معاون آموزشی وزیر بهداشت ایران از ترک تحصیل 25 درصد از دانش‌آموزان این کشور به دلیل عدم دسترسی به گوشی هوشمند در همه‌گیری کرونا خبر داد.

علی‌اکبر حق‌دوست، معاون آموزشی وزیر بهداشت ایران در جمع دبیران شورای مرکزی شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی این کشور حضور یافت.

معاون آموزشی وزیر بهداشت گفته این فکر که با تعطیل کردن می‌توان اپیدمی را کنترل کرد، اشتباه است، نمی‌توانیم به دلیل ترس واقعی از کرونا، سیستم کشور را متوقف کنیم. در برخی کشورها مانند فنلاند و دانمارک میزان خودکشی نوجوانان دوبرابر و مصرف مواد مخدر افزایش پیدا کرده است.

وزارت آموزش و پرورش نیز به شکل رسمی اعلام کرد که در کشور ۲۵ درصد از فرزندان خانواده‌های ما حتی برای یک ساعت در طول شب دسترسی به گوشی هوشمند ندارند و این یعنی این درصد از عزیزان ترک تحصیل کرده‌اند و این‌گونه موارد تا چند دهه آسیب رسان خواهد بود

روز گذشته نیز علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش ایران اعلام کرد: دانش آموزان به سبب دوری از مدرسه آسیب‌های جدی فراوانی دیده‌اند، به طوری که شاهد افزایش ترک تحصیل و افت شدید آموزشی هستیم.