در اطلاعیه روابط عمومی وزارت کشور با توضیح این روند که پیام های واصله پس از دسته بندی و اولویت گذاری در بخش ذیربط، به رویت وزیر کشور می رسد، شماره ۳۰۰۰۷۷۸۸ بدین منظور معرفی شده است .

روابط عمومی وزارت کشور با صدور اطلاعیه ای شماره سامانه پیامکی برای ارتباط مردم با وزیر کشور را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه ضمن تاکید بر ضرورت زمینه سازی ارتباط مستقیم و بی واسطه مردم و مسئولان و همچنین آمادگی وزیر کشور برای بهره برداری از نقطه نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات مردمی مرتبط با ماموریت های وزارت کشور، سر شماره پیامکی برای دریافت پیامهای مرتبط مردم اعلام شده است .

در اطلاعیه روابط عمومی وزارت کشور با توضیح این روند که پیام های واصله پس از دسته بندی و اولویت گذاری در بخش ذیربط، به رویت وزیر کشور می رسد، شماره ۳۰۰۰۷۷۸۸ بدین منظور معرفی شده است .

روابط عمومی وزارت کشور در اطلاعیه خود همچنین از مردم درخواست کرده است به منظور امکان تداوم فعالیت این بستر ارتباطی، از ارسال محتوای غیرمرتبط با اختیارات، ماموریت ها و وظایف وزیر کشور و همچنین از ارسال موضوعات مربوط به سایر مقامات و دستگاه ها، اجتناب فرمایند.

  • منبع خبر : ایسنا