در ایران ما در تاب آوری و خودمراقبتی ضعیف هستیم و طبیعتا هرقدر جامعه ای از این مهارت ها به میزان کمتری برخوردار باشد در بحران های مختلف به ویژه در یک بحران سلامت مانند کرونا تاثیر بیشتری می پذیرد.  کرونا در کشورمان به عنوان یک بحران بهداشتی آغاز و پس از آن بحران های […]

در ایران ما در تاب آوری و خودمراقبتی ضعیف هستیم و طبیعتا هرقدر جامعه ای از این مهارت ها به میزان کمتری برخوردار باشد در بحران های مختلف به ویژه در یک بحران سلامت مانند کرونا تاثیر بیشتری می پذیرد.  کرونا در کشورمان به عنوان یک بحران بهداشتی آغاز و پس از آن بحران های دیگری در حوزه های اقتصادی و بخش های مختلف ایجاد ویژگی خاص بودن بحران ایجاد شده، طولانی شدن آن و پیدا نشدن واکسن یا دارویی برای پیشگیری و درمان در کنار موج دوم، ترس مردم را از چند بعد افزایش داده است. یکی از آنها ترس از بیمار شدن خود و اطرافیان است. از آنجا که درمانی برای کرونا نیست استرس روی گروه های مختلف بالا رفته و همه تحت فشارهای زیادی قرار دارند.  یکی از این گروه ها جوانان هستند. ویژگی خاص جوانان، پویایی و حرکت است. در شرایط اپیدمی آنها ناچارند طولانی مدت در خانه بمانند، دوستان خود را نبینند که همین موضوع تحرک و پویایی را از آنها می گیرد ضمن اینکه آنها با چالش بیکاری هم مواجه شده اند.  زنان از دیگر گروه هایی هستند که در برابر بحران آسیب پذیری بالا دارند. به واسطه حساسیت بالا نگرانی این قشر نسبت به آنچه اتفاق می افتد و نسبت به آینده به مراتب بیشتر از مردان است و هرقدر مهارت کمتری در تاب آوری داشته باشند صدمه بیشتری می بینند.  کرونا برای سالمندان و کودکان هم چالش های جدی ایجاد کرده است که بخشی از تبعات آن را در دوران پساکرونا شاهد خواهیم بود. در کودکان این روزها شاهد وابستگی شدید به فضای مجازی هستیم. اگر در گذشته خانواده ها قادر بودند زمان حضور کودک در این فضاها را مدیریت کنند در حال حاضر از چنین امکانی کمتر برخوردارند که همین موضوع عوارض فراوان خواهد داشت.  اقتصاد ما قبل از کرونا هم حال خوشی نداشت، شاخص فلاکتی که پیش از این بحران مرکز آمار منتشر کرده بود، نشان می داد که اوضاع جامعه نسبت به قبل بدتر شده است. این روزها مجموعه ای از عوامل سبب شده دولت بین سلامت و کسب و کار درنهایت رونق کسب و کار را با حفظ فاصله گذاری هوشمند در اولویت قرار دهد. مشابه بسیاری از دولت ها در ایران هم توان تامین منابع مالی برای مدیریت کشور را در طولانی مدت ندارد که همین موضوع روی سلامت اجتماعی مردم تاثیر منفی خواهد داشت. کرونا باری را بر دوش جامعه گذاشته که در آینده بیشتر می شود و ما باید در این شرایط توان تاب آوری خود را افزایش دهیم.

  • نویسنده : دکتر حسن موسوی چلک
  • منبع خبر : اعتماد