شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی برگزار می‌کند؛ با هدف آشنایی هرچه بیشتر با ظرفیت‌های صنعت نیشکر شرکت “توسعه نیشکر و صنایع جانبی” به منظور ارج نهادن به تلاش‌های صادقانه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، ایجاد نشاط و افزایش رقابت مؤثر و سازنده در تعالی و توسعه مطبوعات استان برای اولین بار جشنواره مطبوعاتِ “شهدِ رسانه” را […]

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی برگزار می‌کند؛

با هدف آشنایی هرچه بیشتر با ظرفیت‌های صنعت نیشکر شرکت “توسعه نیشکر و صنایع جانبی” به منظور ارج نهادن به تلاش‌های صادقانه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، ایجاد نشاط و افزایش رقابت مؤثر و سازنده در تعالی و توسعه مطبوعات استان برای اولین بار جشنواره مطبوعاتِ “شهدِ رسانه” را برگزار می‌کند.

اصحاب رسانه استان خوزستان می‌توانند آثار خود را در بخش‌های تخصصی که مفصل در زیر شرح داده می‌شود به دبیرخانه‌ی جشنواره ارسال کنند.

هر متقاضی می‌تواند تنها در ۲ بخش و در هر بخش سه اثر ارایه کند و در صورت ارسال آثار بیشتر دبیرخانه جشنواره آثار دریافتی را به صورت تصادفی انتخاب و بقیه را حذف می‌کند.

آثاری که اصل صفحه منتشر شده در رسانه و نام صاحب اثر در آن قید شده باشد یا فایل پی دی اف پذیرفته می‌شود. در صورت عدم درج نام، اثر باید توسط مهر و امضای شخص مدیر مسئول و در نشریات سراسری، تائید سرپرست استان باشد.

هیات داوران در هر یک از بخش‌ها سه اثر را به عنوان اثر برگزیده در آیین پایانی معرفی می‌کند.

موضوعات جشنواره:

نقش شرکت توسعه نیشکر در پیشگیری از کرونا

صنایع تبدیلی و شرکت توسعه نیشکر

عمل به مسئولیت‌های اجتماعی در شرکت توسعه نیشکر

نقش صنعت نیشکر در حفظ محیط زیست

نقش شرکت توسعه نیشکر در توسعه کشاورزی مکانیزه

نقش صنعت نیشکر در توسعه پایدار

تولید ارزش افزوده در صنعت نیشکر

موضوعات ویژه:

گردشگری نیشکر

نقش توسعه نیشکر در خودکفایی کشور

توسعه نیشکر و شعار سال

موضوع آزاد:

شهید سردار حاج قاسم سلیمانی

کرونا _ نقش شرکت توسعه نیشکر در پیشگیری از کویید ۱۹

بخش‌های جشنواره:

سرمقاله و یادداشت
تیتر
خبر
مصاحبه
گزارش

شرایط و مقررات شرکت در جشنواره:
• آثار ارسالی باید از تاریخ ۱ فروردین۱۳۹۹ تا ۳۱ تیر ۱۴۰۰ در مطبوعات مکتوب استانی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری، صفحات و ضمیمه‌های استانی نشریات سراسری منتشر شده باشند.

• آثار جشنواره صرفا از طریق ارسال به آدرس دبیرخانه پذیرش می‌شود.

جوایز جشنواره:
به نفرات اول تا سوم تمامی بخش‌ها در ۳ رشته، جوایز زیر اهدا می‌شود:

• نفر اول در هر رشته،‌ تندیس جشنواره، لوح تقدیر و هدیه نقدی نفیس

• نفر دوّم در هر رشته،‌ لوح تقدیر و هدیه نقدی

• نفر سوّم در هر رشته، لوح تقدیر و هدیه نقدی

• گاه‌شمار جشنواره:
• متقاضیان شرکت در جشنواره می‌توانند آثار خود را تا ۷ مرداد  ۱۴۰۰ به دبیرخانه ارسال کنند.

آدرس دبیرخانه: اهواز، بلوار گلستان، میدان جهاد مشارزی، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی؛ مدیریت روابط عمومی

شماره‌های تماس: ۴۸_۰۶۱۳۳۱۳۰۳۴۶