تلاش کند. تا زمانی که نوسانات نرخ ارز وجود داشته باشد و روند نرخ ارز صعودی باشد، نوسانی شدن و افزایش قیمت کالا و خدمات را به دنبال […]

 

در رابطه با معیشت مردم و بهبود آن لازم است چند توصیه به تیم اقتصادی و دولت جدید ارائه شود. دولت باید برای کنترل نرخ ارز تلاش کند. تا زمانی که نوسانات نرخ ارز وجود داشته باشد و روند نرخ ارز صعودی باشد، نوسانی شدن و افزایش قیمت کالا و خدمات را به دنبال دارد. لذا باید به صورت ویژه در کمیسیون انتظارات تورمی و کاهش بی ثباتی و پیش بینی پذیری اقتصاد ایران و در نتیجه کنترل نوسانات نرخ ارز متمرکز شوند.

توصیه یا پیشنهاد دوم این است برای اینکه سفره مردم از این کوچک تر نشود دولت باید تلاش کند که هماهنگی بین نظام توزیع، وارداتی و تامین داخلی ایجاد کند. پس باید بین این سه نظام هماهنگی ایجاد شود تا کالاهای ضروری مردم بموقع و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. آنچه ما در دوره های گذشته شاهد بودیم این بود که بین این سه نظام هماهنگی وجود نداشت یعنی واردات بموقع صورت نمی گرفت و گهگاهی در توزیع کالا از عمده فروشی به خرده فروشی و تا مصرف کننده و زنجیره توزیع به درستی عمل نمی کرد یا تامین داخلی صورت نمی گرفت.

این مساله موجب می شد که برخی از کالاهای ضروری افزایش قیمت پیدا کند و بر سفره مردم فشار وارد شود. پیشنهاد سوم این است که دولت باید نظام یارانه ها را اصلاح کند. اصلاح نظام یارانه ها جزو ضروریات است، چرا که درحال حاضر یارانه های متعددی در اقتصاد ایران توزیع می کنیم که هدفمند نیستند و دهک های کم درآمد منتفع نمی شوند. همچنین برای حامل های انرژی، معافیت های مالیاتی و برای برخی از واردکننده ها، یارانه های مختلف پرداخت می شود. از یارانه ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی تا معافیت های مالیاتی که به نحوی یارانه ای است که در اختیار برخی از افراد قرار می گیرد تا یارانه ای که برای حامل های انرژی پرداخت می شود.

این نظام یارانه ای در خدمت ثروتمندان است و دهک های کم درآمد منتفع نمی شوند. لذا اصلاح نظام یارانه ای یکی از ضروریاتی است که به مردم کمک می کند چون در این شرایط خاصی که کشور در پیش دارد اجرای این توصیه لازم است.

پیشنهاد چهارم این است که در اقتصاد کلان تلاش شود تورم را کنترل کنند. امسال احتمالا تورم بیش از ۴۰ درصد داشته باشیم. در اقتصاد تورمی وقتی با نظام مالیاتی، نظام یارانه ای، نظام بانکی مختل است و کار نمی کند این تورم به دهک های کم درآمد تحمیل می شود.

لذا تیم اقتصادی دولت باید تلاش کند که ریشه های تورم را مهار کند و برای سال جاری بتوانیم تورم را تا حدودی کنترل کنیم، چون در اقتصاد تورمی فشار تورم به دهک های کم درآمد وارد می شود. علت این موضوع هم این است که سه نظام بازتوزیع ثروت و درآمد به درستی عمل نمی کند.

نکته قابل تامل آنکه در کشورهای دیگر تورم در اقتصاد بر ثروتمندان تاثیر می گذارد چون آن سه نظام درست کار می کند در حالی که در ایران تورم بر دهک های کم درآمد جامعه تاثیر می گذارد.

  • نویسنده : دکتر وحید شقاقی (استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی)