کمتر از یک ماه و نیم دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم باقی مانده و در این مهلت زمانی اندک نه تنها برنامه نامزدها که حتی ترکیب گزینه های کاندیداتوری هم مشخص نیست. با این وضعیت فارغ از هر نتیجه ای در این انتخابات به لحاظ منطقی می توان در کارآمدی هر دولتی که سر […]

کمتر از یک ماه و نیم دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم باقی مانده و در این مهلت زمانی اندک نه تنها برنامه نامزدها که حتی ترکیب گزینه های کاندیداتوری هم مشخص نیست. با این وضعیت فارغ از هر نتیجه ای در این انتخابات به لحاظ منطقی می توان در کارآمدی هر دولتی که سر کار بیاید با دیده شک نگریست. واقعیت این است که در این برهه زمانی بیش از ادوار قبلی انتخابات، تلاش گروه ها برای تشکیل دولت بعدی بیش از آنکه به تبیین و تدوین برنامه و راهکار کارشناسی وابسته باشد به درصدی از شانس و اتفاقاتی که عموما پیش بینی پذیر نیستند وابسته شده. کاملا واضح است که ما هیچگاه مانند امروز بدون طرح برنامه توسط جریان ها و نامزدها به سمت تغییر دولت نرفته ایم. وقوع این وضعیت زمینه هایی دارد که از مهم ترین آنها نداشتن احزاب فراگیر و قوی، کاستی های قانون انتخابات و تردید درباره صلاحیت نامزدها تا روزهای نزدیک به انتخابات و تاثیر تصمیمات فرادولتی بر دولت هاست. به این معنا که همین الان بخش زیادی از توجه جریان های سیاسی برای دولت بعدی ناظر به این است که تکلیف برجام و سیاست خارجی چه می شود. با این مسیری که ما به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم و هنوز هیچ خبری از برنامه جریان ها و نامزدهای آنها نیست، باید منتظر این باشیم که افراد باقی مانده در رقابت نهایی برای جلب نظر رای دهندگان در آن بازه زمانی کوتاه و معرفی و ایجاد محبوبیت برای خود روی به رفتارهای هیجان انگیز انتخاباتی کنند.

چیزی که هر چند در این بازه زمانی کوتاه شاید رای ساز باشد اما این رای سازی هیچ ربطی به مباحث منطقی و محاسباتی نامزدها برای باز کردن گره مشکلات کشور ندارد. این در حالی است که شرایط فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارائه و تبیین برنامه های کارشناسی برای اداره مملکت توسط دولت بعدی است. به عبارتی سناریوهای نامزدها ناظر به موقعیت های احتمالی کشور برای ۴ سال آینده است که باید به زمینه اصلی رقابت پیش رو تبدیل شود. باید توجه داشت که در این خصوص هم برخی شعارهای کلی و سرفصل های بدون جزئیات نباید با اصل برنامه که ناظر به اطلاعات و پیشنهادات جزئی است اشتباه گرفته شود.

ما تا همینجا وقت بسیار زیادی را برای تبیین برنامه توسط نامزدها از دست دادیم. اما به نظر می رسد که از اینجا به بعد دوستداران سرنوشت کشور باید با جدا کردن خود از فضای شعارهای انتخاباتی و قطب بندی های مرسوم در این زمینه به سمت مطالبه برنامه از سوی جریان های حاضر در انتخابات و تجزیه و تحلیل فنی آن بروند. کما اینکه همین انتظار از رسانه نیز وجود دارد.

این بدان معنا نیست که در نظام های حقوقی و دموکراسی های قدرتمند جهان، شعار نقشی در رقابت انتخاباتی ندارد. مساله این است که در آن نظام های حقوقی شعارهای های انتخاباتی کاندیداها متصل به برنامه هایی مشخص و تبیین شده برای جامعه هستند و پشت آنها خلا وجود ندارد. این از مهم ترین تفاوت های فضای انتخاباتی ما با این نظام های حقوقی است که شعارهای انتخاباتی ما کمتر دارای پشتوانه و زمینه برنامه هستند.

نکته دیگر هم اینکه حتی اگر برخی افراد حاضر در این انتخابات که از قبل اعلام ورود کرده اند هم اکنون دارای برنامه های تدوین شده باشند، باز هم جای این ایراد باقی است که چطور می خواهند در یک بازه زمانی بسیار کوتاه و آن هم زیر سایه برخی هیجانات سیاسی آن برنامه را به محک کارشناسی گذاشته و برای جامعه تشریح کنند؟  بنابراین این ضعف مهم را باید به عنوان ضعفی که دارای ریشه های ساختاری است بپذیریم و همزمان آگاه باشیم که تشکیل دولت با برنامه های حداقلی و محک نخورده خود یک ضعف بزرگ است که می تواند به ناکارآمدی منجر شود. واضح است دولتی که قبل از تشکیل برای آن برنامه ای مدون و مطابق چارچوب های کارشناسی تدوین نشده باشد در مرحله کار اجرایی با درصد زیادی از تلف شدن هزینه های ملی و زمان مواجه می شود. مضافا اینکه طبیعی است چنین فرایندی مساله اعتماد و سرمایه عمومی را هم رو به فرسایش می گذارد و از جایی به بعد هیجانات رایج انتخاباتی هم نمی تواند زمینه ساز مشارکت بالای شهروندان باشد.

 

*فعال سیاسی

  • نویسنده : احمد خرم
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان