?اگر به روند پیشرفت مذاکرات برجام درسه زمینه ی “هسته ای” “رفع تحریم” و”صلح منطقه ای،” بین ایران و ۱+۵ و عربستان، امارات، مصر، اردن که عنقریب تصویب واعلام می گردد، توجه فرمابید، انوقت خدای متعال را سپاسگزار خواهیم بود که چه لطفی کرده، تندروها و کاسبان تحریم و مخالفین برجام، ظریف را خفه نکردند.و […]

?اگر به روند پیشرفت مذاکرات برجام درسه زمینه ی “هسته ای” “رفع تحریم” و”صلح منطقه ای،” بین ایران و ۱+۵ و عربستان، امارات، مصر، اردن که عنقریب تصویب واعلام می گردد، توجه فرمابید، انوقت خدای متعال را سپاسگزار خواهیم بود که چه لطفی کرده، تندروها و کاسبان تحریم و مخالفین برجام، ظریف را خفه نکردند.و تنها به پخش نوار صوتی انهم بصورت ناقص بسنده کردند. سوال بسیار مهم، مهم، مهم، ایا این مذکرات در این سطح و به این روش و با این مقامات، انهم بصورت فشرده بدون نظر مقام معظم رهبری صورت می گیرد؟ محال است چنین امری به این مهمی بدون اطلاع و نظر ایشان باشد.میزان ساعات جلساتی که بین مقام معظم رهبری، رییس جمهور، وزیر خارجه و تیم مذاکر کننده در مورد جزییات مذاکرات صورت می گیرداز جلسات اصلی  برجام بیشتر است. واقعا چه دست هایی در کار است که نمی خواهند این توافق نجات بخش اقتصادی و اجتماعی به سر انجام برسد. روابط متوازن با ابرقدرت های شرقی و غربی به منظور عدم استفاده ابزاری از ایران نشان از تدبیر، عقل و علاقه به منافع ملی دارد.چه گروه هایی و با چه مقاصدی مخالف این روند هستند؟

?سخنان بایدن در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا و مخالفت او با خارج شدن ترامپ از برجام و تاکید برادامه حضور امریکا در گروه ۱+۵ این امیدواری را ایجاد نمود که با توجه به تجربه تلخ دو دولت ایران و امریکا از مخالفین داخلی برجام در هردو کشور و تخریب برجام توسط عوامل بیرونی ازجمله عربستان، امارات، اسراییل “حالا هم که متوجه شدیم روسیه”. زمینه برای احیا برجام فراهم خواهدشد.

?فهم دقیق رییس جمهور، وزیر خارجه و تیم دیپلماسی او از ماهیت نظام جهانی و مناسبت های میان قدرت های بزرگ، شناخت عینی انها از واقعیت های موجود و تمرکز بر توانمندی های کشورخود، می تواند مملکت را از وضعیت بحرانی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی موجود عبور دهد.انهم با موافقت و کمک مقام معظم رهبری.و الی با وجود کارشکنی های دولت پنهان و دولت موازی در کشور، عبور از بحران غیر ممکن است. بنظر می رسد اقای متکی هرچه کمتر در مورد ظریف حرف بزند، سنگین تراست، او بهتر است در مورد کشورهای بورکینافاسو، گینه ی بیسائو، اتیوپی، مالدیو، و همان سنگالی که در انجا عزل شده است اظهار نظر فرمایند.”بیشه برجام” با حضور تمام ابر قدرتها جهان “جای شیران نری چون ظریف و تیم اش است،” نه شما، تازه به اهمیت اقدام احمدی نژاد مبنی برعزل شما در سنگال پی بردیم.

?کیفیت حکومت ها را نه براساس دوستی و یا دشمنی با امریکا، بلکه براساس عملکردشان در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورخودمی سنجند.قرار گرفتن ایران درموقعیت دشمن شماره یک امریکا، هزینه های زیادی تا کنون به ایران تحمیل نموده است.

?با توجه به استراتژی تیم بایدن، ازجمله تونی بلینکن وزیر خارجه، خانم شرمن قائم مقام وزیر خاجه، رابرت مالی و مذاکرات محرمانه ی انها با نمایندگان سنا و کنگره و از همه مهمتر تغییرات ایجاده شده درطی چهار سال گذشته در منطقه، از جمله صلح ابراهیم بنفع امریکا، انها تنها به برجام۹۴ اکتفا نخواهند کرد.

?امریکا با توجه به گفته های محرمانه تونی بلینکن و شرمن درکنگره و سنا، استراتژی جدید خود در مورد مذاکرات برجام را بر دو محور استوار ساخته است. “برجام” و “برجام پلاس.”

?در موضوع برجام امریکا حاضر به پذیرش بندهای برجام ۹۴ با همان شرایط قبلی نمی باشد. چرا که محدودیت های قید شده برای ایران در زمان  انعقاد برجام سال ۹۴ بین ۸ تا ۱۵ سال در نظر گرفته شده بود. اما با گذشت ۴ سال از زمان خروح ترامپ از برجام، برخی از محدودیت ها بین ۳ تا ۵ سال دیگر منقضی خواهند شد. امریکا نمی خواهد به چنین برجامی بپیوندد.لذا مذاکرات برجام ابتدا بصورت محرمانه بین نمایندگان ایران و امریکا و در ادامه ی ان در وین با حضور کلیه اعضا البته با مذاکرات غیر مسقیم ایران و امریکا در حال انجام است. به منظور تسریع در روند گفت و‌گوها، دو گروه کارشناسی در دوحوزه “لغو تحریم ها” و “هسته ای” بصورت فشرده تشکیل شد. اما بنا برضرورت و سرعت در انجام کار، گروه کارشناسی سوم، بنام گروه کارشناسی”ترتیبات اجرایی”برای اجرایی شدن لغو تحریم ها و سپس بازگشت امریکا به برجام تشکیل شد. به گفته ی نماینده روسیه به منظور تسریع در مذاکرات برجام ۹۴ موضوع برجام پلاس در این قسمت از مذاکرات کنار گذاشته شد.

?بخش مربوط به برجام ۹۴ به خوبی و با تعامل و سرعت زیاد در حال توافق بوده و به قول اقای روحانی در نقطه اوج خود قرار داشت، مخالفین داخلی در ایران با هماهنگی مستقیم یا غیر مستقیم رفقای خارجی خود نسبت به ربودن فایل صوتی وزیر خارجه و انتقال ان به شبکه های بیگانه (این مصاحبه درنهاد ریاست جمهوری از کلیه وزرا و معمولا برای ثبت در تاریخ و انتقال تجربیات به دولت بعدی تهیه شده بود،) و پخش قسمت های گزینشی انهم در استانه توافق نهایی برجام، همچون دور قبل قصد اخلال و برهم زدن توافقات را داشتند، حال انکه تمام حرف های ظریف بر اساس واقعیات، صداقت، راستگویی، عنوان شده است. که حدود ۸۰ درصد مطالب انرا مردم عادی هم می دانستند، اما قرار برافشا و سو استفاده دشمنان از ان نبوده است. اگر صحبت های ظریف در فایل ۷ ساعته پخش شود، معلوم می گردد که ایشان نه تنها مطلب نامربوط و خلاف واقع بیان نفرمودند، بلکه در قسمت های مختلف از فایل صوتی، سخن از روابط حسنه خود و سردار سلیمانی به میان اوردند.اگر قرار است تجربیات برای ایندگان مورداستفاده قرار گیرد، باید بر مبنای واقعیات باشد، نه در معذورات و سانسور. برخلاف توطئه، هیاهو و جنجال کاسبان تحریم و ارمان گرایان تقدس گرا خوشبختانه مذاکرات در حال پیشرفت است.

?جعفر محمدی: طی مقاله ای تحت عنوان حالا فهمیدید چرا با احیای برجام مخالف اند؟ چون حرف ۴۰۰ میلیارد دلار در میان است. عنوان نمود: بر اوردها حاکی از ان است که در دو دولت احمدی نژاد‌ و روحانی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار صرف دور زدن تحریم ها شده است. این رقم انقدر عجیب و غریب و فضایی است که اگر به “فرض” می خواستند به همه خانواده های دو دهک پایین جامعه که فقیرترین افراد هستند، نقدا کمک کنند به هرخانواده ۵ نفری حدود ۳ میلیاردتومان می رسید. چگونه انتظار می رود این افراد ارام بنشینند و عملیات تخریبی مثل موضوع ظریف را در جامعه علم نکنند.؟

?بخش دوم سیاست های امریکا برای بازگشت به برجام شامل حل مسائل منطقه ای ایران با همسایگان ،موضوع موشکی، حقوق بشر و زندانیان امریکایی درایران است. که تحت عنوان “برجام پلاس” در صحبت های بلینکن و شرمن با نمایندگان کنگره و سنا مطرح شده و در دستور کار مذاکرات انها با ایران قرار گرفته است. همانطور که گفته شد به منظور تسریع در توافق وین درمورد “هسته”و “رفع تحریم ها” همگی موافقت کردند که برجام پلاس از ان مذاکرات کنار گذاشته شود.

?بایدن قبل از ورود به مذاکرات هسته ای وین در یک اقدام بسیار حساب شده و به منظورجلب نظرایران برای حل مسائل منطقه ای و جلوگیری از دخالت و کارشکنی بیش از حد عربستان و اسراییل، در مذاکرات برجام، گروه حوثی های یمن را از فهرست گروه های تروریستی خارج نمودند. عربستان را تحت فشار حقوق بشری و مسئله قاشقچی قراردادند.برای اسرائیل پیام نسبتا تهدید امیز فرستادند و خواستار عدم اجرای اقدامات ایذایی درایران شدند. بدین ترتیب زمینه را برای حل مسائل منطقه ای فراهم نمود.در حقیقت همزمان با مذاکرات برجام در وین، مذاکرات “برجام پلاس” را در مکانی دیگر اغاز نمود.حوثی هابه منظور راستی ازمایی، چندین بارفرودگاه ها و پادگان های نظامی و تاسیسات ارامکو را هدف قرار دادند.اما امریکا براساس وعده ای که داده بود عکس العملی نشان نداد تا بستر همکاری منطقه ای فراهم شود.

?قبل از روی کار امدن دولت بایدن، کشورهای قطر، عمان، کویت،عراق تلاش کردند که نوعی مصالحه بین ایران و عربستان در مورد مسائل منطقه ای وبه تبع ان با امارات و بحرین ایجاد نمایند. که با سر سختی عربستان و البته با تحریک امریکا و اسراییل مواجه شدند. در همین فایل صوتی ظریف عنوا ن کرد: با هماهنگی سردار سلیمانی پیامی مبنی بر رفع  اختلافات فی مابین در عراق، یمن، لبنان، سوریه توسط یک شخصیت نزدیک به دربار سعودی برای انها فرستادیم. که پاسخ دادند مشکلات کشورهای عربی ربطی به شما ندارد.قابل توجه کسانی که می گویند با فشار حوثی ها عربستان پای میز مذاکره با ایران امدند!!!! اگر امریکا نمی خواست عربستان تحت هیچ شرایطی پای میز مذاکره با ایران نمی امد.ظریف در همین نوار می گوید: سردار سلیمانی اعتقاد داشت جنگ یمن بیهوده است و باعث کشتار و قحطی مردم فلک زده یمن می شود.و پیام صلح مشترک ظریف و سلیمانی به عربستان نیز بر همین مبنا ارسال گردید.

?با امدن بایدن وتغییرسیاست امریکا در منطقه وخارج نمودن حوثی ها از گروه های تروریستی که در قحطی بسیار شدید به سرمی بردند.شاه عربستان با دعوت از امیر قطر انهم پس از سه سال مخاصمه و محاصره انها و استقبال کم نظیر ولیعهد مغرور عربستان در فرودگاه از ایشان، استارت امادگی عربستان برای مذاکره با ایران با هماهنگی امریکایی زده شد.درسفر نخست وزیر عراق به ریاض این موضوع قوت گرفت. سفرهای اخیرظریف به عراق، قطر و عمان در همین راستا صورت گرفت.

?دو روزنامه نگار عراقی خبر از دیدار شمخانی و رییس سازمان سیای امریکا در بغداد دادند. گویا یک مقام سعودی که نامش فاش نشده است در جلسه حضور داشت. انها نوشتند ایران و عربستان برای پایان جنگ یمن به توافق رسیدند.گرچه یکی از افراد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این ملاقات را تکذیب کرد!!!!!! اما محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در یک نطق تلویزیونی گفت: به دنبال روابط خوب با ایران هستیم، وی افزود نمی خواهیم ایران در شرایط سختی قرار داشته باشد، بلکه می خواهیم ایران کشوری شکوفا باشد و توسعه یابد. ما در ایران و انها در عربستان منافع دارند.

?القدس العربی چاپ لندن با وجود انکارها منابع عربی تاکید می کنند که در تاریخ نهم ماه جاری نشستی در پایتخت عراق ببن ریاض و تهران انجام شد.یک هییت امنیتی ایرانی در بغداد بود و ازطریق نخست وزیر عراق پیامی را به طرف سعودی رساندند.همچنین یک دیدار نزدیک نیز در همان روز با هییت امنیتی از اردن و مصر داشتند.در ابتدای سال هم مذاکراتی بین مسئولین ایرانی و دستگاه های اطلاعاتی امارات انجام شد. ولیعهد عربستان گفت: موضوعات یمن، لبنان، بحث هسته ای و امنیت خلیج فارس را در دستور کار مذاکرات با ایران خواهند داشت. همزمان خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری بلومبرگ از قصد مقامات ارشد دولت امریکا برای سفر به منطقه غرب اسیا شامل امارات، عربستان، اردن، مصر، خبر داد تا انها را در جریان اخربن اقدامات برجام قرار دهند و مقدمات صلح منطقه ای با ایران را فراهم سازند.

  • نویسنده : ملک محمد مکوندی
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان